Gjermund Cappelen reagerer på at Eirik Jensen ikke blir pågrepet ved domfellelse

Gjermund Cappelen (t.v.) i Ila fengsel og Eirik Jensen med samboeren Ragna Lise Vikre på kunstutstilling på Interiør-Galleriet på Majorstuen i Oslo. Begge bildene er tatt fredag, tre dager før de får dommen i Oslo tingrett.

Gjermund Cappelen (t.v.) i Ila fengsel og Eirik Jensen med samboeren Ragna Lise Vikre på kunstutstilling på Interiør-Galleriet på Majorstuen i Oslo. Begge bildene er tatt fredag, tre dager før de får dommen i Oslo tingrett. Foto: Farid Ighoubah

- Det er tydelig at det er forskjell på folk, sier hasjsmugleren til Nettavisen.

16.09.17 14:28

Mandag får den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen dommen i Oslo tingrett. De er begge tiltalt for grov korrupsjon og grove narkotikaforbrytelser (se faktaboks under). Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

Eks-politimannen risikerer 21 års fengsel, mens påstanden for Cappelen var på 18 års fengsel. Han kan likevel dømmes til en strengere straff.

Om Jensen skulle få en av lovens strengeste straffer, blir han ikke pågrepet av politiet, selv om det er hjemmel for pågripelse i lovverket.

Eirik Jensen Eirik Jensen deltok på åpning av samboer Ragna Lise Vikre sin første kunstutstilling på Interiør-Galleriet på Majorstuen i Oslo fredag. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Ikke grunnlag for pågripelse

Nettavisen er kjent med at Spesialenheten for politisaker gikk helt til topps og forhørte seg med Riksadvokaten for å forsikre seg om at de hadde gjort en riktig vurdering.

Riksadvokaten, ved kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, bekrefter kontakten mellom Spesialenheten og Riksadvokaten.

STORT INTERVJU: Eirik Jensen risikerer 21 år i fengsel: Samboeren Ragna er hans viktigste støttespiller

- Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, med hjemmel i straffeprosessloven § 172 og kommet til at vi ikke vil begjære fengsling, bekreftet aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe i en mail til Nettavisen i begynnelsen av september.

- Saken gjelder alvorlige lovbrudd, men det er grove volds- og seksuallovbrudd som ligger i kjerneområdet for bestemmelsen.

I den nevnte lovanvendelsen går det frem at pågripelser kan være aktuelt for å hindre at den allmenne rettsfølelsen støtes.

Les også: Cappelen hevder Jensen samarbeidet med torpedoer

Fakta

Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Ukjent for Jensen

Fredag omtalte Dagbladet nyheten om at Jensen ikke pågripes. Da Nettavisen snakket med Jensen om Spesialenhetens planer, hadde han ikke hørt noe om det.

Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Det er helt ukjent for meg at de hadde planlagt å pågripe meg. Det har jeg aldri hørt. Det er totalt ukjent, og det føyer seg bare inn i rekke av hva jeg har erfart med Spesialenheten.

Les også: Kriminell kalte Eirik Jensen for «jævla svin»

Hasjbaronen Cappelen ble pågrepet i en omfattende politiaksjon i desember 2013. Han begjærte seg løslatt høsten 2015, forteller han til Nettavisen, men retten avslo begjæringen.

Han har i over to år sittet varetektsfengslet på den samme lovanvendelsen som Jensen blir vurdert etter. Han mener det er urettferdig at Jensen får være en fri mann samtidig som han selv sitter i fengsel, når han selv sitter i fengsel fordi det vil støte den allmenne rettsfølelsen dersom han ble løslatt.

Cappelen er tiltalt for å ha smuglet 16,8 tonn hasj i 20 år, mens Jensen er tiltalt for å ha medvirket til hasjinnførsel av 13,9 av tonnene i en periode på cirka ni år fra 2004 til november 2013.

- Det er tydelig at det er forskjell på folk, sier han i en kort kommentar til Nettavisen fredag.

VIDEO: Kriminell kalte Jensen for «jævla svin»


Cappelen ville løslates

Han ønsker ikke å utdype dette ytterligere. Heller ikke Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ønsker å kommentere saken ytterligere, men i en fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett fra juli 2015 går det frem at han mente det var urimelig at Jensen var på frifot, mens hans egen klient fortsatt satt varetektsfengslet.

Forsvareren (til Cappelen, red. anm.) har i støtteskrivet særlig argumentert for at det faktum at medsiktede Eirik Jensen er løslatt, tilsier at også Cappelen løslates.

Cappelen har i over 20 år drevet en omfattende og sterkt samfunnsskadelig virksomhet ved innførsel av hasj med høy fortjeneste. Lagmannsretten er enig med tingretten når den finner at det vil virke støtende for allmennhetens rettsfølelse om han nå løslates (...).»

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen har sittet varetektsfengslet i Ila fengsel siden han ble pågrepet 19. desember 2013. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen


Les også: Eirik Jensens samboer: - Jeg synes ikke han burde utsettes for dette

Statsadvokat Lars Erik Alfheim. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Det er statsadvokat Lars Erik Alfheim som i hovedsak har hatt ansvar for den delen av straffesaken som gjelder Cappelen.

- Slik vi ser det skal Cappelen fortsatt holdes varetektsfengslet, sier Alfheim til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før dommen faller mandag, men henviser til de mange fengslingskjennelsen hvor retten har slått fast at Cappelen fortsatt skal sitte varetektsfengslet for å hindre at den allmenne rettsfølelsen støtes.

Videointervju med Eirik Jensens samboer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.