Hagen seiret over Krekar

Foto: Heiko Junge (Scanpix)

Carl I. Hagen fikk rettens medhold i at det ikke er injurierende å kalle mulla Krekar for «terrorist». - En seier for ytringsfriheten, sier partilederen.

14.01.04 13:32

I tillegg til frifinnelsen er mulla Krekar i Oslo tingrett dømt til å betale Hagens saksomkostninger med 199.600 kroner.

- Dette har vært en dårlig uke på jobben, er Brynjar Melings spontane kommentar til dommen. Tirsdag ble Krekar varetektsfengslet i fire uker i forbindelse med Økokrims etterforskning. Meling sier han vil vurdere å anke dommen i Hagen-Krekar-saken.

- Full seier for ytringsfriheten
- Det er gledelig med en full seier for ytringsfriheten, sier Carl I. Hagen til TV 2 Nettavisen.

- Jeg sa i retten at denne saken var misbruk av rettsystemet og rettsapparatet. Det står jeg fast ved. Dette er en gledelig og ventet avgjørelse, sier Hagen.

At Krekar må dekke Hagens saksomkostninger på 200.000 kroner, kommenterer partilederen på følgende måte:

- Jeg regner med at han, som har en advokat som jobber så mye, har økonomiske muligheter til å betale dette. Når han selv går til en slik sak, regner jeg med at han har betalingsevne. Dette er uansett noe han og Meling må ha visst om som en risiko når de gikk til søksmål, sier Hagen.

- Bør sendes ut
- For øvrig mener jeg at Kreker for lengst burde ha vært utvist til Irak, sier Carl I. Hagen til TV 2 Nettavisen.

- Vi vil gå gjennom dommen og vurdere ankemuligheter. Blant annet mener jeg det er rart at Krekar er idømt saksomkostninger når det ikke er ført sannhetsbevis for Hagens påstander, sier Meling.

- Tror du at dommerne kan ha latt seg påvirke av pressedekningen som har vært i Krekar-saken i den siste tiden?

- Jeg ser at det er vanskelig å skille. Dommerne er ikke personer som lever i luftbobler og jeg kan ikke utelukke at de har latt seg påvirke av omtalen av Økokrims etterforskning, sier han.

- Terrorist
Bakgrunnen for at Krekar gikk til sak mot partilederen, var at han under et tv-innslag på TV 2 Nyhetene i oktober i fjor blant annet kom med dette utsagnet:

«Vi har ikke fått noen god begrunnelse for hvorfor i all verden han fikk et norsk reisebevis 2. august i år. Når politiet må ha visst om at han var en geriljaleder og en terrorist nede i Midtøsten-områdene» .

Utsagnet kom i en tid da utleveringsbegjæring til Jordan ble behandlet i rettssystemet, og Krekar var under etterforskning for blant annet terrorisme.

Siktelsene mot Krekar ble senere henlagt.

Rettens konklusjon
Retten konkluderer med at « ...utsagnet gjelder et forhold av stor allmenn interesse hvor den privatperson som rammes (Krekar) har et betydelig medansvar for å ha kommet i en situasjon hvor det stilles kritiske spørsmål. Hagen har anvendt åpne kilder hvor utsagnet reflekterer innholdet i disse. Det er i vurderingen av personvernet i denne sak og i den samlede vurdering ikke avgjørende at han kunne og burde ha uttrykt seg med et forbehold.»

Oslo tingrett mener altså at det er nærliggende å kalle Krekar terrorist, selv om dette aldri er bevist, og at Krekar selv har satt seg i en posisjon hvor han må tåle såpass.

«Retten har lagt til grunn at utsagnet inneholder en faktapåstand. Retten har imidlertid ikke gått nærmere inn på om det er ført sannhetsbevis for denne. I nærværende sak har spørsmålet om påstanden er sann eller usann ikke vært avgjørende.» skriver retten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag