Fremskrittspartiet i Oslo fremmer mistillit mot byrådet i Oslo på grunn av nedleggelsen av private sykehjemsplasser i hovedstaden, deriblant Majorstutunet bo- og behandlingssenter og St. Halvardshjemmet.

«Fremskrittspartiet i Oslo finner at nedbygging av sykehjemsplasser bare noen år før alle vet at eldrebølgen kommer og behovet for langt flere plasser trengs er både uansvarlig og forkastelig og fremmer på denne bakgrunn følgende mistillitsforslag: «Bystyret beklager at Byrådet systematisk avvikler privatdrevne sykehjemsplasser, noe som medfører en økning i ventelister og et dårligere tilbud til byens eldre,» skriver Frp i en pressemelding, som er signert gruppeleder Carl I. Hagen og bystyremedlem Aina Stenersen.

Nettavisen har kontaktet byrådsleder Raymond Johansen og avventer svar.

Ap: - Snodig og useriøst

Frode Jacobsen, leder for Oslo Ap, omtaler forslaget som «et veldig snodig og useriøst forslag». Han mener også at en erfaren politiker som Carl I. Hagen burde ha holdt seg for god for å fremme det.

– Frp fremmer mistillit mot byrådet, fordi de gjennomfører den politikken bystyret har vedtatt og følger norsk lov. Vi pusser opp og bygger nye sykehjem som har den kvaliteten som de eldre fortjener, og erstatter umoderne sykehjem med dårlig kvalitet, skriver Jacobsen i en epost til NTB.

– Vi bygger opp hjemmetjenestene som gjør det mulig for de eldre som ønsker det å bo hjemme lenger. Kvaliteten og tryggheten øker. Frp er ensidig opptatt av sykehjemsplasser og fremmer mistillit som politisk markering. Det er useriøst, fortsetter han.

Rives fordi de mangler bad

I pressemeldingen referer Frp til KOSTRA-tall som viser at byrådet har redusert antallet sykehjemsplasser i Oslo med 283 plasser fra 2015 til 2017, en reduksjon på 6,1 prosent.

Det privatdrevne sykehjemmet St. Halvardshjemmet i Gamlebyen ble nedlagt i mars i fjor, og 60 eldre ble da tvangsflyttet til et annet sykehjem. Bakgrunnen var at sykehjemmet ikke fikk fornyet sin avtale med Oslo kommune, fordi bygningsmassen var gammel og det manglet sprinkelanlegg og bad på rommene. Ett år etter bor det nå folk i sykehjemslokalene igjen, som eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Lokalene brukes til hospits for romfolk.

St. Halvardshjemmet er et av flere private sykehjem som skal legges ned i Oslo fordi det ikke tilfredstiller kravet om bad på eget rom. Et annet er det privatdrevne Frognerhjemmet, hvor TV-kokken Ingrid Espelid Hovig (93) var blant de eldre som måtte tvangsflyttes.

Majorstua bo- og behandlingssenter skal også rives, noe flere av naboene har reagert på.

Kommunale sykehjem mangler bad

Tall Nettavisen har fått fra Sykehjemsetaten i Oslo kommune, viser at det er flere kommunale sykehjem som også mangler bad.

Seks av byens 16 kommunale langtidshjem for eldre, tilfredsstiller ikke dagens krav for bad. Disse er: Silurveien sykehjem, Madserudhjemmet, Nordseterhjemmet, Kongosgate bo- og rehabiliteringssenter, Furusethjemmet og Majorstutunet bo- og behandlingssenter.

«Senere tid har også vist at det nå er ventelister/ønskelister for samtlige sykehjem i Oslo. Når begrunnelsen for å avvikle sykehjemsplasser er at de mangler bad samtidig som kommunen på egne sykehjem har 550 plasser uten bad er byrådets politikk åpenbart et angrep på privatdrevne sykehjem og en reell begrensning av brukere og pårørendes frie sykehjemsvalg,» skriver Frp i pressemeldingen.