Fremskrittspartiet (Frp) har hatt justis- og innvandringsministeren i hele den blå-blå regjeringsperioden siden 2013. En av deres viktigste kampsaker har vært å få ut personer med ulovlig opphold ut av Norge, og stoppe innvandringen.

Tall Nettavisen har hentet inn fra Politiets utlendingsenhet (PU) viser at det i midten av juli kan være rundt 6000 personer med ulovlig opphold i Norge i deres portefølje.

I tillegg til de ansalgsvis 6000 som er i PUs portefølje er det også personer med ulovlig opphold som landets 12 ulike politidistrikter har ansvaret for. I tillegg er det mørketall.

PU presiserer at mange av personene i porteføljen trolig har forlatt landet uten å si fra, og at det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mange med ulovlig opphold som faktisk befinner seg i Norge. De oppgitte tallene er så nøyaktig som de per nå kan anslå.

Personer med ulovlig opphold er plassert i følgende fem ulike kategorier (se egen faktaboks for beskrivelse av kategoriene):

 • Dublin-saker.
 • Asylsøkere.
 • Personer som har fått bortvisningsvedtak.
 • Personer som har fått utvisningsvedtak.
 • Andre.

- Naiv innvandringspolitikk

- Tallene viser at dette er prisen vi må betale for en naiv innvandringspolitikk. Dette er en naturlig følge av snillisme de 20 siste årene. Det har ikke manglet på advarsler fra Frp sin side. Resultatet er at det nå hoper seg opp med personer med ulovlig opphold, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim til Nettavisen og tordner videre:

- Mange av dem er her helt uten beskyttelsesbehov, de begår kriminalitet og prisen ofre og samfunnet må betale er fryktelig dyr. Det er Arbeiderpartiet (Ap) som må ta hovedansvaret for den politiske linjen de siste 20 årene. De har ført an i innvandringspolitikken både i posisjon og opposisjon, og i retorikk.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også: Foreslår null flyktninger til Norge

Frp har sittet i regjering med ansvar for justis- og innvandringssektoren siden høsten 2013. Arbeiderpartiet mener angrepet på dem er urimelig.

- Dette er noe av det latterligste jeg har hørt. Nå har Frp sittet fem år i regjering og det er på tide å skjerpe seg og ta ansvar for egen politikk. Norge trenger ansvarlige politikere som leverer, raser Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til Nettavisen.

- Dette utspillet viser det som er typisk for høyrepopulistiske partier som Frp, de er store i kjeften, men mangler løsninger.

Les også: Dette må du vite om SSBs rapport om flyktninger

Dårligere enn i fjor

I underkant av 400 av de som er registrert med ulovlig opphold er ilagt minst én straffereaksjon, som betyr enten bot eller rettskraftig dom i retten. PU anslår at det trolig er flere av disse som har forlatt landet uten å opplyse om det.

- Hvorfor har dere ikke klart å få ut de over 6000 med ulovlig opphold i Norge? Mange er også ilagt straffereaksjoner. Dere har ansvaret både for justis- og innvandringssektoren.

- Denne regjeringen har gjort det bra. Vi har satset hardt på tvangsreturer siden 2013. Med Frp i regjering har politiet nærmest fått frie ressurser til slike saker. Innsatsen til verken regjeringen eller politiet står det ikke på, sier Helgheim.

- Siden 2013 har det blitt sendt ut 11.000 personer som er kriminelle eller på andre måter har ulovlig opphold i Norge. Dette er et bra og høyt tall. Men vi ønsker selvsagt å gjøre mer.

Ferske halvårstall fra PU viser at det så langt i år er sendt ut 2488 personer med ulovlig opphold. Dette er 13 prosent lavere enn tilsvarende tall for i fjor. Etter de seks første månedene i 2017 var det sendt ut 2855 personer med ulovlig opphold.

Les også: Arbeidsinnvandrere tar i liten grad jobber fra flyktninger

Når ikke målet

Det nasjonale målet regjeringen har satt er å uttransportere 7500 personer i 2018. Tallet for 2017 var 9000.

Med utgangspunktet i de ferske halvårstallene ligger det an til å bli sendt ut rundt 5000 personer i 2018. I juni innrømmet PU-sjef Morten Ervik i en rapport at de ikke kom til å få sendt ut nok ulovlige innvandrere. Rapporten ble omtalt av VG.

Ervik er for tiden på ferie og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer, men til avisen sa han følgende i midten av juni:

– Etter første tertial er det mye som tyder på at vi ikke når dette målet, men det er klart vi jobber for å komme så tett opp mot måltallet som vi bare kan.

Les også: Høyre vil kutte i trygdeytelser for flyktninger

PUs halvårstall gir vann på møllen til Ap.

- Nå viser disse tallene at regjeringen ikke oppnår egen målsetting om utsendelser. Det fremstår som at Frp har fått solstikk når de slår seg stolt på brystet over dårlig styring. De som ikke har rett på beskyttelse skal returneres med engang. Dette viser at regjeringens politikk har sviktet, sier Gharahkhani.

- Med Frp i regjering mistet Norge kontroll over grensen. Nå er det umulig å vite hva som er regjeringens politikk.

Selv om Frp gir Ap hoveddelen av skylden for de tusenvis av ulovlige som oppholder seg i Norge, retter de også skytset mot andre partier.

- Samlet sett er det flertallet på Stortinget sin skyld. Men Ap har sittet i regjering i nesten halvparten av de siste 20 årene og ført an i at vi har fått økt kriminalitet i Norge. Vi tar imot altfor mange flyktninger som sprenger kapasiteten for integreringsarbeidet som må gjøres. Tall viser at flyktninger fra ikke-vestlige land begår tre ganger så mye vold som befolkningen for øvrig, justert for kjønn og alder, sier Helgheim.

Les også: Advokat droppet jobben for å hjelpe syriske flyktninger

Flyktninger begår mer vold

Frp-politikeren viser til Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall som går på kriminalitet basert på landbakgrunn. Etter mye krangel mellom Frp og SSB ble rapporten til slutt produsert, og offentliggjort i desember 2017.

Helgheim viser til at 18,4 per 1000 personer med ikke-vestlig bakgrunn begår voldskriminalitet. Tallene for befolkningen for øvrig er 6,3 (se tabell 3.5 på side 32 i rapporten).

- Mens Arbeiderpartiet jobber med helhetlige løsninger som gir styring og kontroll på innvandringen, samtidig som vi ivaretar våre internasjonale forpliktelser, er det kaos i regjeringspartiene. Carl I Hagen (Frp) ber Abid Raja (Venstre) holde kjeft, og Erna Solberg (H) krangler med Frp.

- I Norge skal vi være beinharde mot kriminelle. Men med Frp i regjering ser vi de negative konsekvensene av at politiet mangler ressurser. Saker med kjent gjerningsmann blir henlagt på grunn av manglende kapasitet, og gjengene har fått utvikle seg i Oslo på Frps vakt. Tiden for Høyre og Frp som «lov og orden-partier» er over.

- Samarbeider ikke

Så langt i år er det sendt ut flest personer fra følgende land:

 • Polen 183
 • Romania: 146
 • Albania: 142
 • Russland: 138
 • Afghanistan: 124
 • Irak: 122

Per 18. juli 2018 er det fortsatt utsendelsesstopp til Syria på grunn av den krigsherjede situasjonen i landet.

Siden PU-sjefen for tiden er på ferie, forklarer presseavdelingen i en mail til Nettavisen noe av grunnen til at det er 6000 personer med ulovlige opphold i Norge:

«Årsaken til at utviste personer har langvarige ulovlige opphold i Norge dreier seg om returforutsetninger til ulike land. Returforutsetninger er i stadig endring, og det er mange individuelle, sammensatte årsaker til at utviste personer fremdeles oppholder seg i riket.

Generelt mangler mange nødvendige identitetsdokumenter, og personer i denne gruppen samarbeider som regel ikke om å avklare sin egen identitet. I svært mange saker er det den utreisepliktige personen selv som sitter med nøkkelen til å kunne effektuere retur til hjemlandet.

Vi i PU har gjennom mange år opparbeidet oss ekspertise på identitetsarbeid og har mange gode resultater å vise til hvor vi har tvangsreturnert alvorlig kriminelle personer og/eller utviste utenlandske borgere fra Norge.»

NB! I den opprinnelige versjonen av artikkelen skrev Nettavisen at det var minst 6000 personer med ulovlig opphold i Norge, inkludert tall fra PU, personer med ulovlig opphold i de ulike politidistriktene og mørketall. PU presiserer at flere av de 6000 kan ha forlatt landet og at det er vanskelig å anslå nøyaktige tall på hvor mange med ulovlig opphold som befinner seg i Norge.