RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Granskningskommisjon tilbakeviser påstander

Sist oppdatert:
Her er pressemeldingen fra Helsedepartementet i forbindelse med granskningskommisjonens arbeid:

Granskningskommisjon tilbakeviser påstander om utetisk medisinsk forskning

Regjeringen nedsatte i oktober 2001 en kommisjon for å granske alle forhold i forbindelse med påstander om at det i etterkrigstiden frem til ca. 1975 skal ha blitt foretatt forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker. En enstemmig kommisjon har i dag overlevert sin rapport til helseminister Dagfinn Høybråten.

LSD
Kommisjonens mandat viser til at det er snakk om to sett av påstander om LSD-forsøk. Det er for det første tale om forsøk med LSD på psykiatriske pasienter i forbindelse med psykiatrisk forskning allment. For det andre er det mer spesielt snakk om forsøk med LSD på krigsbarn og på psykiatriske pasienter i militær hensikt.

Granskningen av påstander om forsøk med LSD på psykiatriske pasienter har vært konsentrert om Modum Bad Nervesanatorium, Lier sykehus og delvis også Statens klinikk for narkomane på Hov i Land. Bruken av LSD var mest utbredt ved Modum Bad Nervesanatorium.

På grunnlag av informasjon fra pasienter og pårørende, helsepersonell og forskere, gjennomgang av journaler og annet materiale har kommisjonen vurdert om det ved disse institusjonene har foregått forskning med LSD og om denne har vært uetisk.

Samlet sett kan det sies at bruken av LSD har skjedd i behandlingsøyemed. Med den kunnskap man hadde om LSD, må behandlingen kalles utprøvende. Det er imidlertid ikke holdepunkter for å si at ikke den enkelte pasientens beste var det overordnete hensynet ved denne utprøvende behandlingen.

Kommisjonen vil presisere at det ikke har ligget innenfor dens mandat å foreta noen etterundersøkelse av behandlingspraksis ved de institusjonene som gjorde bruk av LSD. Kommisjonen har ikke vurdert om indikasjon for behandling, doser, varighet, oppfølgning og annen terapi i de individuelle tilfelle har vært forsvarlig.

Flere påstander går ut på at bruken av LSD ved psykiatriske institusjoner skal ha vært initiert eller finansiert av CIA. Kommisjonen har ikke funnet holdepunkter for at dette medfører riktighet.

Når det gjelder påstandene om forskning med LSD i militær hensikt, og spesielt påstanden om at krigsbarn ble benyttet i denne forskningen, har granskningen ikke bekreftet at slik forskning har foregått i Norge. Undersøkelsene har avdekket at påstandene alle kan føres tilbake til én enkelt kilde. Denne kilden har imidlertid ikke hatt belegg for å komme med så alvorlige påstander som de fremsatte.

Elektroder
Påstandene om uetiske medisinske forsøk med elektroder retter seg alle mot tidligere Gaustad sykehus, nå Aker Universitetssykehus, hvor dr. Carl Wilhelm Sem-Jacobsen var ansatt som overlege fra 1956. Det er påstått at Sem-Jacobsen med støtte fra det amerikanske forsvaret og CIA drev uetisk forskning med elektroder.

Det har hele tiden vært klart at Sem-Jacobsen mottok omfattende finansiell støtte fra utenlandske kilder, herunder fra det amerikanske forsvaret. Kommisjonen har gjennom egne undersøkelser kartlagt og studert et omfattende materiale knyttet til denne finansieringen. Videre har kommisjonen hatt kontakt med det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, og mottatt dokumenter derfra. Kommisjonens undersøkelser har ikke bekreftet påstandene om at Sem-Jacobsen mottok støtte eller finansiering fra CIA.

På grunnlag av informasjon fra pasienter og pårørende, helsepersonell og forskere, gjennomgang av journaler og annet materiale har kommisjonen vurdert påstandene om uetisk forskning med elektroder.

Kommisjonen har ikke funnet holdepunkter for at pasienter ble operert annet enn i behandlingsøyemed. Samtlige pasienter som er operert synes å ha hatt en grunnlidelse som kunne gi grunnlag for slikt inngrep Det synes imidlertid klart at denne behandlingen ble kombinert med klinisk forskning

Kommisjonen har vurdert om forskningen kom i strid med behandlingen eller hensynet til pasientens beste. Når pasientene først hadde fått innoperert elektroder, ble de underlagt registreringer og stimuleringer som kan ha vært mer omfattende – for eksempel med hensyn til plasseringen av elektroder og tidsrom for kartlegging – enn hensynet til behandlingen skulle tilsi. Kommisjonen har imidlertid ikke avdekket forhold som viser at dette har gått på bekostning av pasientens beste, siden dataene også kunne brukes til å bedre behandlingen for den enkelte pasient. Forholdet mellom behandling og forskning må i utgangspunktet sies å være innenfor de etiske grenser for klinisk forskning, selv om det i ett tilfelle kan reises spørsmål om forskningen hadde noen terapeutisk verdi for den enkelte pasient under behandling. Den omfattende finansieringen Sem-Jacobsen mottok fra amerikanske kilde endrer ikke kommisjonens vurdering av forskningen.

Radioaktiv stråling
Påstandene om uetiske forsøk med radioaktiv stråling, blant annet ved at åndssvake og sinnssyke ble utsatt for stråling og røntgenkastrert, fremkom i et avisintervju i 1998. Den intervjuede person døde før granskingskommisjonen ble nedsatt. Påstandene i intervjuet er ikke bekreftet av andre, og det har ikke lyktes kommisjonen å få ytterligere opplysinger om bakgrunnen for påstandene.

Kommisjonen har foretatt undersøkelser i arkiver fra helseinstitusjoner og strålevernmyndigheter. Oppfordring til pasienter og pårørende om å ta kontakt har ikke ført til nærmere avklaring. Granskningen har ikke avdekket forhold som kan bekrefte de aktuelle påstandene.

Les rapporten her (NOU 33 2003)

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere