I tillegg er kvinnen dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlige myndigheter.

Dersom bedrageriforsøket ikke hadde blitt avslørt, ville 25-åringen urettmessig ha fått utbetalt nærmere 85.000 kroner ekstra i engangsstønad, skriver Stavanger Aftenblad.

Sør-Rogaland tingrett dømte kvinnen til 30 timers samfunnsstraff. Saken ble avgjort som tilståelsessak.

Forholdet ble oppdaget da Nav sjekket opplysningene hennes med jordmoren, som bekreftet at kvinnen ventet ett barn istedenfor tvillinger.

(©NTB)