De digre geléballene fikk mye oppmerksomhet sommeren 2017, med navnekonkurranser og en rekke hypoteser om hva de egentlig var for noe. Nå viser det seg at Havforskningsinstituttet hovedhypotese slo til: Det er eggsamlinger fra blekksprut.

– Gentester viser at det er eggmassen til sørlig kortfinnet tiarmet blekksprut (Illex coindetii). Arten ble beskrevet av franskmannen Jean-Baptiste Verany i 1839, og det tok altså 180 år før eggmassen i naturen ble bekreftet funnet, skriver Halldis Ringvold i Sea Snack Norway til NTB.

Mye norsk

Ringvold har vært leder for prosjektet som i to år og har samlet inn vevsprøver og basert seg på observasjoner av omkring 80 geléballer.

– De eldste observasjonene ble gjort for rundt 30 år siden, og de aller nyeste kun for få uker siden. Om lag halvparten av funnene er gjort langs norskekysten, fra Nordland til Østfold. Den andre halvparten er funnet i Middelhavet, i hovedsak i det vestre bassenget. To geléballer er også funnet ved Spanias atlanterhavskyst og en på nordøstsiden av England. Det er mange likhetstrekk for geléballene i de ulike områdene: de er omkring én meter i diameter, over 50 prosent har en «navlestreng» gjennom midten av ballen, og de fleste flyter fritt i vannmassene, sier Ringvold.

Bonanza

Hun takker også alle som har bidratt.

– Året 2019 har vært reneste ballbonanza, for det har kommet inn observasjoner av hele 19 geléballer!

En artikkel om prosjektet vil bli publisert i et internasjonalt tidsskrift.

Folk som finner geléballer i sjøen bes fremdeles om å registrere tid, sted, dyp, temperatur, omgivelser og strømforhold og innrapportere det til prosjektet.

(©NTB)