*Nettavisen* Nyheter.

Godtok Krekars hjemreiser

Foto: Heiko Junge (Scanpix)

Justisdepartementet kunne stanset Krekars reiser til Irak på 90-tallet, men grep aldri inn. Nå bruker myndighetene reisene for å kaste Krekar ut av Norge.

15.06.05 09:16

Flere uavhengige kilder bekrefter overfor TV 2 Nettavisen at Justisdepartmentet ble informert av daværende Politiets overvåkningstjeneste (POT) om Krekars reiseaktivitet allerede på 90-tallet, uten å gripe inn. POT skal ha uttrykt et klart ønske om at de vurderte Krekar som en viktig kilde som de ønsket å beholde. På dette tidspunktet hadde allerede Krekar vært i et omfattende avhør med POT i Tønsberg.

Etter det TV 2 Nettavisen får opplyst, så overvåkningspolitiet en mulighet til å bygge opp mulla Krekar som en viktig kilde i Nord-Irak i framtida. Det var spesielt hans kunnskap om Osama Bin Laden etterforskerne vurderte som viktig. Kilder med kjennskap til POT sier at de hemmelige tjenestene så dette som en mulighet til å bygge opp et bedre forhold til sine amerikanske kolleger.

Utvisningsvedtaket mot Krekar inneholder to hovedmomenter. Det ene går på at norske myndigheter mener mullaen er en trussel mot rikets sikkerhet, det andre punktet går på utlendingsloven. UDI og Kommunal- og regionaldepartmentet mener at Krekar bevisst har forsøkt å skjule sine hjemreiser til Nord-Irak, og at disse reisene i tillegg er et brudd på asylinstituttet.

Flere samtaler med POT
Mulla Krekar kom til Norge som kvotefyktning gjennom FN i 1991. Alllerede mai året etter reiste han ut av landet.

Da han kom tilbake til Norge etter flere måneder, opplyste han om sin utenlandsreise til politikvinnen som satt i passkontrollen. Noen uker senere ble han innkalt til politiavhør på overvåkningsavdelingen i Tønsberg.

Her fortalte Krekar om sin rundtur i Europa og til Syria, og derfra inn i Nord-Irak. Han ga også flere detaljer om personer han hadde møtt på reisen. Dette avhøret fant sted 13. april 1993 og varte i en og en halv time.

Dette var opptakten på flere hyppige møter mellom Krekar og POT. Sammen med sin bror Khalid hadde han flere uformelle samtaler med POT på 90-tallet. De fleste av disse møtene fant sted mellom Khalid og en kontaktperson i POT i Oslo. Tema for alle møtene var det samme: Mulla Krekars aktivitet og kunnskap om ulike muslimske grupperinger både i Norge, Europa og i Nord-irak. POT viste spesielt stor interesse for Bin Laden, og Krekars kunnskap om ham.

Møtte Bin Laden
I møtene med POT opplyste Krekar at han tidligere har møtt Bin Laden.

I september 1998 ble det foretatt nok et avhør hvor Krekar blant annet forteller om sine hjemreiser til Nord-Irak. Avhørene viser tydelig at POT er svært interessert i detaljer fra Krekars turer, men også opplysninger om ulike muslimske grupperinger, og mulige terror-trusler mot Norge og andre vestlige land.

Krekar har helt siden han ble pågrepet første gang framholdt at han aldri har forsøkt å skjule sine hjemreiser til Nord-Irak, men at han tvert i mot har fortalt politiet om turene. Dette dokumenteres gjennom avhørene som TV 2 Nettavisen kjenner innholdet i.

I dag kan TV2 Nettavisen avsløre at POT i møter med Justisdepartmentet opplyste om Krekars reiser til Nord-Irak, og at de understreket viktigheten av fortsatt og kunne bruke ham som informant. Møtene med departmentet fant sted på midten av 90-tallet. Det skal også ha vært et møte kort tid etter siste avhøret av Krekar 28. september 1998. Disse opplysningene bekreftes av flere uavhengige kilder, som alle har førstehånds kjennskap til Krekar-saken.

UDI holdt utenfor
Fram til år 2000 var det Justisdepartmentet som var øverste myndighet i Norge for utlendingssaker. De hadde på mange måter den samme rollen som Kommunal- og regionaldepartmentet har i dag. I tillegg hadde Justisdepartementet det øverste ansvar for POT.

De hjemreisene som Justisdepartmentet stilltiende aksepterte at Krekar foretok på 90-tallet - i håp om at det kunne skaffe POT verdifull informasjon - er de samme reisene som UDI og KRD mener er et utvisningsgrunnlag i dag. Myndighetene mener han har brutt utlendingsloven, ved å reise tilbake til et land han har søkt beskyttelse fra.

UDI legger stor vekt på en klagesak fra 1995 hvor Krekar skal ha unnlatt og opplyse at han hadde reist tilbake til Nord-Irak, men derimot sagt han kun oppholdt seg i grenseområdene. Krekar vant fram i klagesaken, og beholdt sin asylstatus i Norge.

Selvom Justisdepartmentet ble informert om POTs hemmelige møter med Krekar, tilfløt aldri denne informasjonen UDI. Det finnes i dag ingen dokumenter hos UDI eller i Krekars sak som forteller om denne kontakten.

Krekar har i flere samtaler med POT opplyst åpent om sine hjemreiser, informasjon som ble videreformidlet til Justisdepartmentet, men departementet mener i dag at han har forsøkt å holde dette skjult.

Holme er taus
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST, som tidligere het POT) ønsker ikke å kommentere opplysningene:

- Det er en pågående rettssak om dette, og PST-sjef Jørn Holme skal i retten og forklare seg denne uka. Derfor ønsker vi ikke å kommentere dette nå, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til TV 2 Nettavisen.

Informasjonsavdelingen i Justis- og politidepartmentet undersøkte også saken på oppfordring fra TV 2 Nettavisen.

- Vi har ingen kommentarer til dette, var svaret informasjonsrådgiver Trond Øvstedal ga på vegne av departmentet i går kveld.

TV 2 Nettavisen har i flere tidligere artikler avslørt det hemmelige spillet rundt Krekar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.