Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en opptrappingsplan for eventuell beordring av autorisert helsepersonell dersom en såkalt nivå 5-situasjon inntreffer, skriver VG.

Departementet har bedt om innspill fra de regionale helseforetakene, statsforvaltere, KS og fagorganisasjoner. Ved risikonivå 5 er det ukontrollert spredning av virus i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er prinsipielt imot beordring og mener at dette vil være svært inngripende tiltak.

– Det vil kunne redusere den tilliten mye av vår statsforvaltning er tuftet på. Tillit i et samfunn er viktig, men er også skjør ved overformynderi. Beordring av autorisert helsepersonell mener NSF kan sidestilles med inngripen ved portforbud, skriver forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen i en epost til VG formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

(©NTB)