*Nettavisen* Nyheter.

Gikk bak ryggen på statsråden

Forsvarssjef Sverre Diesen startet hemmelige forhandlinger om milliardprosjektet Golf - uten å ta hensyn til storting og regjering.

16.01.06 13:00

TV 2 Nettavisen kan dokumentere at Diesen fikk forhandlet fram en intensjonsavtale som framstår som en skjult oppstartskontrakt med leverandøren IBM, om en delt dataløsning for Forsvaret.

Avtalen ble aldri signert fordi ledelsen i Golf grep inn og stoppet den i slutten av forrige uke. De mente at å inngå en slik avtale ville være å gå bak statsrådens rygg og forskuttere hennes avgjørelse.

Dette førte til at Forsvarets forhandlingsledelse og IBM måtte legge avtalen på is.

- Et spill
Overfor TV 2 Nettavisen bekrefter forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at hun ikke kjenner til dette avtaledokumentet.

- Jeg føler at det hele tiden pågår et spill, sier minsteren.

Les hele statsrådens svar her.

Forsvarssjefen har på spørsmål fra TV 2 Nettavisen benektet at det ble forhandlet fram noen avtale med IBM med bindinger til det videre arbeidet med program Golf.

Forsvarssjef Sverre Diesen har avslått TV 2 Nettavisens intervju-forespørsel.

Men i en fire sider lang arbeidsavtale med IBM, som TV 2 Nettavisen er i besittelse av, heter det at «Hensikten med denne avtalen er å legge grunnlag for videre kontraktsformidling mellom Forsvaret og IBM hvor Forsvarets gjenbruksstrategi legges til grunn for ferdigstillelse av Felles Integrert Forvaltningssystem».

Avtalen knyttet dermed IBM opp til Sverre Diesens løsning, noe som betyr at forsvarssjefen var i ferd med å skrinlegge det opprinnelige Program Golf - dette til tross for at statsråden ikke hadde bestemt seg.

Hemmelig
Golf-ledelsen har ved flere anledninger advart sterkt mot delt løsning, blant annet fordi Forsvaret kan komme til å bryte statens regler om offentlig anbud.

Diesen neglisjerte advarslene fra Golf, og fikk i all hemmelighet nedsatt en egen arbeidsgruppe til å utarbeide en intensjonsavtale med IBM – helt på siden av de formelle beslutningslinjene.

TV 2 Nettavisen har sett flere utkast til arbeidsavtalen som knyttet IBM til en delt løsing. Verdien på avtalen ville ha vært på mellom 7 og 14 millioner kroner, avhengig av timetall. De store pengene ligger i den endelige avtalen, som har et omfang på flere hundre millioner kroner.

Ifølge ett av avtaleutkastene skulle begge parter ha stilt med et forhandlingsteam senest 9. januar, for å få til en endelig avtale om delt løsning innen 31. januar. I et senere avtaleutkast er fristen for en endelig kontrakt strøket.

Forsvaret påbegynte med dette arbeidet med å iverksette den delte løsningen som Diesen har gått sterkt inn for. Oppstartsavtalen indikerte også at Diesen ikke hadde noen planer om å lyse hovedkontrakten ut på anbud.

Avtalen med IBM tilsvarte en bemanning på rundt 35 ansatte på heltid i to måneder.

- Bemanningen tilsvarte helt åpenbart en oppstart av prosjektet, sier en sentralt plassert kilde.

Over hodet på statsråden
Diesen startet allerede i god tid før nyttår forhandlingene med IBM. Dette viser dateringene på avtaleutkastene. Det spesielle er at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ennå ikke har bestemt seg for hvilken framtidig dataløsning hun vil foreslå overfor Stortinget.

- Jeg lytter veldig til det forsvarssjefen sier og har gjort, men jeg må selv kunne stå for den beslutningen som blir tatt, understreket statsråden i et intervju med TV 2 Nettavisen 6. januar, der hun åpnet for en annen løsning enn den Diesen har bestemt seg for.

Strøm-Erichsen varslet at hun kom til å bruke opp til to måneder på å bestemme seg for hvilken løsning hun vil foreslå for Stortinget.

Forsvarsdepartementet bekrefter at Strøm-Erichsen fortsatt ikke har tatt noen avgjørelse.

Uvanlig lederstil
Det er ikke første gang Diesen har brutt vanlig framgangsmåte overfor politikerne etter at han tiltrådte som forsvarssjef 1. april i fjor. Det vakte oppsikt da han før jul tok direkte kontakt med lederen og to medlemmer av Stortingets forsvarskomite etter at de hadde uttalt seg kritisk om konsulentbruken i Forsvaret.

Stortingspresident Thorbjørn Jagland påpekte at det er statsråden som normalt tar kontakt med Stortinget, og ikke sjefer for underliggende etater.

- Jeg har ikke oppfattet det som vanlig i min tid på Stortinget at forsvarssjefen tar direkte kontakt med medlemmer av komiteen, uttalte Jagland til TV 2 Nettavisen.

Program Golf:

¿ Gjennom Program Golf skal Forsvaret etablere et felles integrert forvaltningssystem, på tvers av alle forsvarsgrener.

¿ Det felles forvaltningssystemet vil inkludere datasystemer for logistikk, lønn, regnskap og så videre.

¿ Fase en – eller leveringsprosjekt 1 (LP 1) – er avsluttet.

¿ Forsvaret skal nå ta stilling til leveranseprosjekt 2 (LP 2), hvor Program Golf har kommet med ett forslag, basert på det tyske programvareselskapet SAP.

¿ Forsvarssjef Sverre Diesen har gått mot dette, og lansert et eget forslag som dels inkluderer SAP og dels inkluderer Luftforsvarets eksisterende løsning.

¿ Ved årsskiftet 2004/2005 var det brukt rundt 1,3 milliarder kroner på Program Golf.

¿ Forsvarets hovedpartnere har så langt vært IBM og SAP.

Brudd på rutiner
Kilder som har god kjennskap til kontraktsforhandlinger i Forsvaret, sier at forsvarssjefen har brutt etablerte rutiner når det gjelder avtalen med IBM.

- Det er ikke anledning til å starte forhandlinger med en leverandør om oppstartsavtaler før det er oppnådd en prinsipiell enighet mellom Forsvaret og Forsvarsdepartementet, sier en kilde.

Det er ledelsen i Golf som har ansvaret for å inngå kontrakter med leverandører om Felles Integrert Forvaltningssystem. Forhandlingene med IBM ble imidlertid ledet av kommandør Knut Riiber, på siden av Golf. TV 2 Nettavisen kjenner til at Diesen har strippet ledelsen i Golf for alle fullmakter, og satt Golf under administrasjon.

I den usignerte avtalen står det at «Forsvaret vil restrukturere dagens organisering av program Golf ved å klargjøre kunde- og leverandørrollene. Dette innebærer at program Golf blir en betydelig slankere organisasjon hvor fokus er å være en profesjonell kunde og mottager.»

Programstyret i Golf, som formelt er ansvarlig for framdriften til Golf, var heller ikke involvert i forhandlingene med IBM om en delt løsning.

Se innslag på TV 2-nyhetene ved å klikke her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.