Det kommer fram av Oslo Frps alternative budsjett for 2019 som ble presentert onsdag.

- Fremskrittspartiets alternative budsjett for Oslo kommune gjøres opp uten eiendomsskatt. Bolig burde ikke være et skatteobjent, sier Frps finanspolitiske talsmann, Peter N. Myhre, i en kommentar.

Frp foreslår også å sette ned avgiftene på vann, avløp og renovasjon neste år, som er valgår og året partiet skal kjempe for å få tilbake byrådsmakten i hovedstaden.

Les også: Nye bomringer i Oslo og Bergen blir forsinket

- Avslutte bilfritt byliv

Lokalpartiet vil i tillegg avslutte «bilfritt byliv»-tiltakene i Oslo, og i stedet gjenopprette parkeringsplasser i sentrum. De foreslår å trekke Oslo ut av Oslopakke 3-samarbeidet, og dermed stoppe arbeidet med nye bompengestasjoner.

I budsjettforslaget kommer det også fram at Frp foreslår å anbudsutsette 20 sykehjem i 2019.

- Alle undersøkelser viser at de ikke-kommunale sykehjemmene er bedre for både pasienter, ansatte og pårørende, så hvorfor da tviholde på kommunal drift, sier Myhre.

Les også: Private barnehager varsler gigantkrav mot Oslo kommune

- Ingen flyktninger

Frp vil heller ikke at Oslo skal ta imot flyktninger i 2019 i sitt budsjettforslag.

- Nå må vi prioritere å ta oss av dem som ha kommet, og sørge for å få flest mulig integrert i det norske samfunnet, sier Oslo Frps finanspolitiske talsmann.

Her er andre punkter fra Oslo Frps alternative budsjett:

  • Fullfinansiering av nye Valle Hovin med 600 millioner kroner.
  • Få fortgang med å få til en ny t-banetunnel i Oslo sentrum.
  • Større bevilgninger til eldreomsorg, med 30 millioner kroner til laging av mat på egne kjøkken på sykehjemmene.
  • Kutt i tunge, byråkratiske etater.