*Nettavisen* Nyheter.

Her er Røkkes forklaring

OSLO TINGRETT (TV 2 Nettavisen): Kjell Inge Røkke inntok onsdag vitneboksen i Oslo tingrett. TV 2 Nettavisen fulgte Røkkes forklaring ord for ord.

04.05.05 19:39

Onsdag klokken ni startet tredje dag i retten for Kjell Inge Røkke og de andre tiltalte i båtsertifikatsaken. Først på programmet sto Røkkes forklaring.

En opplagt Kjell Inge Røkke ønsket pressen en god morgen da han ankom tingretten.

To av de andre tiltalte i saken har allerede nektet å avgi forklaring til retten, men Røkke gjorde det tidlig klart at han ønsker å forklare seg for «å få frem fakta i saken».

Forklaringen startet med spørsmål fra tingrettsdommer Torjus Gard.

Retten ble satt tre minutter over ni. Først tok dommeren opp noen spørsmål angående mediedekningen. TV 2 har bedt om lydopptak av Røkkes forklaring.

- Ærede rett det samtykker vi ikke til. Det er en tilleggsbelastning som er helt urimelig for min klient. Å få kringkastet forklaring i sin helhet er helt uakseptabelt, sier Røkkes advokat Ellen Holager Andenæs.

Dommerne gikk ut for å vurdere TV 2s ønske. Retten besluttet enstemmig å ikke tillate lydopptak. Deretter satte Røkke seg i vitneboksen.

Her er Røkkes forklaring:

Dommer: Ønsker du å forklare deg?

Røkke: Ja.

Dommer: Nå har du anledning til å sitte hvis du ønsker det.

Røkke: Jeg tror det er greit å stå.

Røkke: Det begynte i januar 2001. Da var jeg i London med noen kamerater. Vi endte opp på London Boat Show hvor vi kikket på båter, og vi så en båt som vi likte. Vi diskuterte litt og dro tilbake til Norge. Påfølgende uke kom jeg tilbake og kikket på showet en gang til. (¿) Jeg kikket på båten og andre alternativer og bestemt meg for at det var båten jeg ville kjøpe. Den var da så stor at man trengte et sertifikat.

Kameratene mine som var fra Molde, de diskuterte hvordan man skulle få tatt seg et sertifikat. De diskuterte og undersøkte om de kunne gå og ta et kystskippersertifikat i Molde, og de kom fram til at de kunne gjøre det i Molde, kurset hadde allerede begynt og de måtte ta noen ekstratimer for å komme seg til der resten av elevene var. Det var et alternativ som jeg også vurderte.

Min tid på skolen var utfordrende for meg. Jeg var ordblind. Å være på skolen er ikke min yndlingssituasjon. Jeg diskuterte det med Valand (John Inge Valand, Røkkes personlige sekretær og medtiltalt. red. anm.) andre alternativer for hvordan jeg kunne få sertifikat. Jeg ba ham undersøke om det var måter slik at jeg ikke trengte å dra til Molde og ikke kom i undervisningssituasjon, og slik at jeg kunne bruke erfaringen jeg hadde tidligere.

Han tok kontakt med båtmiljø og sa det var mulig å gjøre det i Sverige. Jeg la som føring at jeg ville ha det enklest og greiest mulig slik at jeg kunne få sertifikat og føre denne båten.

Dommer: Hva mener du med å unnslippe undervisningssituasjon, mener du lese eller også praksis?

Røkke: Jeg mener undervisningssituasjon med lesing, og slik at jeg kunne minimalisere tiden eller unngå å gjøre dette.

Jeg fikk tilbakemelding fra Valand som sa jeg kunne gå opp som privatist og gjøre det i Sverige. Mange ting skjer i mitt vanlige virke og jeg forsøker å deligere mest mulig. Tilbakemeldingen var at jeg kunne. Jeg måtte da bruke det som grunnlag for konvertering til norsk sertifikat. Jeg sa til Valand: sørg for at dette er gjort skikkelig og ryddig på alle mulig måter. Han tok kontakt med Kongelig Norsk Båtforbund og de sa det var fullt mulig å konvertere svensk sertifikat til norsk. Jeg sa til John Inge at dette skal gjøres ryddig og skikkelig.

Jeg sa ikke til hvilket direktorat han skulle gå til, men han skulle sørge for at dette var skikkelig og ryddig.

Tilbakemeldingen var klar, at et klasse 8-sertifikat, eller eksamen kunne taes, jeg sa til John Inge at han fikk skaffe de nødvendig bøker så jeg kunne lese meg opp på det jeg trengte for å gå opp til eksamen. Jeg tok med meg bøkene og brukte de i kombinasjon med teoretiske og praktiske oppgaver.

Dommer: Hva mener du med det?

Røkke: Jeg hadde med meg de nødvendige bøkene og gikk gjennom praktisk utøving av det.

Dommer: Hvilket skip sa du?

Røkke: Det var et skip som het Reverie, en 70 meters yacht. Den har syv dekk og er 70 meter lang, den hadde en velutrustet bro med moderne navigasjon hvor jeg kunne få en (¿) med kapteinen på skipet.

Basert på det, så brukte jeg den nødvendige tid til å gå gjennom de bøker og forberedelser som jeg trengte for å gå opp til en privatisteksamen. Jeg følte at dette var en ryddig og skikkelig måte for meg å gjøre dette på.

Den 14 mai tror jeg, var vel første gang hvor jeg ble tok båten ut fra Kongeøye, eller fra marinaen her i Oslo, hvor jeg møtte Øye for første gang, og hvor Bobby Matos, John Inge Valand og meg selv var til stede. Båten ble tatt ut fra marinaen hvor jeg da med Øye gikk jeg gjennom båten. Vi gikk gjennom radar, navigasjon, manøvrering på båten,(¿) var ute et par timers tid, jeg husker ikke nøyaktig, og tok da båten tilbake til marinaen.

Dommer: Jeg skjønner ikke hvor Øye kommer inn i bildet?

Røkke: Øye var den som formidlet marinaplassen. Øye var den som hadde retten til å føre et skip over 50 fot og var den som hadde hatt kontakten med Chalmers og Pallin og det var sånn Valand hadde formidlet det. At det var han som sto for det som skulle skje.

Dommer: Hvem hadde kontakt med Øye?

Røkke: Valand hadde kontakt med Øye og det var Valand/Matos som hadde kordinert dagen med Øye.

Dommer: Kjente du Matos fra før?

Røkke: Han hadde vært med på mitt racing team på 90-tallet. Han sluttet der og drev senere butikk ut fra Norge. Hvor han drev med vinteropplag, mekanikk og utbedring på båter.

Dommer: Kjøpte du båten fra Øye?

Røkke: Nei, gjennom Sunseekers Norge

Dommer: Du får forklare hva som skjedde på turen?

Røkke: Det var en båttur som varte i opp til to timers tid, kanskje bare en time. Hvor vi da prøvde ut båtens manøvrering (¿) var gjennom VHF, slo på radaren og gikk gjennom alle instrumentene som var på båten.

Dommer: Pallin var ikke med på dette?

Røkke: Pallin var ikke med.

Neste gang jeg møtte Øye var på Aker-kontoret 21. mai. Hvor jeg skulle gå opp som privatist på Chalmers. Det var første gang jeg møtte Pallin. Jeg kom litt forsinket som jeg har en tendens til å gjøre av og ti til. På mitt kontor satt Valand, Øye og Pallin.

De satt utenfor mitt kontor og vi gikk da inn til mitt kontor. Hvor vi hadde en samtale hvor jeg ble introdusert for Pallin. Jeg tror det var Øye som introduserte oss. På mitt kontor sto det også en modell av yachten Reverie og den ble et samtaleemne. Pallin viste interesse for den.

Jeg fortalte om prosessen og byggingen av skipet og de fire årene jeg hadde brukt. Jeg gikk gjennom hvordan båten var designet. (¿) Hvor brannsoner var og den type ting. Jeg beskrev båten med stor entusiasme, en båt jeg hadde lagt mye sjel og følelser i. Så gikk vi bort til mitt konferansebord hvor vi satte oss ned.

Dommer: Hva skjedde videre?

Røkke: Da satt vi oss ned. Samtalen fortsatte, jeg tror Øye, Valand eller begge var inn og ut av kontoret, det husker jeg ikke eksakt men Pallin og jeg satt der.

Vi forstsatte å snakke om min bakgrunn, jeg fortale om min bakgrunn som fisker, og den maritime bakgrunn og forankring som jeg har. Vi gikk inn på min bakgrunn i Barentshavet, Alaska og hvilken type erfaring jeg hadde. Var gjennom dette med racerbåt. (..) og fortalte om min første båt som jeg hadde. Vi hadde en lang samtale, men jeg husker ikke eksakt. Men det føltes som en ganske lang samtale om mine erfaringer.

Dommer: Oppfattet du at dette var å gå opp til eksamen?

Røkke: Jeg oppfattet det var han som dannet seg et bilde av min bakgrunn og hvilken kompetanse jeg satt på. En 45 minutter senere så satte vi oss ned hvor eksamensoppgaver ble tatt fra. Spesielt navigasjon i fokus. Det var en del rundt strømtreangel, føring av skip og VHF i fokus. Rundt navigasjon var det visualisering av vikepliktregler og forskjellige typer lanterneføring på skip.

Når det kom til lanterneføring så var det skriftlige eller visuelle framføringer som jeg svarte muntlig på.

Så ble det diskusjon rundt dette med brann og sikkerhet hvilke kurs jeg formelt hadde tatt og bestått. Jeg har ikke vært i militæret, men forklarte hva jeg hadde erfart med mine offshoresertifikater. Der kreves at man har førstehjelpskurs.

Dommer: Kan du si litt om offshoresertifikatene?

Røkke: Det første jeg tok var i 1991. Da tok jeg førstehjelpskurs i Seattle. Etter at sporten ble mer profesjonell krevdes det mer og mer sertifikater.

Dommer: Det var sertifikater som gjaldt offshorekjøring?

Røkke: Det stemmer: offshorebåter som med en toppfart på over 250 kilometer i timen.

Dommer: Dokumenterte du dette?

Røkke: Ikke der da det kom opp. Det ble diskutert hvordan det skulle dokumenteres. Hvis jeg ikke kunne dokumentere dette så måtte jeg ta førstehjelpskurs og eller brannkurs.

Etter hvert ble det etablert at dette måtte jeg ordne. Noen flere spørsmål ble spurt. Han så på meg som kompetent og mente jeg var en velkvalifisert person til å inneha en klasse åtte-eksamen.

Dommer: Oppfattet du at dere var ferdig?

Røkke: Jeg oppfattet at vi var ferdig hvis det var tilfredsstillende dokumentasjon på brann og førstehjelp og legeattest.

Ikke lenge etter det var eksamensforholdene ferdig. Jeg spurte Pallin om det var noe av eksamensdokumentene jeg kunne ha. Han sa nei, det var noe han skulle ta med og destruere i ettertid. Da møtet var over følte jeg at dette var over fra min side og at dette nå skulle håndteres av folk inne i mitt system.

Dommer: Hvordan oppfattet du Pallins rolle?

Røkke: Han ble referert til som sjøfartsinspektør, men jeg forsto at han kom fra Chalmers Lindholmen Høgskola og at det var det samme som BI eller lignende. At det var de som skulle eksaminere og utstede når det kom til forskjellige sertifikater.

Dommer: Syntes du det var naturlig at Pallin kom hit?

Røkke: Siden dette var en god framgangsmåte for å danne grunnlag for norsk kystskippersertifikat stilte ikke jeg spørsmål ved det. Valand hadde gått gjennom dette.

Dommer: Hva med utgiftene med dette?

Røkke: Hvis jeg kunne kjøpe en båt til 10 millioner så trenger jeg ikke å spørre i detalj hva det vil koste. Jeg fikk høre fra Valand at det ville koste mellom 20- og 30.000 kroner å ta dette sertifikatet.

Etter det, la jeg eksamen og den type ting bak meg. Jeg brukte båten på et par kjøreturer senere på sommeren. Jeg hadde ennå ikke fått sertifikatet. Likevel valgte jeg å bruke båten. Det var to turer, en til Arendal og en til Tjøme.

Dommer: Er det de du erkjenner straffeskyld for?

Røkke: Ja, prosessen rundt sertifikatet tok lengre tid enn planlagt. Jeg var så utålmodig at jeg valgte å føre båten. Sertifikatet kom en måned til seks uker senere.

Jeg tror båtturene skjedde etter at jeg fikk sertifikatet (fra Sverige). Senere på sommeren så begynte jeg å spørre Valand om ikke noe skulle skje slik at jeg kunne konvertere sertifikatet. Det gikk tregere enn Valand hadde forespeilet meg. I løpet av sommeren, juni, juli, sa jeg at nå må dette ordnes slik at jeg kan få gyldig norsk sertifikat.

Dommer: Hva gjorde du?

Røkke: Jeg var mye opptatt og var mye på min yacht i middelhavet. Eksakt hva han gjorde vet jeg ikke. Da det var konvertert ringte jeg Kongelig Norsk Båtforening og takket for at det hadde skjedd.

Dommer: Da fikk du sertifikat da?

Røkke: Da fikk jeg et sertifikat jeg aldri fikk anledning til å verken ta på eller se.

Dommer: Betalte du for konverteringen?

Røkke: Nei, meg bekjent ble det ikke betalt noe.

Men alt dette når det gjelder penger så forsøker jeg ikke skylde på noen eller legge ansvaret på noen, men alt dette som har med penger å gjøre er det Valand som gjorde. Det jeg har hørt i ettertid var at det var utbetalinger til Øyes konto. Noe var betaling for 14. mai. Noe for bøker hans skaffet og noe i kontanter. Jeg fikk høre at det var 65.000 kroner. Kan også vært 100.000 kroner. Han fikk også noe for en båtplass han formidlet til oss slik at båten kunne bli fortøyd.

Dommer: Hvor var båtplassen?

Røkke: På kongen var båtplass nummer 6, tror jeg.

Dommer: Hva skjedde videre?

Røkke: Etter at jeg fikk beskjed fra Valand at jeg hadde konvertert det var jeg fornøyd. Jeg var selvfølgelig også bekymret over at jeg hadde kjørt båt uten å fått konvertert sertifikatet, men jeg var fornøyd.

Så kom denne saken i DN og levde sitt liv etter det. Pallin og Øye fremstilte dette om hvordan vi hadde fått sertifikatet. Det ble påstått hva vi hadde gjort, og meg og Valand ble dratt inn i det. Jeg var forferdet over hva som hadde skjedd. Jeg hadde også en telefon fra Middelhavet til Øye hvor jeg spurte hva dette var. Jeg sa at her måtte han fortelle slik det hadde skjedd, og ikke legge fram et bilde av meg og en usann framstilling.

Etter dette er det aktors tur til å spørre ut Røkke:

Røkke fikk en rekke kritiske spørsmål rundt kursene han skal ha gjennomført med Erik Øye.

Aktor: Hvilke kurs tok dere 14. mai?

Røkke: Det var VHF- og radar-kurs.

Aktor: Når tok dere sikkerhet- og brann (...)kurs?

Røkke: Jeg tok ikke kurs på brann.

Aktor: På giroen for dette så står det sikkerhet og radar. Og det står ikke VHF-kurs. Har du noen forklaring på det?

Røkke: Ja, jeg har sett dette i ettertid og har ikke noe forklaring på det.

Aktor: Har du senere betalt for VHF-kurs?

Røkke: Nei, alt av kostnader rundt båten er håndtert av tredjeperson.

Aktor: Du sa at Pallin sjekket din bakgrunn og tok eksamen på en og en halv time. Er det riktig?

Røkke: Ja.

Aktor: Pallin sa han brukte 20 minutter på hver person som ble eksaminert den dagen.

Røkke: Jeg satt ikke med stoppeklokke så jeg har ikke noen kommentar for det.

Aktor: Men mener du det er forskjell på 20 minutter og en og en halv time.

Andenæs (Røkkes forsvarer): - Hva slags konfrontasjon er det. Om det er forskjell på 20 minutter og en og en halv time. Har han ikke nettopp svart på dette med tid? Dette skjønner jeg ikke.

(¿)

Aktor: Tok Valand eksamen samme dag?

Røkke: Jeg har hørt i ettertid at han gjorde det. Jeg var ikke til stedet da han gjorde det. Du får spørre Pallin om det. Jeg husker ikke eksakt nå.

Aktor: Hvis vi går over til betalingen. Hva ble du forespeilet at det skulle koste?

Røkke: 20.000 til 30.000 kroner med alt fra innkjøp av bøker til konvertering til norske sertifikat. Det var for utgiftene assosiert med meg.

Aktor: Så hvis Valand kommer i tillegg, blir det dobbelt så mye.

Røkke: Ja.

Aktor: Den 22. mai ble det tatt ut 100.000 kroner fra din konto. Øye har forklart at han fikk 100.000 fra Valand. Har du en forklaring for hvor for det ble mye høyere?

Røkke: Jeg trodde det ble 65.000 og har ikke noe godt svar på det. Trodde at det kanskje var for båtplassen som Øye skaffet.

Aktor: Du har ikke tidligere sagt at dette med båtplassen kunne ha gjort det dyrere. Hvorfor sa du ikke det i politiavhør?

Røkke: Jeg tenkte ikke over det da.

Aktor: Hvis vi går over til førstehjelpskurs og brannkurs. Fikk Kongelig Norsk båtforbund dokumentasjon for kursene før de konverterte sertifikatet ditt?

Røkke: Eksakt hva de fikk vet jeg ikke.

Aktor: Når hadde du brannkurs?

Røkke: Jeg avholdt ikke brannkurs rundt dette eksamensforløpet.

Aktor: Nei, men har du hatt det tidligere?

Røkke: Ja, i offshore og i min tid på tråler og som dekksbas hadde jeg med brannvern og var ansvarlig for slike forhold. Vi diskuterte om dette gjaldt, men jeg har ikke noe formelt brannkurs.

Aktor: Hvem skrev søknad om konvertering til båtforbundet?

Røkke: Ikke meg. Det var håndtert av Valand og tredjeperson?

Aktor: Hvem leverte papirene?

Røkke: Tror det var Øye. Jeg var ikke i Norge på det tidspunktet.

Aktor: Øye har forklart i sitt første avhør at i forbindelse med konverteringsprosessen hadde kontaktet ham fordi du hadde brukt mye tid på konverteringsprosessen. Er det riktig?

Røkke: Nei, jeg møtte ham første gang 14. mai og senere snakket jeg med ham på telefon fra Middelhavet.

Aktor: Kan du gjenta hva du sa til Øye?

Røkke: Det var sikkert ikke sømmelig med det temperamentet jeg hadde. Jeg sa jeg ikke skjønte hva han holdt på med og hva han drev med.

Aktor: Øye sier at det gjaldt noe annet. I avhør sier Øye at samme dag som artiklene sto i DN ble siktede oppringt av Røkke og Røkke sa at han måtte snakke med Pallin og samordne forklaringene når det gjaldt kursene.

Røkke: Nei, dette har vi ikke snakket om.

De første spørsmålene fra aktoratet ble stil av aktor Frederik Ranke. Etter Ranke fortsatte aktor Susie Bergstrand.

Aktor: Jeg lurer litt på¿ du har selv sagt at du er ordblind. Kan du si litt om det?

Røkke: Lesing går greit så lenge det ikke er håndskrevet. Skriving er ikke så lett.

Aktor: Har det vært et problem?

Røkke: Hvis du ser på skolekarakteren mine så (¿)

Aktor: Jeg lurer litt på oppstarten til dette. Matos, hvilken kontakt hadde dere?

Røkke: Jeg hadde ingen kontakt selv med Matos. Valand hadde begynt å bruke han litt på reparasjon (¿) av en båt. Jeg hadde personlig ikke noe med Matos å gjøre.

Aktor: Har du vær i kontakt med Matos om dette?

Røkke: Nei.

Aktor: Alt dette er Valand?

Røkke: Ja, det er Valand.

Aktor: Kommuniserte du med Valand (¿)?

Røkke: Jeg snakket med Valand rundt denne prosessen. Han fikk beskjed om å ordne de tingene han skulle gjøre, jeg var ikke så mye involvert i prosessen (¿).

Aktor: Hvordan har det seg at Matos sier at Røkke ikke ville dekke utgiftene for hans eksamen?

Røkke: Jeg vil ikke spekulere i det. Er ikke i stand til å gi noen forklaring.

Aktor: Du kjenner Matos? Er han en venn av deg?

Røkke: Nei, men han er ikke noen uvenn heller

(¿)

Aktor: Han har jobbet som mekaniker for deg?

Røkke: Han har arbeidet på et raceboat-team som het Spirit of Norway. Det var mange på det teamet, og da møtte jeg Matos som en del av de andre på temaet. Det var for tre-fire år siden.

Aktor: Så lurer jeg på en annen ting. Du sa at du ikke hadde sett Øye før den 14., er det riktig?

Røkke: Ja, det er riktig.

Aktor: Den båtplassen som ble ordnet. Hvem eide den før deg?

Røkke: Det vet jeg ikke. Valand fikk beskjed om å ordne en båtplass. Det var diskutert Aker-brygge og den andre.

(¿)

Aktor: Spurte du med hvem han hadde ordnet dette med?

Røkke: Nei og det ville vært et unaturlig spørsmål.

Aktor: Lurte du ikke å noe ting.?

Røkke: Jo, jeg lurer på en god del, og med da pluss minus 40-50.000 personer i min organisasjon så lurer jeg på hva de holder på med.

(¿)

Aktor: Så lurte jeg litt på¿ visste du på forhånd hvor mange som skulle møte den 14.?

Røkke: Nei, jeg fikk beskjed fra Valand om at jeg skulle befinne meg med båtplassen den 14.

Aktor: Det dukker jo opp flere personer der? Hva ble sagt?

Røkke: Først så var båten tatt fra kai. Hvor på Øye tok båten ut for å gjøre noen manøvrering. Eksakt hvor det skjedde husker jeg ikke. Hvor på Øye gikk gjennom rader og VHF.

Aktor: Hva sa Øye om sin egen rolle?

Røkke: Det var ikke veldig særlig utdypet, men han sa at vi fikk benytte anledning til å gå gjennom VHF og rader.

Aktor: Lurte du ikke på hvem Øye var?

Røkke: Jeg ble introdusert via John Inge Valand da vi kom til båten

Aktor: Hva ble han introdusert som?

Røkke: Jeg husker ikke eksakt. Det var han som hadde formidlet kontakt og kjøpt inn lærebøker og som hadde kontakten med Chalmers.

Aktor: Var det Valand som sa det?

Røkke: Det var Valand.

Aktor: Var det Øye som sto for alt som skjedde?

Røkke: Han sto i hvert fall for det å ta båten ut fra marinaen, så var det jeg som la båten til kai men litt instruksjon fra Øye

Aktor: Spurte du hvilke kompetanse Øye hadde?

Røkke: Nei, det gjorde jeg ikke. Min personlige assistent hadde gjort forarbeidet. Jeg la meg ikke bort i den type praktisk ting.

Aktor: Fortalte ikke Øye at han ikke hadde eksamen klasse 8 selv?

Røkke: Jeg spurte ikke, så ikke noen grunn til å spørre om det (¿).

Aktor: Ble det nevnt noe om Pallin på turen?

Røkke: Det var da diskutert hvordan eksaminering skulle skje (¿)

Aktor: Ble ikke navnet Pallin nevnt?

Røkke: Ikke Pallin, men Chalmers, det kan godt hende, men det husker jeg ikke.

Aktor: Fikk du noe dokumentasjon?

Røkke: Nei

Aktor: Var det snakk om betalig?

Røkke: Ikke som jeg husker.

Aktor: Hva hadde han sagt om Pallin?

Røkke: At han var eksaminator fra Chalmers.

Aktor: Hadde Valand sagt noe om hva Øye hadde av kompetanse?

Røkke: Nei, ikke som jeg husker.

Aktor: Nå har vi lest opp at ifølge Øye var det avtalt 100.000 i betaling. Øye sier at du trodde at dere hadde 100.000 kroner i en safe på kontoret, men at det ikke var så mye der. Han sier at han ble veldig skuffet fordi det var avtalt på forhånd. Hva er din kommentar til Øye sier?

Røkke: Det er flere på kontoret som har lett etter safen og ikke funnet den ennå. Det var ikke snakk om noe betaling.

Aktor: Men Øye ble skuffet da?

Røkke: He, ja det får han stå for selv.

Aktor: Det var jo et stort beløp?

Røkke: Hva som skjer rundt pengetransaksjoner er jeg feil mann. Jeg trodde det skulle koste 20.000 til 30.000.

Aktor: Men nå har jeg forholdt deg hva Øye sa. Er ikke det riktig da?

Røkke: Det medfører overhode ikke riktighet.

Aktor: Så Øye lyver?

Røkke: Ja, i dette tilfellet gjør han det.

Advokaten til Øye: Nå må jeg si at det ikke er riktig gjengitt dette med transaksjoner.

Aktor: Er det ikke rett gjengitt fra det første avhøret! Jeg har sagt at jeg leser fra det første avhøret. Er det ikke rett gjengitt fra det første avhøret?

Dommer: Jeg foreslår at vi tar dette i forbindelse med din utspørring (til øyes forsvarer).

Går over til elevkortene:

Aktor: Når vi ser på disse datoene. Dato for sikkerhet og brannskydd og sikkerhet og helse og sjukvård. 23. 24. mai, og på det bak er det 23. og 29. mai. Hvordan ble datoene fastsatt.

Røkke: Jeg gikk til min sekretær og spurte hvilke datoer jeg var tilgjengelig for å ta dette kurset. Så skulle Valand ringe rundt og se om han fikk dokumentasjon på at jeg hadde kompetansen slik at jeg skulle slippe å gjennomføre slike kurs.

Aktor: 23. var jo dagen etter. Da hadde du jo fort ledig tid?

Røkke: Tydeligvis.

Aktor: Men da måtte du finne ut fort om du trengte kurset eller ikke.

Røkke: Valand fikk i oppgave og ringe rundt og skaffe informasjon som skulle underbygge at jeg hadde disse kursene

Aktor: Datoene sto jo på elevkortene og det ble ikke gjennomført.

Røkke: Nei, det er jo ikke alt som er riktig. På elevkortet står adressen skrevet feil. Jeg fylte ut elevkortet hvis jeg trengte å ta det. Hvis ikke ville jeg bruke tiden på noe annet.

Aktor: Har du gjort noe for å korrigere dette i ettertid?

Røkke: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det.

Aktor: Var du klar over at det var to versjoner av elevkortet ditt?

Røkke: Ikke før i ettertid.

Aktor: Det ble også skrevet ut elevkort til Øye. Tok han selv eksamen?

Røkke: Nei, det vet jeg ikke.

Aktor: Merket du ikke at Øye egentlig var en elev

Røkke: Nei, det gjorde jeg ikke.

Aktor: Så det at Øye skulle ta eksamen var ukjent for deg?

Røkke: Ja, det var ukjent for meg

(...)

Røkke forteller at han under Oslo Grand Prix i 2002 kom i kontakt med en båtmekaniker og teamleder som kjente Erik Øye.

Aktor: Ble det snakket om denne saken da?

Røkke: Saken ble nevnt, ja.

Aktor: Hva ble sagt?

Røkke: De eksakte ordene husker jeg ikke. Det handlet om deler av sertifikatsaken. Jeg sa at det var beklagelig at hendelsesforløpet ikke var riktig beskrevet i Dagens Næringsliv. Han spurte meg eller jeg spurte ham om kjennskap til Øye. Vi snakket om Øye.

Aktor: Hva ble sagt videre?

Røkke: Jeg husker ikke ekstakt. Spør meg heller mer spesifikt så skal jeg svare.

Aktor: Fortalte han deg om noe?

Røkke: Nei, jeg tror ikke det.

Aktor: Det jeg spør deg om nå er redegjørelsen av 10. mars i år. Det er en redegjørelse om utpressingsforsøk overfor Røkke. Den er skrevet av Anna Nielsen hos advokat Andenæs.

Andenæs: Det er en redegjørelse for en hendelse som Røkke oppfattet som en utpresningsforsøk.

Aktor: Når det gjelder den kontakten. Videreformidlet han (red anm. Zaborowski) en beskjed til deg?

Røkke: Han ringte meg noen dager senere og sa at han hadde noe å levere meg. Dagen etter kom han til mitt kontor.

Han kom innom neste dag med et investeringsprospekt som han mente at jeg skulle investere i. Han la opp mappen foran meg med en beskjed fra Øye. Beskjeden var at hvis jeg ikke investerte i prosjektet ville Øye gjøre en avtale med politiet. Han ville istedenfor å bli straffeforfulgt få forenklet forelegg, og han ville gi en forklaring som ikke var i samsvar med tidligere.

Røkke: Jeg sa til Zaborowski at han får fortelle alt han vil i saken til politiet på godt og vondt, og ba ham komme seg ut av kontoret. Jeg sa at jeg ville fortelle alt til mine advokater. Jeg sa at Øye kunne gå og fortelle alt han ville til politiet. Jeg ba ham forklare alt på godt og vondt om det er negativt eller positivt. Det driter jeg i.

Aktor: Ble det sagt noe om en julepresang?

Røkke: Jeg husker ikke hvilke ord som ble brukt, men jeg tror ikke det var noe om julepresang.

Aktor ville tilbake til samtalen mellom Røkke og NN under Oslo Grand Prix i 2002.

Aktor: Har du gitt en beskjed til NN som han skulle gi til Øye?

Røkke: Jeg sa at kan du ikke få Øye nå til å fortelle hva som virkelig skjedde og fortelle hva han har gjort.

Aktor: Var det alt?

Røkke: Ja.

Dommer: Kan du forklare bakgrunnen for redegjørelsen som advokaten din har gitt?

Røkke: Som sagt. Jeg ble oppringt den 21. om kvelden. 22. om kvelden kom han til midt kontor. Jeg åpnet mappen. Han ga beskjeden fra Øye. På det tidspunktet sa jeg at dette vil jeg ikke være med på.

Dommer: Men Øye hadde på dette tidspunktet gitt en ufordelaktig historie. Så hvordan skulle dette¿ jeg skjønner ikke¿

Røkke: Etter den første forklaringen hadde han gitt flere forklaringer. Nå skulle han endre forklaring igjen til noe som var ufordelaktig for meg.

Dommer: Dette var sommeren 2002, og presseoppslaget skjedde august 2001.

Aktor leste deretter opp redegjørelsen som advokatsekretær Anna Nielsen skrev 22. februar 2005 om utpressingsforsøk.I denne redegjørelsen står det at NN skal ha videreformidlet beskjeden til Øye om at ”Røkke skjønner selv hva han skal gjøre med mappen så slipper han å gi meg en julepresang”

NN hadde etter møtet med Røkke videreformidlet beskjeden fra Røkke til Øye. Øye skal da ha sagt til NN: Hvis Røkke har den holdningen må jeg vurdere om jeg skal endre forklaring.

Det skal senere ha blitt tatt flere telefoner fram og tilbake mellom partene for å roe ned situasjonen.

Aktor fortsatte fra Øyes forklaring. Ifølge Øye skal Røkke ha bedt NN om å fortelle sannheten om eksamensdatoen ”I så fall skulle Øye få en julepresang.” Ifølge Øye skulle Røkke betale advokat Nielsen 1 million kroner og Øye 5 millioner kroner.

Røkke: Det har jeg aldri sagt på noe som helst måte

Aktor: Hvorfor er dette fremsatt tror du?

Røkke: Det er mye jeg kan forundre meg over i denne saken.

Aktor: Du har bedt Øye fortelle sannheten. Er det riktig?

Røkke: Hvordan jeg sa det vet jeg ikke. Jeg sa som jeg sa til NN og som jeg sier her. Jeg sa «det vet jeg ikke», men jeg sa at han skulle fortelle det slik det var akkurat slik som nå. Jeg har ikke noe å skjule og jeg ønsker at alle skal legge alt på bordet og fortelle alt.

Aktor: Hvem definerer sannheten?

Røkke: Jeg definerer ikke sannheten. Jeg skal ta ansvar for hva jeg har gjort selv.

(..)

Aktor: Er det noe annet i denne saken som du synes ikke har kommet frem?

Røkke: Kan godt være jeg har det når jeg setter meg ned og får blodpumpen tilbake til normal slagkraft, men ikke nå.

Etter dette ble det en times pause i retten. Etter pausen stilte Røkkes forsvarer, Ellen Holager Adenæs spørsmål.

Andenæs: Ja, Røkke nå har du blitt stilt gode og grundlige spørsmål om eksamen, så jeg skal bare spørre om noen ting. Hvorfor ville du sende redegjørelsen?

Røkke: Jeg ville ha alt på bordet jeg skjønte noe kunne sette meg i et dårlig lys, men jeg ville ha alt på bordet.

Andenæs: Så du tenkte ikke på taktiske avveidninger?

Røkke: Nei, jeg ville ha det fram.

Andenæs: Men vi har hørt at du skal ha sagt til NN at kan du ikke få ham til å si hvordan det var. Det kan virke som påvirkning. Har du noen gang betalt Øye?

Røkke: Nei. Kategorisk.

Andenæs: Hva med andre vitner i saken. Har du noen gang antydet at du ville betale for noe?

Røkke: Nei, det har jeg ikke.

Andenæs: VHF og radar, er det noe du hadde erfaring med fra før?

Røkke: For fiskere er VHF som mobil, noe man bruker hele tiden. Og radar var noe som vi ikke bare brukte til å navigere med, men også i det aktive yrket (¿)

Andenæs: Tror du øye oppfattet at du hadde sett slikt utstyr før?

Røkke: Håper at jeg ikke så uerfaren ut, (¿)

Andenæs: Så dette er noe du kan?

Røkke: Ja

Andenæs: Jeg vil litt inn på din bakgrunn, hvor lenge har du vært på havet?

Røkke: Har vært aktiv på sjøen i åtte års tid.

Andenæs: Fra?

Røkke: 1977 og til 1984/85, men jeg var også aktiv etter den tid,

Andenæs: Du var aktiv fisker i disse årene?

Røkke: Ja.

Andenæs: Hva slags stillinger hadde du når du var fisker?

Røkke: Jeg begynte i maskinrommet, og endte da på en tråler i Alaska hvor jeg hadde ansvaret for 10 mennesker på dekk, og fysisk ansvaret for livbåtmanøver sammen med styrmann og skipper.

Andenæs: Hvor gammel var du da du begynte som fikser?

Røkke: Pluss minus 17 år

Andenæs: Hvor lenge jobbet du i maskinen?

Røkke: Der var jeg et lite halvår.

Andenæs: Der lærte du kanskje ikke så mye om VHF og navigasjon?

Røkke: Det var det mindre med.

Andenæs: Så bevegde du lengre opp i båten (¿) Hva slags båter var dette?

Røkke: Det var på fabrikktråler i Norge, Barettshavet og Nordsjøen.

Andenæs: Er dette store båter?

Røkke: Båtene er fra 60 til 75 meter.

Andenæs: Hvor stort mannskap?

Røkke: Det varierte fra 28 til 35.

Andenæs: Hva gjorde du som trålbas?

Røkke: Ansvarlig for reparasjon og utvikling av trål i lag med styrhuset. Vedlikeholde dekksmaskineriet, og da var det en del av ansvaret å koordinere livbåt og redningsøvelser.

Andenæs: Var det ditt ansvar?

Røkke: I Alaska var det mitt ansvar å organisere, men styremann og skipper var de overondene ansvarlige

Andenæs: Du hadde delansvar?

Røkke: Det er riktig. Når det kom til førstehjelp så var det å sørge for at hvis noen ble skadet (¿) sørge for den fysiske organisering av den.

Andenæs: Brannøvelsene, hadde du noe ansvar der?

Røkke: Alle om bord i et skip har sin del av en brønnøvelse. Det er vanskelig å ringe brannvesenet når du er ute i Barentshavet. Etter hvert som jeg steg i graden så økte mitt ansvar.

Andenæs: Har du håndtert brannslukningsapparat?

Røkke: Det har jeg i forskjellige situasjoner, blant annet i brann i min racerbåt. Og i Alaska hvor skipene var større var prosessen mer formalister, så var brannapparatet fremme og vi slukket brann i avkuttede oljefat.

Andenæs: Du nevnte at du selv har hatt brann om bord. Når var dette? Du drev vel neppe som off shore når du var fisker?

Røkke: Nei, lønnen tillot ikke det.

Andenæs: Senere har du altså begynt med det, kan du forklare om dine erfaring med brann i dene forbindelse.

Røkke: Jeg hadde brann her i Oslofjorden. Da brukte jeg både (¿) og manuell slukking.

Forsvarer fortsetter å snakke om Røkkes kvalifikasjoner, og spesifikt om offshore-båten.

Røkke: Det er katamaranskrog. Båter fra 40 til 46 fot. Ved vannlinja er de 40 fot. De har et par tusen hestekrefter og en fart på 250 til 270 kilometer. Distansen vi kjørte hvert år var tilsvarende Lindesnes til Nordkapp.

Andenæs: Må du navigere der?

Røkke: Du må navigere for å finne komme gjennom en liten glugge framfor å finne veien i en vanlig båt. Man sitter med tre gps’er og plotter inn «way points» hele veien.

Andenæs: Du sier du ikke var interessert i å høre hvordan Valand gjorde det på eksamen. Var du ikke interessert?

Røkke: Det var som jeg sier til alle andre. Har du dårlige nyheter så får du komme med det samme. Har du gode nyheter så kan det vente. Slik var det her også.

Andenæs: Skyller du på Valand i denne saken?

Røkke: Absolutt ikke. Jeg synes det er synd at John Inge har kommet i en prosess som dette. Jeg forsøker å beskrive prosessen, og ingen skal på noen måte tro at jeg fraskriver meg ansvar.

Andenæs: Når noen skal få betaling fra deg. Hvordan fungerer det?

Røkke: Hos oss har det alltid vært gode regnskaper. Men cash har blitt behandlet som cash som går inn i en kasse. Etter denne saken har vi endret disse rutinene. Jeg ville ikke reagert på om det lå 50.000 til 100.000 kroner i den kassen med cash. Det høres litt nonchalant ut, men sånn er det nå engang med de midler jeg disponerer.

Advokat Andenæs avslutter sin runde, og gir ordet til Erik Øyes forsvarer Tom A. Torkildsen.

Torkildsen: I avhør har Øye sagt at «Jeg har i tidligere forklaringer antatt at Røkke har en safe på kontoret. Det var noe jeg antok, men ikke har sett». Er det noe du kan bekrefte?

Røkke: Ja, det er ikke en safe på kontoret og det har det aldri vært.

Torkildsen: Da du traff Øye og skulle ut i båt 14. mai. Kjente du til hans kvalifikasjoner i sjøfartssammenheng?

Røkke: Nei.

Torkildsen: Hvordan oppfattet du Øye?

Røkke: Han var båtvant og tok ut båten på en fin måte. Da vi gikk gjennom radar og VHF var det en person som visste hva han holdt på med.

Torkildsen: Var han kvalifisert til å vite hva han gjorde under turen?

Røkke: Han var kvalifisert.

Torkildsen: Snakket du med Øye om hans kvalifikasjoner under turen?

Røkke: Det husker jeg ikke. Ville ikke vært naturlig for meg å spørre.

Torkildsen: Kan du huske at han tok skipssertifikat i 1991?

Røkke: Nei, jeg husker ikke om han sa det der, men jeg kan huske at han har sagt det senere.

Torkildsen: Fortalte han at han har vært skipper i et båtløp i Spania?

Røkke: Det kan jeg ikke utelukke, men jeg husker det ikke

Torkildsen: Jeg vil gjerne gå over til privateksamen. Du har forklart deg for Øyes rolle og Pallins rolle ved eksamen. Foretok Øye seg noe. Hadde han en rolle der eller var det Pallin allene?

Røkke: Det var Pallin som hadde regien. Han spurte hva som hva som hadde skjedd den 14.

Torkildsen: Var det Øye eller Pallin som sa at du var kvalifisert?

Røkke: Det var Øye som referete hva som hadde skjedd den 14. (da de var ute i båten red. anm) og det var Pallin som tok avgjørelsen på om det var tilfredsstillende. Jeg forsto det slik at Pallin fant det tilfredsstillende

Torkildsen: Var det noen gang tale om hvilke formelle regler Pallin skulle forholde seg til som sensor?

Røkke: Nei, jeg kan ikke huske at det var oppe som noe tema.

Forsvarer Torkildsen går så over til påståtte utpressingsforsøk av Kjell Inge Røkke.

Torkildsen: Jeg forstår at du fikk overlevert en blå mappe som var et prospekt. Gjennomgikk du mappen.?

Røkke: Nei, men jeg så at det var en 20 millioners investering med 15 prosent avkastning. Prospektet var sikkert reelt i seg selv men det var beskjeden som jeg ikke med prospektet som gjorde at jeg reagerte. Det var beskjeden som kom med prospektet og at Øye skulle være mellommann i den typen investering som jeg reagerte på.

Torkildsen: Vi kommer innpå det men jeg vil vite om det var noe i prospektet som fikk deg til å tenke at det var utpressing?

Røkke: Nei, prospektet står på egne ben.

Torkildsen: Har Øye personlig noen gang kommet med trusler overfor deg?

Røkke: Nei.

Torkildsen: Så det inntrykket har du fått fra tredjeperson?

Røkke: Ja, det er riktig.

Torkildsen: Hvordan vurderte du realiteten i informasjonen?

Røkke: Da Zaborowski kom med dette så vurderte jeg det seriøst. Hadde ikke grunn til å tro noe annet. Her kom en person jeg kjente som sa at hvis du ikke investerer i dette prospektet vil Øye endre forklaring til noe påtalemyndigheten vil like.

Torkildsen: Nå gikk det som vi alle vet at du nektet å forholde deg til dette. Ifølge den beskjeden du ga Zaborowski skulle Øye gå til politiet. Og vi vet vel alle at det ikke har skjedd?

Røkke: Ja.

Etter advokat Torkildsen var det John Inge Valands advokat, Haakon Borgen sin tur. Borgen startet med spørsmål om den dagen Røkke og Valand angivelig fikk opplæring fra båtmegler Øye.

Borgen: Så går jeg til den 14. mai. Da har du bekreftet at Valand var med. Var han med på gjennomgang av VHF og navigasjon?

Røkke: Han var med på rader og VHF.

Borgen: Så går jeg til 21. mai, eksamensdagen (¿) og brann og førstehjelp (¿) enten så måtte man ha vært gjennom disse kursene eller så måtte man ha dokumentasjon. Ble det sagt noe om hva slags dokumentasjon?

Røkke: Hvis man har vært i militæret og hadde gått gjennom førstehjelpskurs, så slipper man ytterlig kurs, det ble sagt.

Borgen: Så til elevkortene. Du hadde fylt ut navn , adresse og personalia. Når det gjelder det øvrige, hvem fylte ut det?

Røkke: Den 14. var det jo VHF og rader. De andre datoene var datoer som kom opp og som passet inn i min schedule.

Borgen: Så du fysisk at dette ble skrevet på elevkortet?

Røkke: Jeg fylte ut min informasjon, når det kom til datoene så var det på VHF og radar fylt inn, om datoene for den 23. og de andre datoene...det husker jeg ikke eksakt.

Borgen: Etter eksamensdagen hva skjedde med elevkortene?

Røkke: Jeg har ikke sett de siden den dagen før denne saken begynte.

Borgen: Har du noen oppfatning om hvorfor Valand skulle ta sertifikatet?

Røkke: Når det komme til det som skjedde rundt Valand så er ikke jeg den rette til å svare på det.

Borgen: Var det noe i hans situasjon som tilsa at hun burde ha et slikt sertifikat.?

Røkke: Ja, når båten var over 50 fot så måtte han ha et sertifikat så han kunne lovlig føre båten.

(¿)

Borgen: Kan du si noen om hvilke begrensninger Valand hadde til å bruke din konto?

Røkke: Det var en kasse med cash, og hvis det kom under en limit i den kassen skulle han fylle opp den kassen.

Siste mann ut til å stille Røkke spørsmål var Claes Erik Pallins advokat, John Christian Elden. Elden starter med spørsmål om tiltalepunkt 1C mot Pallin der Røkke er involvert. Elden lurte på hvor mange ganger Røkke hadde møtt Pallin.

Røkke: Ikke utenom det jeg har forklart tidligere.

Elden: Det er beskrevet møte 21. mai og det har du forklart dette tidligere (...).?

Røkke: Det ble avtalt at vi skulle ha møter senere, men det ble ikke gjennomført.

Elden: Ble det gjort avtaler (¿)?

Røkke: Nei, det ble ikke gjort avtaler om møter, men at jeg eventuelt måtte gjennomføre kurs.

Elden: Ved møtets slutt ble det oppgitt at sertifikatene kostet 100.000 kroner. Kjenner du til det?

Røkke: Nei. Det var ikke snakk om noe penger hele tiden.

Elden: Så er det snakk om forskutterte penger til Pallin fra Øye. Kjenner du til det?

Røkke: Nei.

Elden: Så var det snakk om en konvolutt som ble gitt til Øye fra Valand med 100.000 kroner. Kjenner du til det?

Røkke: Nei, det har jeg forklart tidligere.

Advokat Elden avsluttet med noen spørsmål om Røkke hadde spurt om noen form for legitimasjon eller bevis for hvem eller hva Pallin var. Røkke svarte at han ikke hadde gjort det.

Dommer: Da var det ikke noe mer. Da er du ferdig.

Røkke: Åh takk skal du ha. Det var da veldig bra.

Dette er ikke et fullstendig referat fra Røkkes forklaring. Enkelte referanser til dokumenter, sitater og gjentakelser er utelatt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.