– Vi er mye bedre beredt på alle områder, slo administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst fast på et telefonmøte med pressen tirsdag.

Den andre koronabølgen slår nå innover Norge. I forrige uke ble det registrert i alt 3.258 nye smittetilfeller, og helsedirektør Bjørn Guldvog har bedt sykehusene forberede seg på langt flere innleggelser i tida framover.

– Vi har bedt sykehusene forberede seg på det som kan oppfattes som en katastrofesituasjon med opptil 1.200 innlagte pasienter med behov for intensivbehandling, sier han til Nettavisen.

– Bedre rustet

Tirsdag var i alt 104 koronapasienter innlagt på norske sykehus, 83 av dem på sykehusene i Helse sør-øst. 18 pasienter får intensivavdeling, mens ni er på respirator.

– Vi kan klare å håndtere 392 intensivpasienter og kan oppbemanne til 794 plasser, sier Lofthus.

Siden i vår har Helse sør-øst fått på plass mer og bedre utstyr. I mars rådde sykehusene i alt over 280 respiratorer, i dag er tallet 588. I tillegg er det bygget opp beredskapslagre for både smittevernutstyr og medisiner.

– Med den utstyrsparken vi har nå, står vi langt bedre rustet til å håndtere et større antall pasienter, sier Lofthus.

Bemanningsproblemer

Men de ekstra plassene vil ikke være fullverdige, først og fremst på grunn av mangelen på intensivsykepleiere. Dette til tross for at mange sykepleiere er blitt kurset i intensivsykepleie.

– Dette er det mest krevende. Den kapasiteten man har i en ekstrem situasjon, kan ikke sammenlignes med vanlige intensivplasser. Vi kan komme til å måtte gå ned på bemanningen per seng og bruke andre leger og sykepleiere for å få kabalen til å gå opp, sier Lofthus.

Helse sør-øst appellerer nå til folk om å følge smittevernrådene og gjøre det de kan for å begrense smitten.

– Vi ønsker ikke at bølgen skal bli for stor, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Testrekord

Også testkapasiteten er blitt langt bedre. I forrige uke ble det satt rekord med analyse av rundt 95.000 koronatester.

– Men der har vi opplevd de samme problemene som i vår, med mangel på reagenser og utstyr. En hel verden er ute etter det samme utstyret, sier Lofthus.

Per i dag er 709 ansatte i Helse sør-øst i karantene. Det utgjør om lag 1 prosent av arbeidsstokken. I perioder i vår var opptil 10 prosent av de sykehusansatte i karantene.

(©NTB)