Gå til sidens hovedinnhold

Her er landets beste barnehager

Søk blant 2661 barnehager:

Foreldrenes dom er klar. Sjekk resultatet for 2661 barnehager.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen for landets barnehager, viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagen barna går i.

Men samtidig viser resultatene at det er variasjoner mellom barnehagene, og at det er de private barnehagene som gjør det best.

Sjekk resultatet for barnehagene lenger ned.

Gunnar Stavrum: Private barnehager knuser de kommunale

Dette scorer høyest

I undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor høst, har 106.000 foreldre og foresatte i 2661 barnehager sagt sin mening om barnehagetilbudet og barnas trivsel. Av disse er 1473 private og 1187 kommunale.

59 prosent svarer at de er svært fornøyd med barnehagen, mens 35 prosent svarer at de er ganske fornøyd. Under to prosent sier at de er misfornøyde med barnehagen.

SØK: Her er resultatene for alle landets barnehager (trykk cntrl + f for å søke i resultatlista)

Det som scorer høyest er barnas trivsel og relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen:

  • 83 prosent er helt enige i at barnet trives i barnehagen, 14 prosent er delvis enige.
  • 97 prosent opplever at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen og nesten like mange opplever at de ansatte tar hensyn til barnets behov og er engasjerte i sitt barn.
  • 78 prosent opplever at personaltettheten, antallet barn per voksen, er tilfredsstillende.

Les også: Bygger likevel omstridt barnehage - lar den stå tom

Private gjør det best

49 barnehager får toppscore i undersøkelsen, med en snittkarakter på 5, på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. 44 av disse barnehagene er private.

Resultatene for Oslo viser også at 90 prosent av barnehagene med høyest score, er private. 18 av de 20 beste barnehagene der er private.

- Vi er veldig glad for resultatene. Det viser jo at de jobber utrolig godt i veldig mange barnehager rundt omkring i hele landet, og spesielt gledelig for oss er det at det er mange private barnehager som utmerker seg og har en helt unik foreldretilfredshet, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private barnehagers landsforbund (PBL) til Nettavisen.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

Iversen mener det ikke er tilfeldig at de private gjør det så bra.

- Man oppnår ikke den tilfredsheten som mange private barnehager har, uten at det over tid er jobbet godt med kvaliteten på tilbudet til barna og foreldrene, sier han, og understreker:

- På noen områder er forskjellen større, og på andre områder er det liten eller ingen forskjell mellom private og kommunale barnehager. Men det gjennomgående trekket i alle nasjonale undersøkelser om foreldretilfredshet, er at private scorer bedre, sier han.

Les også: Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

Utemiljø og lokaler

Foreldrene er minst fornøyde med barnehagens ute- og innemiljø, og det er særlig på dette området at private barnehager skiller seg fra offentlige.

76 prosent av foreldrene i kommunale barnehager er fornøyde med barnehagens lokaler, mens andelen er 85 prosent blant foreldre i private barnehager.

Private scorer også bedre når det gjelder mattilbudet. 62 prosent av foreldrene er fornøyde med mattilbudet i kommunale barnehager, mens 83 prosent av foreldrene i private barnehager er fornøyde.

- Vi var ekstra spent på denne undersøkelsen som ble gjennomført rett i etter valgkampen i fjor, der enkelte drev et massivt hardkjør mot private barnehager. Det er gledelig å se at det ikke synes som om den kampanjen har påvirket hvordan foreldrene opplever kvaliteten på tilbudet i sin barnehage, sier Iversen.

Helt på topp når det gjelder barnehagetilbudet i kommunene, finner vi Lesja og Hjartal kommune, som har en total tilfredshet på 4,8. Nederst finner vi Berlevåg kommune (3,7), Ulvik kommune (4,0) og Ibestad kommune (4,0).

På alle spørsmål har foreldrene svart på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst og 5 er best. Svarprosenten er 70 prosent.

- Kampanje i valgkamp

Foreldreundersøkelsen 2017 er hittil den største undersøkelsen som er gjort på kvaliteten i norske barnehager.

- I år har nesten 106.000 foreldre svart på foreldreundersøkelsen. Det er nesten 20.000 flere enn i fjor. Barnehager fra 280 kommuner har brukt undersøkelsen, noe om også er en økning fra året før. Det er flott at så mange foreldre benytter denne muligheten til å gi barnehagene en tilbakemelding, og at barnehagene åpner opp for at foreldre kommer med tilbakemeldinger gjennom en slik undersøkelse, sier Ida Erstad, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, til Nettavisen.

- Tilbakemeldingen fra foreldrene er generelt svært gode, og undersøkelsen viser at de aller fleste foreldrene er godt fornøyde med barnehagen barna går i, påpeker Erstad.

Totalt er det 5900 barnehager i Norge, med nærmere 300.000 barn.

Les: 7 måter å takle overgang fra barnehage til skole

Les: Vil bøtelegge foreldre som henter for sent i barnehagen

Kommentarer til denne saken