OSLO (Nettavisen): Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser hvilke fylker som topper statistikken for personoffer etter ulike lovbrudd.

Tallene for 2017 viser at det er Finnmark, Oslo og Vest-Agder som topper statistikken for antall ofre for vold og mishandling om vi ser på tall for anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere. Finnmark har 8,3 ofre per 1000 innbyggere, mens Oslo og Vest-Agder har 7,1.

Finnmark: - Null-toleranse

- Vi er kjent med at vi topper denne statistikken. Det har vært slik over år. Vi har av den grunn hatt et særskilt fokus på dette. Noe av det vi har innført, er en «null»-toleranse, hvor vi anmelder og oppretter sak i alle tilfelle vi kommer over, sier Morten Daae, leder for felles enhet for påtale i Finnmark politidistrikt i et e-postsvar til Nettavisen.

I stedet for å be fornærmede komme innom senere for å anmelde saken, iverksetter politiet i Finnmark etterforskning selv.

- Dette fører til at vi får flere saker, men det er også preventivt, da vi ser at antall voldssaker har gått ned over år. Men fortsatt er vi høyt, og vi har sammen med blant annet Politihøgskolen sett på hvorfor det er slik, uten at vi ennå har kunnet konkludere, forklarer Daae.

30.000 voldsofre

Videre på topp ti-lista fra SSB finner vi Aust-Agder (6,4), Telemark (6,3), Østfold (6,3), Nordland (6,3), Troms (5,9), Vestfold (5,5) og Rogaland (5,2).

I rene tall er det snakk om rundt 30.000 personofre på landsbasis for denne lovbruddsgruppen, vold og mishandling. Det er 629 personofre i Finnmark, 4765 i Oslo og 1300 i Vest-Agder.

Se tallene på ssb.no her.

For alle lovbruddsgrupper er det Oslo, Vest-Agder, Rogaland, Telemark, Finnmark, Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder som utgjør topp ti-lista.

I hovedstaden er det ifølge SSB-tallene 38,3 personofre per 1000 innbyggere. I rene tall er det 25.551 ofre for anmeldte lovbrudd i Oslo i 2017.

Politiets egen statistikk

Oslo-politiet har sin egen kriminalitetsstatistikk. Den viser at det siden 2003 har vært en svak økende tendens i antallet anmeldelser av vold i Oslo politidistrikt. Politiets egne tall viser videre en økning i antall anmeldelser i forhold til antall innbyggere, fra 7,25 anmeldelser per 1000 innbyggere i 2003 til 8,43 i 2017.

(Se rapporten «Trender i kriminalitet 2018-2021» fra Oslo politidistrikt.)

Færre anmeldelser totalt

SSB-tallene for 2017 viser at det kommer færre anmeldelser for lovbrudd totalt sett, men samtidig at flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

I alt 140.000 forskjellige personer ble registrert som ofre for 151.000 lovbrudd i løpet av fjoråret. Dette tilsvarer 2,7 prosent av befolkningen. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra året før. Siden SSB startet med denne type statistikk i 2004 er omfanget av registrerte kriminalitetsofre i befolkningen redusert med nesten én tredjedel.

Mens det siden 2004 har vært en vedvarende nedgang i tyverianmeldelser, har det samlede antallet av personofre for andre lovbrudd hatt en stabil eller økende utvikling.

Flere barn og bedrageriutsatte

Sammenlignet med 2014 ble det registrert 4800 flere ofre for annet vinningslovbrudd i 2017. Det dreier seg i hovedsak om personer utsatt for bedrageri. I samme tidsperiode anmeldte 4500 flere personer å ha blitt utsatt for vold og mishandling eller seksuallovbrudd. I disse tallene ligger også drøyt 2600 flere barn under 15 år.

I alt ble nesten 8100 barn i denne aldersgruppen registrert som ofre for denne typen lovbrudd i 2017, melder Statistisk sentralbyrå.

Antallet barn under 15 år som er registrert blant ofrene for disse typene lovbrudd, er dermed langt flere enn i alle foregående år med offerstatistikk.