Gå til sidens hovedinnhold

Forslag om ny avgift på vindkraft i statsbudsjettet

Den avtroppende regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft. Avgiftsinntekten skal fordeles til vertskommuner for vindkraft.

– Dette er en moderat avgift som balanserer hensynet til å gi inntekter til vertskommunene samtidig som vi begrenser negative virkninger på investeringsviljen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett varslet den avtroppende regjeringen en innføring av produksjonsavgift basert på kraftverkenes potensielle effekt. Etter tilbakemelding fra næringen foreslås det i stedet å basere avgiften på faktisk kraftproduksjon.

Forutsatt at avgiften gjelder fra 1. januar, anslås avgiften å gi inntekter på om lag 165 millioner kroner i 2022. Inntektene går til staten og fordeles til vertskommunene for vindkraft.

(©NTB)