Det er godt dokumentert i forskningen at lite søvn er helseskadelig, og kan føre til blant annet hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes og dødelighet.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet har nærmere en tredjedel av nordmenn ukentlige søvnvansker, og problemet er vanligere hos kvinner enn hos menn.

LES OGSÅ: Annenhver fastlegepasient hadde søvnproblemer

Tidligere har vi lært at det ikke er mulig å ta igjen tapt søvn, men en ny studie publisert i The Journal of Sleep Research, viser at dette ikke nødvendigvis stemmer.

Elimnerte risikoen

Studien viser nemlig at du kan veie opp for lite søvn i ukedagene ved å sove lenger i helga. Har du sovet lite gjennom uka, men sørger for å få noen ekstra timer under dyna på lørdag og søndag, viser studien at det eliminerer den økte risikoen for dødelighet.

Studien er basert på data fra mer enn 43.000 voksne, som ble fulgt gjennom 13 år.

LES OGSÅ: Dette gror på innsiden av badeanda

Etter faktorer som kjønn, BMI, røyking, fysisk aktivitet og eventuelt turnusarbeid var tatt i betraktning, sto forskerne igjen med følgende resultat:

De under 65 år som fikk mindre enn fem timers søvn syv dager i uka, hadde 65 prosent høyere risiko for dødelighet enn de som fikk seks eller syv timers søvn per natt. Men hvis de med mindre enn fem timers søvn fikk åtte timer eller mer i helgene, var det ingen økt risiko for dødelighet.

Studien er omtalt av en rekke internasjonale aviser, som CNN, The Guardian og The Independent.

- Gir håp

Leder av studien, Torbjörn Åkerstedt ved Stessforskningsinstituttet ved Stockholm universitet, skal ha blitt overrasket over resultatet.

- Det ser ut som om det å sove litt ekstra i helgene kan være til virkelig hjelp, sier Åkerstedt.

Forskeren tror at resultatet vil bli tatt godt imot blant mange med søvnvansker.

- Jeg tror mange liker tanken på at du kan kompensere for tapt søvn. Kanskje gir det dem håp om at denne vanen kan være bra for dem.

Studien har imidlertid sine svakheter, som at deltakerne selv registrerte sine søvnmønster i stedet for å bli observert av andre.