Gå til sidens hovedinnhold

Helse sør-øst innfører strakstiltak etter mutantutbruddet i Follo

Helse sør-øst har vedtatt nye tiltak etter smitteutbruddet i Nordre Follo. Pasienter fra kommunen får utsatt behandlinger som ikke er kritiske.

For pasienter fra Nordre Follo har Helse sør-øst vedtatt at planlagte behandlinger som kan utsettes, skal bli utsatt eller tas digitalt.

– Sykehusene prioriterer psykisk helse og rusbehandling, behandling av barn og unge. Videre prioriterer vi pasienter som vil lide prognosetap om de ikke kommer til utredning og behandling, og selvsagt fødende og øyeblikkelig hjelp. Alt annet gjøres digitalt eller utsettes, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i helseforetaket til NTB.

Sykehusene får også beskjed om å være forsiktig med sykehjemspasienter fra Oslo på grunn av mistanke om at mutantutbruddet har spredt seg.

– Det er trolig at virusmutasjonen kan ha spredt seg videre. Her vil vi være mer årvåkne, teste pasientene og bruke munnbind på pasienter og ansatte, sier Lofthus.

Ansatte må holde seg hjemme

Ansatte som bor i Nordre Follo og jobber i spesialisthelsetjenesten, må holde seg hjemme.

– Men det kan gjøres unntak for personell i kritisk viktige funksjoner, og da skal de testes før de går på jobb, sier Lofthus.

Ett spørsmål som var oppe til behandling søndag, var om kommunene rundt Nordre Follo skal behandles like strengt. Det blir ikke tilfellet.

– Vi behandler alle kommunene rundt Nordre Follo som tiltaksnivå 5. Det vil si at sykehusene gjør om de polikliniske timene som er mulig, til digitale konsultasjoner. Utover det kommer sykehusene til å ta imot pasienter fra disse kommune, men flere pasienter vil bli håndtert som om de kan være smittet, sier Lofthus.

– Det vil ai at sykehusene vil teste flere pasienter og bruke munnbind på pasienter og ansatte i større utstrekning enn før, legger hun til.

Har analysekapasitet

Det blir også strengere besøksregler, noe som i praksis gjør at kun barn, pasienter i livets sluttfase og fødende kan få besøk.

– Vi forstår at dette kan være utfordrende, men vi gjør dette nå en periode for å begrense smitte slik at vi skjermer de mest sårbare blant oss, sier Lofthus.

Helseforetaket inkluderer Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Helse sør-øst varsler at de kan bidra i å analysere virusprøver for å avdekke hvor utbredt mutantviruset er.

– De har god kapasitet og kan bidra med sekvensering og vi har dialog med Folkehelseinstituttet om dette, sier Lofthus.

(©NTB)

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua