- Både Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet mener det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av medisinsk cannabis, men som ikke får dette på lovlig måte i dag. Dette sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til Nettavisen.

Denne uken sa danskene ja til bruk av medisinsk cannabis for en rekke pasientgrupper. I første omgang er det snakk om en prøveperiode fra 2018.

Les egen sak: Fra 2018 må danske leger skrive ut cannabis

En pasient har fått cannabis

- Det er mulig å bruke cannabisplante i medisinsk behandling også i Norge, men muligheten er lite brukt. Til nå har Legemiddelverket og Helsedirektoratet bare godkjent bruk av medisinsk cannabis for én pasient. Vi vil trolig få flere henvendelser om dette fremover, sier Hortemo og legger til at vurderingene vil være strenge, og at søknadene skal komme fra leger på sykehus.

Les også: California legaliserer cannabis som rusmiddel

I dag kan ms-pasienter få utskrevet munnsprayet Sativex til bruk ved spasmer.

Les: - Cannabismedisin også i Norge

Nå mener Legemiddelverket og Helsediraktoratet at det er et behov også for andre former for cannabis. Dette kan for eksempel gjelde for pasienter med fremskredet kreft der man ikke kommer i mål med annen behandling

Reiser til Nederland

I dag reiser flere nordmenn til Nederland for å kjøpe medisinsk cannabis til eget bruk. Hortemo mener at noen grupper pasienter som ikke får hjelp av annen behandling, bør få utskrevet dette på norske apotek.

Les også: Bjørn (56) mener han trenger medisinsk cannabis for å leve normalt
Les også: Cannabis er siste håp for «Rune» (17)

I Nederland produserer selskapet Bedrocan medisinsk cannabis under oppsyn av nederlandske myndigheter. Til Nederland reiser noen nordmenn for å kjøpe medisinsk cannabis til eget bruk. Hortemo sier at det er produktene fra Bedrocan i Nederland som er mest aktuelle også for norske pasienter.