Gå til sidens hovedinnhold

Hatlestad-ofre nektes nye hus

To år etter rasulykken i Bergen bor fortsatt flere av ofrene i kofferter, på grunn av seigt byråkrati.

(iBergen.no) : Det var natt til 14. september 2004 at hele 19 hus i boligområdet Hatlestad terrasse ble rammet av et stort jordras. Raset kom etter ekstreme nedbørsmengder, og kostet to menneskeliv. Ti av familiene som mistet sine hjem, venter fortsatt på å få flytte inn i nye hus, skriver Bergens Tidende.

Kommunen og grunneieren har gitt klarsignal for at alle ti kan bygge på Kaland gård like i nærheten, men Fylkeslandbruksstyret vil ikke godkjenne planene. Årsaken er at området er definert som LNF-område, som betyr at det er regulert til landbruk, natur og friluftsliv. Fylkeslandbruksstyret finner ifølge BT saken så prinsipiell at bystyret kan miste sin godkjenningsmyndighet, og at det hele derfor må avgjøres av Miljøverndepartementet.

– Noen sliter fortsatt med psykiske ettervirkninger. Belastningen ved å bo midlertidig, uten å vite når man kan begynne å bygge et trygt og permanent hjem, er en ekstra byrde, sier Helen Kaland til BT.

De planlagte boligene berører i det siste utkastet verken dyrket eller dyrkbar mark. Familienes advokat, Ståle Eeg Nielsen, krever at Fylkeslandbruksstyret tar saken opp til ny behandling og setter seg grundigere inn i forholdene på stedet.

Les flere nyheter på www.iBergen.no

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar