Forutsetningen er at arrangementet er smittevernmessig forsvarlig, med munnbindpåbud for publikum.

Uten fast plass anbefales en maksgrense på 20 personer.

Siden 13. desember har det vært lov med maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Begrensningen har i praksis ført til at mange arrangementer er blitt avlyst.

Regjeringen vil komme med sin beslutning på en pressekonferanse senere torsdag kveld.