I tillegg til 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har 305.000 selskaper betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt, opplyser skatteetaten i en pressemelding.

Etaten melder at åtte av ti lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i gjennomsnitt fikk tilbake 12.500 kroner på skatten i 2016. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattyterne har fått nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten.

Samtidig har nær 750.000 måtte betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 31.000 kroner.

Ikke lenger nødvendig å sende klage til skatteetaten

Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft ved årsskiftet bestemmer hver enkelt selv grunnlaget for skatt når man oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen.

Dette medfører at dersom man oppdager feil på skatteoppgjøret i etterkant, er det ikke lenger nødvendig å sende en klage til skatteetaten.

– I de aller fleste tilfeller trenger du ikke lenger å klage for å endre skatteoppgjøret. Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør i skatteetaten, Mariken Holter.

Hun opplyser at endringer gjøres ved å gå til skatteetatens nettsider, og logge inn på skattemeldingen på vanlig vis.

Færre søker i skattelistene

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene, fordelt på 440.000 unike innlogginger. Året før var det henholdsvis 1,5 millioner søk og 470.000 unike innlogginger.

I 2014 trådte en ny ordning i kraft, som gjør det mulig for enkeltpersoner å se hvem som har søkt på dem i skattelistene.

Til sammenligning ble det foretatt 16,5 millioner søk for året før loggføring av søk ble innført. Disse var fordelt på nær 927.000 unike innlogginger.

For å søke i skattelistene må man logge inn via ID-porten med MinID.

(©NTB)