Gå til sidens hovedinnhold

- Grasrota i politi-Norge ble overhørt

I flere år har de varslet om det som ikke fungerer i politietaten.

Politiansatte på grasrota har varslet om flere av forholdene som 22. juli-kommisjonen setter fingeren på i sin rapport. Men de ble ikke hørt, skriver Politiforum fredag.

Fagbladet lister opp en rekke av varslene som skal ha blitt oversett:

* Politiets datasystemer

I 2008 varslet IKT-ansatte i politiet og Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) om at etatens datasystemer var utdaterte og modne for utskiftning.

- Politiet mangler ledere som er opptatt av IKT, og som skjønner betydningen av dette verktøyet fullt ut, uttalte Torhild Silseth, avdelingsdirektør ved PDMT til Politiforum i august 2008.

* Operativ trening

I 2009 advarte flere polititjenestemenn fra Oslo om at de fikk for lite operativ trening, og at dette gjorde dem utrygge med våpen.

- Jeg er ikke alene om å føle at jeg ikke er trygg nok med pistolen. Siden vi fikk nytt håndvåpen i sommer har jeg skutt med pistol to ganger, uttalte en polititjenestekvinne ved Sentrum politistasjon i Oslo til Politiforum i januar 2009.

* Politihelikopteret

I 2010 ble det kjent at politihelikopterets driftsbudsjett ble mer enn halvert, noe som også førte til at helikopterets operative tilgjengelighet sank med nesten 50 prosent.

Politiforum beskrev i juni 2010 hvordan politihelikopterets operative tilgjengelighet hadde sunket med nær 50 prosent. Helikopteret hadde på dette tidspunktet ikke lenger beredskap på helgetid. I tillegg ble det kjent at det skulle settes på bakken fra 12. juli til 8. august. Ansatte turde ikke å stå fram med navn av frykt for å ødelegge egen karriere.

* Samband

I 2006 ble Arbeidstilsynet varslet om at politiets sviktende samband utgjorde en sikkerhetsrisiko for operative tjenestemenn. Samme år advarte politiansatte i Follo politidistrikt sterkt mot utsettelsen av det nye nødnettet.

- For politiet er manglende radiosamband en betydelig sikkerhetsrisiko for tjenestemenn i operativt politiarbeid. I verste fall kan manglende samband også true publikums sikkerhet, skrev hovedvernombud Jarle Utne-Reitan ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i brevet til Politidirektoratet i mars 2006 ifølge Politiforum.

* Bemanning

I 2008 varslet ansatte i en rekke politidistrikter i Norge om at lav bemanning førte til nedprioritering av saker og stupende oppklaringsprosent.

Ved Drammen politistasjon uttrykte leder for narkoavsnittet, Sven Christian Gulli, seg slik om situasjonen overfor Politiforum i november 2008:

- Vi har meget begrenset kapasitet på spaning- og informantfronten i tillegg til en kraftig redusert URO-tjeneste. I praksis betyr dette at bekjempelse av narkotikasaker og organisert kriminalitet synker betraktelig.

* Responstid

I 2007 slo politiansatte i Øst-Finnmark alarm om at nedskjæringer og budsjettkutt hadde ført til lengre utrykningstid og høyere terskel for å rykke ut.

- Poenget er at politiet nå bygger ned infrastrukturen uten at befolkningen blir fortalt konsekvensene av politimester og Politidirektorat. Det er skuffende, uttalte lokallagsleder Rolf Arne Kurthi i Politiets Fellesforbund i Øst-Finnmark til Politiforum i oktober 2007.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?