Omtrent 54 prosent av det nyvalgte Kirkemøtet mener Den norske kirke ikke kan stille krav til de ansattes samlivsform ved ansettelser. Nesten to av tre av disse svarer i en undersøkelse at samliv er en privatsak, skriver Vårt Land.

Kirken har i lang tid stilt krav til presters samliv, og fram til 2016 var det eksempelvis vanskelig å bli vigslet som prest dersom man levde sammen med en av samme kjønn.

De siste årene har imidlertid formuleringen «samlivsform kan tillegges vekt» i stillingsannonser blitt mer omstridt. Mange bispedømmer har fjernet den, men ikke alle.

– Det kan fremstå paradoksalt dersom presten i en vigsel taler varmt om ekteskapet men selv har valgt en annen samlivsform, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, til avisa.

Han forteller at Bispemøtet behandlet temaet senest i mars 2017. Da var det ifølge Nordhaug enighet om at de som er i vigslede stillinger, som hovedregel ikke bør være samboere.

Nordhaug påpeker at dersom Kirkemøtet ønsker det, kan det fatte vedtak om hvilke retningslinjer bispedømmerådene skal følge i sin ansettelsespolitikk.

– Etter nåværende ordning styrer bispedømmerådene dette selv, men det kan endres. Hvorvidt det er aktuelt, er en annen sak. Men ansettelsespolitikken til fellesrådene kan Kirkemøtet i utgangspunktet ikke styre, sier han.

(©NTB)