Hele Norges tv-kokk, Ingrid Espelid Hovig (93), skal tvangsflyttes fra sykehjemmet der hun bor, fordi det ikke er bad på alle rommene.

Men nå krever Fremskrittspartiet (Frp) at eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) stanser flyttingen av Espelid Hovig og de andre eldre beboerne.

- Et helt rigid ønske fra byrådets side om bad på alle rom på sykehjem, har blitt en katstrofe for de eldre i dag, sier bystyrepolitiker Aina Steinersen (Frp) i Oslo til Nettavisen.

Stenersen mener eldrebyråden svikter de eldre, når hun legger skylda på det forrige borgerlige byrådet, i stedet for å rydde opp i saken.

- Vi kan ikke sitte å skylde på tidligere år. Hun har vært byråd i tre år, og da må man ta ansvar. Og hun kan snu denne flytteprosessen om hun vil, mener hun.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl slår tilbake mot kritikken lenger ned i saken.

Les også: Raser mot at Ingrid Espelid Hovig (93) kastes ut av sykehjemmet

- Ikke være så rigide

Sammen med Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, har hun nå sendt inn et privat forslag til Oslo bystyre om å stanse nedleggelsen av det privatdrevne Frognerhjemmet, der Espelid Hovig bor, og flere andre sykehjem som er nedleggelsestruet.

- For å gjøre det enkelt for henne, har vi levert inn et forslag der vi krever at flytteprosessen stoppes, og at man er nødt til å se på anbudsreglene og ikke være så rigide på at det må være bad på alle rom, sier Stenersen.

Hun mener det rødgrønne byrådet har «blitt helt opphengt i» at man skal ha bad på alle sykehjemsrom.

- Paradokset er jo at kommunen ikke har samme krav til egne sykehjem. Det er ikke krav til å bad på alle kommunens sykehjem, så dette er mer et ideologisk korstog som kjører i 120 kilometer i timen mot private og ideelle organisasjoner, og mangfoldet i eldreomsorgen, hevder Stenersen.

Hun viser til at hun blir kontaktet av pårørende som forteller at eldre er blitt flyttet fra private sykehjem uten bad, til kommunale sykehjem uten bad.

- Det er jo ikke noe logikk i det, sier Frp-politikeren.

Gunnar Stavrum: Bestemor på kommunal tvangsflytting

- En underlig påstand

Totalt er det 11 private sykehjem i Oslo hvor kontrakten med kommunen går ut i år. Flere av sykehjemmene har søkt på nytt, men ikke det mye omtalte Frognerhjemmet, som drives av Frogner meninghet.

- Grunnen til at de ikke har søkt, er nettopp at de forventer å tape anbudet, fordi de ikke ha bad på rommene. Så dette er jo byrådets ansvar. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det, er det byrådet som legger opp til en umulig situasjon for sykehjemmet, sier Stenersen.

Les også: - Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i

- Men Tellevik Dahl viser jo til at alle partiene i bystyret har gått inn for kravet om bad på rommene. Står dere ikke ved egen politikk?

- Det er jo en underlig påstand. Jeg har bedt byråden om å vise meg den ordlyden, for Frp deler ikke den virkelighetsoppfatningen. Og intensjonen har aldri vært at vi skal havne i den situasjonen vi er i nå, sier hun.

- Det må vel uansett være flott at alle eldre får bad på rommet?

- Ja, men man kan ikke bare rasere gode tilbud som er populære. Disse eldre har jo ikke bad på rommene på hjemmene de kommer fra heller, og mange må ha tilsyn og hjelp uansett, sier Stenersen, før hun hevder:

- Jeg har vært rundt på veldige mange sykehjem, og dette er en problemstilling som ikke noen kjenner seg igjen i.

Les også: Olav Thon ber politikerne snu om Ingrid Espelid Hovig

- Utsettelse i to år

I forslaget ber Stenersen og Hagen om at alle de nedleggelsestruede sykehjemmene får fortsette.

- Vi har lyst til at de skal drive i all framtid. Vi tenker at eksisterende tilbud som brukere og pårørende er fornøyd med, er det ingen grunn til å legge ned. Og så får man heller ha bad på de nye sykehjemmne som bygges som standard, mener hun.

De har også lagt inn et forbehold i forslaget, dersom byrådet ikke snur i saken.

- Da foreslår vi ha man utsetter prosessen slik at alle sykehjemmene får to år på seg før de legges ned, sier Stenersen.

Les også: Stang om tvangsflytting av eldre - Dette er sårbare mennesker, ikke pakker

- Vi ville forlenget

Eldrebyråden har imidlertid stått fast ved at det er Frp som er skyld i den situasjonen man nå står i.

- Vi har overtatt en portefølje der 11 kontrakter går ut samtidig. Det ville vi aldri tillat. Det er totalt uansvarlig og viser svak styring og blottstiller deres mangel på forståelse for hva konkurranseutsetting medfører for de eldre og deres pårørende, sa Tellevik Dahl til Nettavisen i forrige uke.

Men Stenersen bare fnyser av kritikken.

- Jeg tenker at det er helt naturlig at kontrakter går ut, og flere kontrakter har gått ut før 2018. Men det som er problemet er at vi har et regid byråd som gjør det helt umulig for sykehjemmene når kontraktene går ut. Hvis vi hadde hatt et borgerlig byråd, ville vi forlenget kontraktene og funnet løsninger sammen. Men her er det bare kroken på døra, sier hun.

Les også: Ap-byråd vil selge Frps skandaletomt i Spania: - Her har Listhaug sløst bort penger på noe ubrukelig

Tellevik Dahl: - Ny standard fra Frp

Tellevik Dahl sier nå at hun er overrasket over Frps reaksjon.

- Mens byrådet jobber for økt kvalitet i våre sykehjem hvor hjemlige omgivelser i større grad skal prege våre sykehjem, hvor flere ansatte skal sikre bedre pleie og omsorg og hvor eldre kan være sjef i eget liv, registrerer jeg at Frp har lagt om sin eldrepolitikk, sier hun til Nettavisen, og legger til:

- Fra å snakke høyt og tydelig om en eldreomsorg som skal skinne, velger de nå å kjempe for hjem til eldre som er langt under den standarden jeg tror de selv ville valgt.

Eldrebyråden viser til tiden da Sylvi Listhaug (Frp) var eldrebyråd i Oslo, da hun skrøt av den nye standarden Oslo fikk på egne sykehjem, der enerom med bad skulle være noe alle skulle kunne forvente.

- Dette uttalte hun ved åpningen av Økernhjemmet i 2010. Dagens Frp går dessverre bort fra den standarden Listhaug satte og som alle partier har vært enig om siden, hevder Tellevik Dahl.

Les også: Kritiserer utsiktstårn til 24 millioner på Oslo øst

- Det begynner å bli komisk

Hun viser også til at Frognerhjemmet, i tillegg til manglende bad på rommene, ikke tilfredsstiller kravene til ventilasjon og brannsikring.

- At bad, ventilasjon og brannsikring er en katastrofe for de eldre i Oslo, får stå for Frp sin regning. Jeg mener de eldre skal få være sjef i eget liv, leve under gode og trygge forhold i det som oppleves som et eget hjem. Vi i byrådet gjør nå jobben med å ruste opp sykehjemmene i byen vår, sier Tellevik Dahl, og konstaterer:

- Denne situasjonen begynner å bli komisk. Lov og orden-partiet Frp vil ikke lenger forholde seg til hverken til brannforskrifter eller lov om offentlig anskaffelser. Partiet som en gang hadde en skinnende eldreomsorg som hovedsak, vil ikke lenger at de eldre skal ha trygge og oppgraderte hjem, sier byråden.

Hun ser ingen grunn til å gi sykehjemmene mer tid til å oppfylle kravene.

- De ekstra årene Stenersen vil at sykehjemmene skal få til å utbedre byggene, har de allerede fått gjennom at dette byrådet har utløst opsjonene på to år. Aktørene har også visst om kravene i flere år og fått påminnelser fra kommunen om dette, sier Tellevik Dahl.

Les også: Lan Marie Nguyen Berg frykter at bilene skal slippes løs igjen

- Henger ikke på greip

Eldrebyråden sier hun også reagerer på at kommunen får kritikk for manglende oppussing på private sykehjem.

- Det er interessant at Frp, som har forfektet private aktører i alle år, nå mener det er det offentlige som må gjøre deres jobb og pusse opp bygg som de selv eier. Det henger ikke på greip. Jeg vil også gjerne minne Aina Stenersen om at hennes egen regjering mener kommuner ikke skal få økonomisk drahjelp til å pusse opp eller rehabilitere sykehjem. Det måtte Arbeiderpartiet og flertallet på stortinget sørge for ble rettet opp i, sier hun.