Gå til sidens hovedinnhold

Her er de beste barneskolene i nasjonale prøver

Søk på alle landets skoler:

Oslo øst-skole blant de aller beste, men resultatene varierer stort i landet. Søk på din skole.

Tirsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet resultatene etter høstens nasjonale prøver i engelsk, norsk og regning på 5. klassetrinn.

Resultatene viser at flere elever er blitt gode til å lese, og at flere gutter enn jenter presterer på det høyeste nivået i regning og engelsk.

Nettavisen kan her presentere resultatene for alle landets skoler. Søk på din skole lenger ned i saken.

Les også: Oslo best i landet på nasjonale prøver

Søk på din skole

De nasjonale prøvene er i høst gjennomført av cirka 60.000 elever på 5. trinn, og resultatene avslører som tidligere år store forskjeller mellom skolene.

Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80, der 80 er best.

Her kan du søke i resultatene for alle landets skoler. Lista er rangert med skolene med best resultat på topp (artikkelen fortsetter under):

Tabell: Her er de beste skolene i de nasjonale prøvene på 5. trinn

Bærum-skole på topp

Når vi sammenligner skolene som har gjennomført de nasjonale prøvene, ved å slå sammen resultatene i alle prøvene, i engelsk, norsk og regning, er det en skole som havner på toppen av resultatlista.

Privatskolen Oslo International School i Bærum får det høyeste gjennomsnittlige resultatet, med 61 såkalte skalapoeng (totalt 183 poeng i de tre fagene). På denne skolen går prinsesse Ingrid Alexandra.

- Vi opplever at vårt gode læringsmiljø, internasjonale læreplan og godt kvalifiserte lærere er sentral for elevenes utvikling, sier daglig leder Knut Sørlie ved Oslo International School om topplasseringen til Nettavisen.

Like bak finner vi Stovner skole i Oslo, med et gjennomsnittlig resultat på 60,3 skalapoeng (181 poeng totalt).

På tredjeplass havner Vik skole i Buskerud, med et gjennomsnittlig resultat på 59 skalapoeng (177 poeng totalt). Deretter kommer Marienlyst skole i Oslo og Stiftelsen Trondheim International School i Trondheim, begge med et gjennomsnittlig resultat på 58,6 poeng (176 poeng totalt).

Skalapoengene beregnes ut fra fordelingen mellom tre mestringsnivåer.

NB! Resultatene for skolene som er oppført uten et resultat, er unntatt offentlighet. Det kan skyldes at resultatene er basert på få elever, og det er fare for at enkeltelever kan identifiseres.

Les også: Ungdomstrinnet: resultatene fra Nasjonale prøver på din skole

Oslo best - Finnmark dårligst

Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

Oslo er fylket som presterer best på nasjonale prøver, med om lag en tredel av elevene på det høyeste mestringsnivået. Oslo er både fylket og kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene.

Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Skolebyråd: - Har hatt effekt

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo, er naturlig nok fornøyd med at hovedstadens skoler gjør det best blant fylkene.

- Jeg er glad for å se at resultatene for elevene i Oslo er stabile og holder seg på et fortsatt høyt nivå. De gode resultatene tyder på at innsatsen vi har lagt ned mot de første skoleårene og også før dette, har hatt effekt, sier Thorkildsen (SV) til Nettavisen.

Hun roser innsatsen som legges ned ved skolene.

- Jeg vil anerkjenne det viktige og gode arbeidet som gjøres i Osloskolen av elever, lærere og foreldre hver eneste dag. Jeg har full tillit til at lærerne og skolene bruker resultatene fra nasjonale prøver på en klok måte i det videre utviklingsarbeidet, sier Thorkildsen.

Hun mener nasjonale prøver først og fremst en viktig tilbakemelding og informasjon til lærerne, slik at skolene kan legge endre bedre til rette for elevene.

- Jeg vil være forsiktig med å trekke frem enkeltskoler siden jeg vet at alle skolene jobber hardt for å løfte elevene sine. Samtidig vil det være spennende å lære mer om hva Stovner har erfart og om det er spesielle grep de har tatt som har gitt de gode resultatene, sier skolebyråden.

Les også: Se topp 100-listen - her er Norges beste skoler

93 prosent deltakelse

Deltakelsen på de nasjonale prøvene på 5. tinn er høy, og i år har 93 prosent deltatt i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Prøvene for 8. klasse har til sammenligning 1-2 prosentpoeng lavere deltakelse.

Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to skalapoeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken