*Nettavisen* Nyheter.

Gjenopptar ikke fetterens sak

Gulating lagmannsrett vil ikke gjenoppta sivilsaken til Birgitte Tengs fetter. Dermed må fetteren betale erstatning for et drap han er strafferettslig frifunnet for.

19.10.04 15:40

Gulating lagmannsrett besluttet dette tirsdag. Fetterens advokat, Arvid Sjødin, sier til TV 2 Nettavisen at han vil påkjære kjennelsen til Høyesterett.

Faren til fetteren raser over avgjørelsen i Gulating Lagmannsrett, og legger mye av skylden på Riksadvokaten og politikerne.

- Det er ikke rart Riksadvokaten kan skalte og valte med regelverket som det passer han. Han har ingen vaktbikkjer. Politikerne gjør ikke jobben sin. Dette er ikke i tråd med vanlige folks rettferdighetssans, sier faren til fetteren til TV2 Nettavisen.

- Hvis Riksadvokaten tror han får fred fra Birgitte-saken etter dette, har han begått nok en skivebom, sier faren.

Frikjent og dømt
Fetteren til Birgitte Tengs ble siktet og senere dømt i tingretten for drapet på Karmøy 6. mai 1995.

18. juni 1998 ble han frikjent av Gulating lagmannsrett. Likevel ble han dømt til å betale avdødes foreldre oppreisning med 100.000 kroner.

Siden da har fetteren, hans familie og advokat kjempet for å få ham renvasket. Fetteren opplever at til tross for frikjennelsen så ble han stemplet som drapsmann fordi han måtte betale oppreisning.

I 2003 ga Høyesterett ham 1,2 millioner kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgelse.

Nye DNA-bevis
Gulating anerkjenner at de nye DNA-analysene av hår funnet i hånden til Birgitte Tengs kaster nytt lys over saken, men ikke nok til å endre den sivilrettslige kjennelsen. Analysene viste at håret, som ble funnet i Birgittes blod, stammet fra enn annen person enn Birgittes fetter.

«De nye håranalysene, og resultatene av disse, må riktignok anses som nytt bevis i tvistemålsloven forstand, men resultatene er likevel ikke av en slik art at lagmannsretten i 1998 åpenbart ville ha kommet til et annet materielt domsresultat i oppreisningsspørsmålet, om analyseresultatene da hadde vært kjent, slik det kreves for gjenopptakelse» skriver lagmannsretten i sin kjennelse.

Fetterens medhold i Strasbourg
Heller ikke dommen som Den europeiske Menneskerettighetsdomstol avsa i februar 2003 mener lagmannsretten endrer status. Gulating lagmannsrett ble dømt for brudd på uskyldspresumpsjonen - at lagmannsretten i for stor grad hadde knyttet sin argumentasjon for oppreisning opp mot drapsanklagen som han ble frifunnet for.

«Etter lagmannsrettens syn kan heller ikke EMD`s dom begrunne gjenopptakelse. Det er ingen automatisk rett til gjenopptakelse i de tilfelle hvor konvensjonsbrudd blir ansett å foreligge. Dommen påpeker en verbal krenkelse av A (fetteren), en krenkelse som ikke berører den materielle bevissituasjon i saken. Den saksbehandlingsfeil som foreligger ved lagmannsrettens utforming av domspremissene i 1998 kan heller ikke antas å ha innvirket på dommens innhold. Krenkelsen av A (fetteren)er dessuten reparert ved den oppreisningserstatning han er tilkjent ved EMD`s dom.»

Påkjærer til Høyesterett
Fetterens advokat, Arvid Sjødin, sier han ikke er overrasket over kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.

- Personlig tror jeg at Høyesterett vil ha mer respekt for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) enn det Gulating lagmannsrett har. Her later lagmannsretten som om avgjørelsen i EMD ikke har noen betydning, sier Sjødin.

Han mener at retten vanskelig kan avvise de nye DNA-analysene så lett som den gjør i kjennelsen.

- Det er veldig enkelt å si at nye tekniske spor ikke ville hatt noen betydning forhold til gjenopptakelsesspørsmålet siden DNA-analyser ikke var nevnt i dommen. Det eneste av bevis som er sitert i dommen fra 1998 er tilståelsen, og den har til og med Høyesterett konstatert at var en krenkelse av menneskerettighetene, sier Sjødin.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.