– Leken er ofte preget av rollelek rundt fastmonterte lekeapparater barna allerede kjenner og behersker.

Det sier Trond Løge Hagen, førstelektor ved seksjon for fysiske aktiviet og helse ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim, til Dagsavisen.

Hagen mener de færreste av norske barnehager har utearealer som dekker barnas behov, blant annet fordi de mangler greiner, kongler, steiner og andre løse materialer. Hagen tror mange barnehagebarn derfor opplever uteleken som kjedelig, og kritiserer de som jobber i barnehagen for ikke å ha en tydelig nok plan for hva barna skal gjøre når de er ute.

Ufaglærte assistenter

I rammeplanen som trådte i kraft i august 2017, står det blant annet at «barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring».

LES OGSÅ: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftlsliv, er enig med Hagen i hans kritikk av norske barnehager. Han påpeker i tillegg at det ofte er ufaglærte assistenter som har ansvaret for barnas utetid.

- Mange barnehager jobber godt og målrettet med det enkle friluftslivet for små barn. Men hvis alle barnehagebarn skal få gode naturopplevelser er det avgjørende at barnehagene har kompetente ansatte som forstår viktigheten av at nærmarka tas i bruk på mer kreative måter enn det gjøres i de fleste barnehager i dag, sier Heimdal til Dagsavisen.

- Bør være rausere

I desember uttrykte høgskolelektor Katrine Gievær sin bekymring overfor minoritetsbarna som går i norske barnehager. Hun mente at innholdet i barnehagene bør være mindre regelstyrt, og etterlyste mer fokus på aktiviteter der man i større grad brukte kroppsspråk eller estetiske aktiviteter, som å tegne, male eller bruke musikk.

Gievær påpekte i tillegg at lekematerialer, regler og rutiner i norske barnehager ofte er bygget på tradisjoner og mønstre som kun kjent for majoritetsbarna.

- Det forventes for ofte at minoritetsbarna skal skli rett inn i den norske normen i barnehagen. Barnehagelæringen bør være rausere i formen, uten så «strenge regler». I tillegg bør det ligge en forståelse i bunn om at ting er forskjellig, sa Giæver til Nettavisen.

LES OGSÅ: 5-åringen gikk fra å være en glad og flink jente i barnehagen, til en sint og utagerende jente på skolen

Særlig sårbart for mobbing ved utelek

Ifølge forskning er det i fri lek mobbing ofte skjer i barnehagen, og særlig sårbart er det når barna leker ute.

Professor Ingrid Lund, ved Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder, har forsket på mobbing i barnehagen. Hun har tidligere uttalt til Nettavisen at vi må være opptatt av barns lek som noe viktig.

- Vi må følge med, få øye på relasjonene og hvordan mobbing ser ut, sa hun til Nettavisen.