I juni omtalte Oppegåd Avis at innbyggerne i nærområdet til Taraldrud er bekymret for økt støynivå som vil komme når Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) står klart. Nettavisen fulgte også opp saken.

Planleggingen av beredskapssenteret er i full gang, men hvor det skal ligge er ikke endelig vedtatt i Stortinget.

Stopp støyen-gruppen på Oppegård i Akershus har flere ganger aksjonert mot prosjektet. Justisminister Per-Willy Amundsen frykter at det nye PNB ikke blir noe av og at terrorberedskapen i Norge svekkes vesentlig.

- Dersom beredskapssenteret ikke blir bygget, eller planene blir skalert ned, vil det utvilsomt bety dårligere beredskap i Norge. Det kan koste liv, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

- Jeg har et ansvar for å ivareta terrorsikkerheten i Norge, det er en oppgave jeg tar svært alvorlig. Jeg kan aldri utstede en sikkerhetsgaranti, men jeg er opptatt av at sikkerheten er så god som mulig.

Les også: - Håpløst at politiet skal trene med eksplosiver 850 meter fra barnehagen

- Kan koste liv

I den opphetete debatten har støygruppen foreslått å:

  • Holde støyende aktiviteter fra skyting og eksplosjoner innendørs. De vil blant annet at det skal bygges en innendørs skytebane, trening med sjokkgranater og SIBO-trening (strid i bebygd område) må kunne skje innendørs.
  • Helikoptrene politiet bruker skal være plassert på Moss Lufthavn Rygge.

I den mye omtalte Gjørv-rapporten etter 22. juli-terroren var samhandling og responstid noe av det som ble trukket frem.

- Kravene vil bety lengre responstid i en skarp terrorhendelse, dårligere kvalitet, dårligere øvingsforhold og en utsettelse av beredskapssenteret. I verste fall kan det koste liv, gjentar Amundsen og fortsetter:

- Dersom Stortinget ikke vedtar beredskapssenteret slik det er planlagt, frykter jeg en utsettelse som minimum vil koste oss tre år. Kanskje må vi starte helt på nytt. Det er viktig å forstå at helikoptrene må være på Taraldrud og at vi ikke kan overbygge skytebanen uten at det får konsekvenser for terrorsikkerheten. Da har men heller ikke tatt lærdom etter 22. juli-terroren. De som trener må ha realistiske øvingsforhold, inkludert vær og vind. Det får de ikke med et innendørs treningsanlegg.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Norge får dårligere beredskap

Justisministeren får støtte av Helge Mehus som er leder for Beredskapstroppen. Dette er en spesialisert politistyrke som eksempelvis settes inn i terror- og gisselsituasjoner og bistår i sabotasjeoppdrag og krevende væpnede oppdrag. Beredskapstroppen er underlagt Oslo politidistrikt, men bistår politiet i hele landet.

Mehus mener det er for sent å snu.

- Hvis man begynner å endre på konseptet nå, så sent i prosessen, må beslutningstakerne (politikerne) være bevisst på at de ikke får det beredskapssenteret som er bestilt. Meningen er at helikoptertransporten og mannskapene som står i beredskap skal sikre at man raskt omstiller seg fra å være i trening til en innsatsfunksjon. Dette er hele tankegangen bak beredskapssenteret, sier Mehus til Nettavisen.

- Vi vet hvordan trusselbildet ser ut. Og ser vi på terrorhendelsene i Paris, Brussel, London og Stockholm den siste tiden er det ingen tvil om at rask responstid er avgjørende. Hvert minutt teller. De minuttene vi her snakker om har vi ikke i reelle tilfeller. Dette er bekymringsfullt. Hvis vi tar ut deler av beredskapen og legger den til et annet sted går man fra et beredskapssenter til et treningssenter.

- Får Norge dårligere terrorberedskap ved å endre på konseptet det nå er planlagt for?

- Ja. Svaret på det er ja.

- Man får dårligere terrorberedskap enn man kunne fått, dersom man gjennomfører konseptet slik det nå er planlagt.

Nærhet til Oslo

I likhet med Amundsen mener Mehus at liv kan gå tapt på grunn av svekket terrorberedskap. Han understreker at alle minuttene teller når terror rammer.

- Trusselbildet vi har krever at vi har nærhet til hovedstaden og der trusselbildet i særlig grad retter seg mot. Og dette er hele hensikten med å velge en tomt i nærheten av hovedstaden. Det vi gjør kan ikke sammenlignes med en militær skytebane som nettopp er et treningsfelt. Vi skal være et beredskapssenter. Og det er hele grunnen til at man har lagt en lokalisering som er så tett på hovedstaden.

- Amundsen vil ikke møte oss

Støygruppen er urokkelig og mener at justisministeren må strekke seg lenger dersom beboerne i nærområdet skal godta det det nye prosjektet.

- Jeg må understreke at alle er opptatt av å få på plass et beredskapssenter. Det er i alles interesse. Dersom justisministeren ønsker et beredskapssenter mener jeg at han må strekke seg lenger i å få til støybegrensende tiltak. Akershus er Norges mest tettbefolkede fylke og beboerne i nærmiljøet føler at det kommer altfor tett på dem, sier talsmann for Stopp støyen Helge Marstrander til Nettavisen.

- Vi har kommet med gode og konstruktive tiltak. Mange politikere og fagpersoner støtter oss. Men justisministeren argumenterer i stedet med tre års utsettelse uten å begrunne det. Han vil heller ikke møte oss. Vi har møtt andre fra lavere politisk ledelse, men han vil ikke møte oss. Kravene vi har stilt er enkle.

En av politikerne som har engasjert seg i debatten er Venstres førstekandidat til Stortinget i Akershus Abid Raja. Han representerer altså fylket hvor beredskapssenteret er planlagt. Han er mildt sagt kritisk til statsrådens håndtering av saken.

- Frp har sittet med statsrådsposten i fire år og nå skal støygruppen få skylden fordi de krever støyen redusert? Ærlig talt, Amundsen, du er ikke sann! Det høres ekstremt merkelig ut å legge skylden på de som vil ha støyen ned når Frp selv har forsømt arbeidet med å starte opp arbeidet med beredskapssenteret, sier Raja til Nettavisen før han understreker at han er for beredskapssenteret på Taraldrud.

- Feigt av justisministeren

- Jeg vil utfordre justisministere til debatt ute på Taraldrud med befolkningen i Oppegård som får beredskapssenteret i sin bakhage. Hva er det Amundsen er redd for når han ikke våger å møte oss politikere og støygruppen til åpen debatt? Det er feigt av justisministeren å gjemme seg på sitt kontor når lokalbefolkningen vil ha ham til å komme på åpent møte i sitt nærmiljø.

Dersom Arbeiderpartiet går inn for å ha beredskapssenteret på Taraldrud er det flertall på Stortinget sammen med Høyre og Frp. Men det kommer ikke noen lovnader fra landets største parti.

- Jeg synes det mildt sagt er hårreisende at Frp, som har sittet fire år i regjering, ikke har gjort noen form for vedtak knyttet til investeringer når de har ansvaret for å planlegge det nye beredskapssenteret. I stedet prøver de å skyve ansvaret på en gruppe som har innvendinger mot for mye støy, sier medlem av justiskomiteen på Stortinget Asphjell Jorodd til Nettavisen.

- For oss er det viktig å få dette på plass, men det må ha en god funksjon og ikke være et prosjekt som gjør at vi må gå flere nye runder.

Flere lokalpolitikere har markert sin m

otstand mot beredskapssenteret. Når vi nå går inn i en tøff valgkamp frykter Amundsen at stortingskandidater vil sko seg på den offentlige krangelen og uenighetene på Taraldrud.

- Jeg vil mane stortingskandidater til å ta ansvar. Valgkamp eller ikke: noen ting er viktigere enn lettkjøpte stemmer, sier Amundsen til Nettavisen.

- Politikere som støtter kravene fra aksjonsgruppa må ta ansvar for at de samtidig svekker norsk terrorberedskap. De må besinne seg i sitt velgerfrieri når de går god for kravene uten å og ta ansvar for helheten.

Har du sett denne videoen?