Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier Helsedirektoratet ser for seg tre forskjellige korona-scenarioer de neste månedene, når de skal utarbeide råd til blant annet kommunene.

Det første scenarioet er at vi oppnår en flokkimmunitet i Europa i løpet av august og at vi kan leve et tilnærmet normalt liv utover høsten.

– Fordi vi har høy vaksinasjonsdekning i Norge og at vaksinen har god effekt etter to doser, vil et slikt scenario kanskje medføre at vi kun ser enkelttilfeller av importsmitte som ikke forårsaker alvorlige utbrudd.

Det andre scenarioet er at smitten i Europa faller til et veldig lavt nivå, men ikke blir helt borte. Da snakker vi om de såkalte gule landene.

– Det gjør at vi kan leve veldig normalt i Norge, men vi kan få muterte virusvarianter som fortsetter å spre seg i enkelte land, og hos noen vil gi alvorlig sykdom. Det gjør at vi fortsatt må teste og smittespore utbrudd i Norge for å holde oversikt og få kontroll på en slik situasjon.

Det tredje og siste scenarioet er at nye muterte virus begynner å spre seg blant både uvaksinerte og vaksinerte personer i Europa, og gir nye lokale og regionale smittebølger.

– Da kan vi i verste fall måtte starte på nytt med systematisk vaksinering og tilpassede smittebegrensende tiltak i Norge. Men dette scenarioet er lite sannsynlig i det kortsiktige perspektivet. Hvordan det vil bli på lengre sikt er vanskelig å si. Utviklingen ute i Europa vil være veldig avgjørende.

Ifølge Nakstad er det scenario nummer to som er det mest realistiske.

(©NTB)