Gå til sidens hovedinnhold

Frykter 1,7 millioner innvandrere i Norge: - Den norske velferdsstaten vil få store utfordringer

- Helt klart en ulempe, sier Frp. - En berikelse for Norge, sier regjeringspartner Høyre.

Innvandringen til Norge vil øke kraftig fram mot 2060, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), og meningene om det er delte i det politiske Norge.

- En så stor vekst i den ikke-vestlige innvandringen er ikke økonomisk og sosialt bærekraftig, slår Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, fast overfor Nettavisen.

Ifølge befolkningframskrivingens hovedalternativ, vil antall innvandrere i Norge gå fra om lag 700.000 i dag, til 1,7 millioner i 2060, der nesten all vekst vil være ikke-vestlige innvandrere.

Gunnar Stavrum: Spår massiv innvandring

Frp: - En klar ulempe

Innvandringsspørsmålet aktualiserer seg nå etter Storbritannias nei til EU, som ifølge eksperter mye skyldes en stor misnøye blant britene og et ønske om å få kontroll med den store innvandringen.

Nettavisen har spurt de politiske partiene om framtidas innvandring, om de mener det er en fordel eller en ulempe for Norge og norsk økonomi.

- En så stor vekst i den ikke-vestlige innvandringen som SSB viser i sin prognose, vil etter Frps syn være en klar ulempe for norsk økonomi, integreringen i Norge og ikke minst velferdsstatens fremtidige bærekraft, sier Keshvari.

Ifølge framskrivningen vil innvandringen stige jevnt fra 2020-årene, fra rundt 60.000 årlig til rundt 70.000 årlig mot slutten av århundret.

- SSBs innvandringsregnskap har tidligere vist at livsløpskostnadene for en ikke-vestlige innvandrer er 4,3 millioner kroner. Det sier seg selv at med en så stor økning så vil velferdsstaten få store utfordringer. Dette viser nødvendigheten av Frps strenge asyl og innvandringspolitikk, sier han.

Les også: Norge vil nå 6 millioner innbyggere rundt 2030

Høyre: - Berikelse for Norge

Hvis SSB treffer på sitt hovedalternativ, vil én av tre innbyggere i Norge i 2060 enten være innvandrer eller barn av to innvandrerforeldre.

Men i motsetning til Frp, er Høyre mye mer positiv til dette.

- Historisk har innvandring vært en berikelse for Norge. Dersom vi driver god integrering i årene som kommer, vil det fortsette å være det, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ingjerd Schou, til Nettavisen.

Schou mener det er opp til Norge hvordan konsekvensene blir.

- Nå gir SSBs prognose en pekepinn på at innvandringen kommer til å stige utover det vi er vant med. Det er en ny situasjon, men det er opp til oss hvordan dette skal prege samfunnet vårt. Gjennom god integrering kan vi sørge for at innvandringen fremdeles er en fordel for Norge, sier hun.

Les også: Listhaug fikk hard medfart i Stortinget

- Behov for streng politikk

Schou påpeker samtidig at det er en grense for innvandringen.

- Det er begrenset hvor mange som kan komme på en gang dersom man skal drive god integrering for alle. Når vi ser hvor stor innvandringen kan bli i fremtiden, synliggjør dette behovet for at vi er strenge og rettferdige i innvandringspolitikken nå, sier hun, og legger til:

- Utfallet av innvandringen i årene som kommer hviler på at vi beholder kontrollen og fremdeles stiller klare krav til språkopplæring, integrering og deltakelse i arbeidslivet. De som kommer til Norge skriver under på en samfunnskontrakt om å delta og bidra i samfunnet. Det er viktig at vi er tydelige ute i verden på hva denne kontrakten innebære, sier Schou.

Les også: Frp slår alarm om innvandrer-Oslo

Sp: - Fordel og en ulempe

Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, mener en økt innvandring kan være både positivt og negativt.

- Økt innvandring kan være både en fordel og en ulempe for Norge. Senterpartiet vil ha en kontrollert innvandring. Den totale innvandringen må være på et nivå hvor vi kan håndtere løpende integrering og på en slik måte at velferdstjenestene kan opprettholdes for alle, sier Greni.

Hun påpeker at vi må kunne tilby alle som bor i Norge og kommer til landet gode skoler, veier og boliger.

- Vårt ønske er at vi både skal kunne tilby arbeid til alle og øke bosettingen i hele landet. Da kan innvandring også bidra til verdiskapning og produktivitet, sier Greni, og legger til:

- Jeg vil også poengtere at integreringen i Norge går rimelig bra. Vi er ikke tjent med å tegne et dystert bilde av noe som går rimelig bra, sier hun.

Ap: - Viktig med kontroll

Arbeiderpartiet påpeker at vi må ha kontroll på innvandringen.

- Det er viktig at innvandringen til Norge er kontrollert, slik at vi evner å integrere dem som kommer på en god måte. Ingen andre land har bedre forutsetninger for å lykkes med dette enn Norge. Vi må være tydelige på de kravene vi stiller til å lære norsk, delta i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, sier Aps stortingsrepresentant Eirin Sund til Nettavisen.

- Og så må vi stille opp i form av mer språkundervisning og påfyll av nødvendig kompetanse for at de som kommer skal kunne bidra i det norske samfunnet som aktive deltakere og bidragsytere, sier Sund.

Venstre: - Integreringen avgjørende

Venstre mener også at mye vil avhenge av Norges integreringspolitikk.

«Hvor gode vi er på integrering er avgjørende for effekten av innvandring. En mislykket integreringspolitikk vil som nylig dokumentert av kunnskapsministeren medføre at fire ganger så høye kostnader som en god integreringspolitikk hvor innvandrerbarn får en god grunnopplæring med en gang de kommer hit», skriver Venstre i en uttalelse til Nettavisen.

Partiet påpeker samtidig at det er veldig vanskelig å spå om framtida.

«Fjorårets rekordhøye tilstrømning og årets prognose som tilsier historisk lave ankomstall viser at det på dette feltet er fryktelig vanskelig å spå om fremtiden. Men utslagene vil også her være helt avhengig av hvor god integreringspolitikk vi klarer å føre», står det videre.

30.000 årlig i perioden

SSB har beregnet ulike alternativer for hvordan innvandringen vil bli, og de påpeker at det er høyst usikkert hvor mange i framtiden som vil ønske å komme til Norge, hvor mange som blir værende og hvor mange som vil utvandre igjen. De tror imidlertid at nettoinnvandringen vil stabilisere seg på 25.000 til 30.000 årlig i det meste av perioden.

Nettavisen har også spurt KrF og SV om framtidas innvandring, men de har foreløpig ikke hatt anledning til å svare.

Kommentarer til denne saken