En av grunnene til at regjeringen vil endre lovverket, er at folk som kun har ett statsborgerskap ikke kan få dette inndratt.

- Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller lignende. Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Forslaget innebærer at folk ikke lenger vil miste sitt norske statsborgerskap hvis de blir borgere i et annet land. Det betyr også at folk ikke lenger blir nødt til å si fra seg tidligere statsborgerskap for å bli norske.

- Et flertall av dem som blir norske etter søknad får i dag beholde sitt tidligere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis man ble født norsk går derimot det norske statsborgerskapet automatisk tapt dersom man blir borger av et annet land. Dette synes jeg er urimelig, sier Listhaug.

Det åpnes også for at folk kan få tilbake det norske statsborgerskapet sitt dersom de mistet det for å bli borgere av et annet land. (©NTB)