Gå til sidens hovedinnhold

Havforskere vil utvide iskantsonen

Eksperter som har vurdert særlig verdifulle havområder rundt Norge, vil utvide den såkalte iskantsonen.

Ekspertgruppen foreslår å utvide iskantsonen til maksimal isutbredelse for å fange opp den delen av oppblomstringen i iskantsonen som strekker seg sør for iskanten, og som legger grunnlag for at dette også er et viktig beiteområde.

Maksimal isutbredelse vil si hele området hvor det er is i løpet av et år. Dagens definisjon av iskantsonen dekker bare deler av dette området.

Greenpeace mener Norge må lytte til forskerne og endre på dagens iskantsone.

– Iskantsonen er motoren bak livet i Arktis. Her finner vi flere tusen arter, med alt fra alger, torsk og sjøfugl til sel og hval. Livet i havet trues når politikerne tillater oljeboring i iskantsonen. Dagens regjering feilet totalt da de definerte iskantsonen akkurat nord for oljeriggene, i stedet for å lytte til vitenskapen, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Vil slå sammen og utvide

Mer enn 70 forskere fra åtte ulike institusjoner har deltatt i arbeidet med å vurdere miljøverdiene i de eksisterende havområdene som kalles SVO (særlig verdifulle områder).

I dag finnes det 29 slike områder, men ekspertene går i rapporten inn for færre, men større områder. Forskerne foreslår også å opprette fire helt nye områder: Det sentrale Barentshavet, Midtatlantisk rygg, Dyphavsområdene i Norskehavet og Norskerenna.

De foreslår samtidig å redusere dagens 29 områder til 19 områder.

– Vi mener at SVO-ene bør reflektere samspillet mellom økologiske prosesser og miljøet som danner grunnlaget for miljøverdiene i området. Et SVO inkluderer ikke bare et gytefelt, en sjøfuglkoloni eller utvalgte koraller, men reflekterer i tillegg økologisk samspill i et større område, sier havforsker Gro I. van der Meeren.

Omstridte områder

Det ligger gytefelt og viktige økosystemer i mange av Norges havområder, men iskantsonen er blant de mest omstridte.

Et annet omstridt område er LoVeSe, altså havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Havforskerne foreslår å slå sammen og utvide disse kystnære SVO-ene.

– Den nye SVO rapporten fra Havforskningsinstituttet understreker at havområdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja er brua som kobler sammen hele norskekysten og er altfor viktig til å brukes i et miljøpolitisk spill, sier leder Daniel Weiss i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Grunnen til at områdene er omstridt, er at flere av dem også inneholder store ressurser i form av fisk og olje og gass. Fra politisk hold strides det både om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, samt om hvor iskantgrensa for oljeleting skal gå.

(©NTB)