Ulike regjeringer har i en årrekke jobbet med å få sendt Krekar ut av landet. I 2011 staret italiensk antiterrorpoliti en etterforskning av Krekar og en rekke andre personer, som angivelig skulle utgjøre et terrornettverk.

Krekar er under etterforskning av italienske myndigheter siktet for å ha planlagt terrorhandlinger. Italienerne har begjært ham, og to andre menn som er bosatt i Norge, utlevert.

Her i Norge bistod Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og i november 2015 ble Krekar pågrepet på sin celle i kongsvinger fengsel.

Les også: Ekspert: - Krekar kan bli værende i Norge til 2022

Dokumenter NRK har fått tilgang til viser at det etter 2011 har vært flere møter mellom norsk og italiensk påtalemyndighet, i tilleggt il møtevirskomhet på politisk nivå.

Les også: Folkets brev til Anundsen: - Får du ut Krekar, blir det falggdag

8. og 9. juli 2014 deltok daværende statssekretær for justisminister Anders Anundsen (Frp) Vidar Brein-Karlsen (Frp) på et justis- og innenriksministermøte i Milano i regi av EU. Dagen før møtet i Milano møtte Brein-Karlsen statssekretær Cosimo Ferri i det italienske Justisdepartementet i Roma.

Les også: Frp-politiker: - God tur, Krekar

– Det bekrefter det vi har sagt hele tiden, at her foregår det et politisk spill i kulissene. Dette må vi vite mer om, sier Krekars faste advokat Brynjar Meling til statskanalen.

– Det er veldig problematisk når vi ikke vet hva som har foregått i det møtet, og samtidig vet at det å få mulla Krekar ut av landet er et valgkampløfte fra regjeringspartiene.

Italias utleveringsbegjæring kom i desember i fjor, og PST leverte begjæringen til Oslo tingrett i januar i år.

Norges ambassadør i Roma Bjørn Grydeland og en fagdirektør fra Justisdepartementet var også på møtet. Temaet for møtet var ifølge NRK en mulig utleveringsbegjæring for Krekar.

NRK hevder også at Brein-Karlsen skal ha gitt beskjed om at relevante norske myndigheter skulle bidra til italienske myndigheter kamp mot terror.

Anundsen ønsker ikke å kommentere saken.

– Ettersom Krekar-saken går for ankedomstolen nå, finner jeg det ikke naturlig å kommentere saken, skriver Anundsen i en e-post til NRK.

I straffesaksdokumentene fra Italia som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at Krekar blant annet skal ha vært med på å planlegge angrep mot norske politikere.

Italienske myndigheter mener også at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt et angrep for å få ham ut av Kongsvinger fengsel, hvor han allerede satt varetektsfengslet, i påvente av en ankesak etter å ha fått en dom for trusler i Oslo tingrett i fjor høst.

HTML EMBED
embedNAvideo("9cM3brw_q9a42EuVFAxGDg", false)