Det rødgrønne Oslo-byrådets prosjekt bilfritt byliv, møter nå motstand fra Forsvarsbygg, som advarer mot konsekvensene av nye planer ved Akershus festning i et høringssvar til kommunen.

«Konklusjonen bygger på at planene er i strid med nasjonale og militære interesser hva gjelder adkomst til eiendommene», skriver stabsdirektør Haakon W. Øberg i Forsvarsbygg.

Bakgrunnen for høringssvaret er to alternative forslag for omregulering av sentrumsgater, som ble sendt ut på høring i juni, og de er kritiske til.

Det var P4 som først meldte om saken.

Les også: Slaktet Oslos utekontor - nå er «kontoret» fjernet

- Legger begrensninger

Forsvarsbygg frykter for tilgangen til Akershus festing (AF), der Forsvaret holder til, som ligger midt i planområdet for bilfritt byliv.

«Forsvarsbygg støtter seg til visjonen om økt kvalitet og økt byliv i Oslos gater og ser at miljøkonsekvensene for luft og støykvalitet vil være «et gode» for brukerne av byen. Forsvarsbygg kan for øvrig ikke støtte visjoner som legger begrensninger på Forsvarets tilgang til eiendommene», står det i brevet.

De viser til at forslagene legger begrensninger i bruk og adkomst til festningen, siden hele Kirkegaten som ligger rett ved, skal bli gågate.

«I tillegg genererer begge variantene økt trafikkbelastning på Myntgaten som er i nær tilknytning til Forsvarets anlegg», skriver Øberg.

Les også: Sylvi Listhaug: - Sjekk galskapen i Oslo!

- Svært ueheldig med gågate

Forsvarsbygg mener det er usikkerhet om festningen vil få opprettholdt sin adkomst, der også Statsministerens kontor (SMK) holder hus.

«En kan ikke se hvordan adkomst til AF og SMK i realiteten er tenkt gjennomført. Eller at det er redegjort for hvordan fordelene ved å sperre adkomsten for biltrafikk akkurat her skal kunne veie opp for ulempene det vil medføre for gjennomføring av militær virksomhet, transport av regjeringsmedlemmer og høyere statstjenestemenn, transport i forbindelse med offisielle tilstelninger og representasjon ved Akershus slott og festning», står det i høringssvaret.

Det påpekes at det er trafikk inn og ut fra festningene hele døgnet, av alt fra personbiler til tunge militære kjøretøy og busser:

«Dette innebærer stor risiko for myke trafikanter og det vil være svært uheldig å kombinere gågate med adkomst til militært område», skriver de.

Les også: Oslo-gate til 925 millioner på ulykkestoppen: - Det er gjort grove feil fra starten

- Skal selvfølgelig ha tilgang

Plan- og bygningsetaten avviser imidlertid at Forsvarsbygg vil miste tilgangen til sine eiendommer.

- Per nå er det usikkert om det faktisk er en innsigelse, da Forsvarsbygg skriver «innsigelsesbehov». Videre er det selvfølgelig slik at Forsvaret og Regjeringen skal ha full tilgang til Akershus og andre lokaler i sentrum, og det samme gjelder nødetatene, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Elvsaas i prosjektet Bilfritt byliv, og legger til:

- Plan- og bygningsetaten tar med seg innspillene i den videre bearbeidingen av planen, og har som følge av deres høringsuttalelse avtalt et snarlig møte med Forsvarsbygg.

Les også: MDG-byråd vil fjerne bilene fra fiasko-gate