– Jeg har tillit til Vågeng, sa Hauglie på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i Oslo mandag.

– Det som er viktig å si, er at dette har vært en feil som har pågått over tid, og som er avdekket av trygderetten og tatt tak i av Nav, sa statsråden.

Sigrun Vågeng (68) understreket følgende:

– Jeg kan forsikre alle om at vi tar denne saken på dypeste alvor.

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land. Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.