– Folk er dessverre ikke alltid er så flinke som de sier i undersøkelser, opplyser returselskapet Norsk Metallgjenvinning i en pressemelding.

Selskapet har ansvar for innsamling og gjenvinning av metallemballasje og viser til forbrukerundersøkelser Kantar gjør for dem. 83 prosent av befolkningen sier de kildesorterer metallemballasjen sin, mens plukkanalyser av søpla vår viser at det er mye metallemballasje i restavfallet.

Det er spesielt to typer metallemballasje som kastes feil sted: Aluminiumsformer til fisk og tomme makrellbokser.

Aluminium er en ettertraktet og verdifull råvare som har like god kvalitet hver gang den gjenvinnes, og den kan gjenvinnes i det uendelige.

(©NTB)