Fredag starter Høyres landsmøte på Gardermoen, der regjeringspartiet skal avgjøre flere omstridte saker.

I flere av sakene er partiet splittet, og Høyre-ledelsen, med statsminister og partileder Erna Solberg i spissen, kan gå på flere nederlag.

Les også: Erna frykter sortering av barn

Hva bør vi skrive om fra Høyres landsmøte? Ta kontakt med journalist Jørgen Berge.

Kamp om eggdonasjon

En av de mest omstridte sakene, er eggdonasjon, som skal behandles lørdag. Flertallet i programkomiteen mener Høyre må å si nei til å tillate eggdonasjon, og begrunner det blant annet med at «et hvert menneske har rett til å kjenne sitt biologiske oppgav».

Eggdonasjon kan gi kvinner og par med fertilitetsproblemer en mulighet til å få egne, biologiske barn. Det betyr at en kvinne donerer en eller flere eggceller, slik at en annen kvinne kan bli gravid ved kunstig befruktning.

«Eggdonasjon innebærer et brudd med en langvarig konvensjon om at den som føder barnet, er dets mor. Barn som har kommet til verden ved eggdonasjon vil ha en «genetisk mor» som har donert eggcellen og en «biologisk mor» som har båret det gjennom svangerskapet. Slik Høyre ser det, rokker dette ved den grunnleggende tryggheten barn alltid har hatt, om at den som føder barnet er dets genetiske mor», står det i resolusjonen, som støttes av blant annet Solberg.

Tilhengerne av eggdonasjon er imidlertid opptatt av «likebehandling av par hvor mannen er infertil par og hvor kvinnen er infertil», og at det er kvinnens eget valg å donere egg.

Gunnar Stavrum: Ingen grunn til å sutre over mindre bilavgifter

- Sikker på et ja

På Høyres landsmøte i mars i fjor fikk Solberg gjennomslag for å utsette saken om eggdonasjon i ett år. Og ifølge Aftenposten har et flertall av Høyres fylkeslag siden den gang sagt ja til å tillate eggdonasjon.

Også Unge Høyres leder, Sandra Bruflot, tror eggdonasjon nå blir vedtatt.

- Jeg føler meg ganske sikker på at det blir flertall for et ja til eggdonasjon. Jeg var en av dem som ville at vi skulle vedta dette på forrige gang, og ble forbannet da det ble utsatt, sier Bruflot til Nettavisen.

Surrogati: - En risiko

Høyre landsmøte skal også behandle spørsmålet om surrogati. Det vil si at en kvinne bærer fram og føder barnet på vegne av andre.

Flertallet i programkomiteen sier nei til surrogati.

«Surrogati kan gi barnløse en mulighet for å få barn. Høyre mener imidlertid at surrogati bryter det naturlige båndet mellom barnet og moren som føder det, på en måte som kan innebære en betydelig belastning både for barn og surrogatmor. Dette innebærer en risiko for barnet og surrogatmoren som ikke kan oppveies av hensyn til voksne som ønsker barn», skriver komiteen.

Bruflot i Unge Høyre mener imidlertid at partiet bør si ja til surrogati i Norge, så lenge man ikke tar betalt.

- Jeg mener først og fremst at vi bør ta debatten om det. Vi bør ha en grundig debatt om surrogati, også mener jeg det er bra å utfordre Høyre litt, sier Bruflot.

Hun mener det blir feil å ikke hjelpe de som er barnløse.

- Hovedgrunnen til at jeg er for, er at man hjelper ufrivillig barnløse med å få barn. Hvis man ikke skal benytte seg av den muligheten, må man ha ganske gode argumenter mot, og jeg synes ikke de er gode nok, sier hun.

Les også: Ja til eggdonasjon fra Høyres fylkesledere

- Overraskende mange er for

Hun tror likevel ikke at de får flertall for deres dissens.

- Jeg har ikke noe tro på at Høyre vil vedta et ja, men jeg mener det er bra at de diskuterer det. Og jeg synes det er bra at det tas ut en dissens, for i Unge Høyre er det mange som er for, sier Bruflot.

Hun forteller også at hun er overrasket over hvor mange andre som også støtter surrogati i Høyre.

- Både jeg og flere andre er overrasket over hvor mange som er for. Bergen og Oslo Høyre er for, i Rogaland Høyre stemte nesten halvparten for og Sogn og Fjordane Høyre vil utredet det. Det er bevegelser i partiet, så det er bra, sier Unge Høyre-lederen.

Les også: Høyres lengstsittende partileder sitter trygt

Vil gi enslige barn

Høyre er dessuten splittet i spørsmålet om å utvide tilbudet om assistert befruktning til å også gjelde enslige.

«Høyre mener at tilbudet om assistert befruktning må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfelle. Dette kravet må gjelde tilsvarende som for par som tilbys assistert befruktning», skriver komiteen.

Et mindretall på tre mener imidlertid at «barn har rett til den tryggheten som to foreldre gir».

Les også: Høyre vil fjerne all form for skriftlig kommunisering i den offentlige sektor

Vil øke bilavgiftene

Høyres landsmøte skal også ta stilling til om de skal øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler, noe flere er kritiske til. Programkomiteen foreslår å øke avgiften, og møter lite støtte hos regjeringspartner Frp.

Programkomiteen foreslår samtidig «å videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift for å nå 2025-målene».

Unge Høyre vil på landsmøtet i tillegg kjempe for å få lovfestet kravet om at nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025.

- Det er felles enighet på borgerlig side om at i 2025 skal alle nye biler være nullutslipp. Vi er på god vei, men vi kan ta i bruk enda sterkere virkemidler for å nå målet, deriblant lovfesting, sier leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, til Nettavisen.

- Vi må få ned utslippene i transportsektoren. Norges elbilpolitikk har vært en gigasuksess. Den suksessen må videreføres, påpeker Langfeldt.

Les også: Ap går mot svakt kommunevalg

Krever mer til forsvar

Det er dessuten splid i Høyre om bevilgningene til Forsvaret. Flere fylkeslag krever at regjeringen bruker mer penger, og at man når Natos mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) innen 2024.

I dag brukes 1,56 prosent av BNP på Forsvaret.

«Vedtak i Stortinget som fordrer økte bevillinger til Forsvaret må etterleves i de kommende budsjettene. Uten ekstra bevillinger snarest vil ikke de pålage oppgavene kunne løses. Dette vil enten føre til at planlagte investeringer utsettes, eller at Forsvaret fortsetter å forvitre», påpeker Møre og Romsdal Høyre i sin resolusjon til landsmøtet.

Les også: Derfor sa Sandberg nei til å bli justisminister

Omkamp om pelsdyr

Høyres fylkeslag i Rogaland krever også en omkamp om pelsdyrnæringen, som ble vedtatt nedlagt innen 2025 på forrige landsmøte.

I en resolusjonstekst fra fylkeslaget heter det at Høyre må ta «initiativ overfor de andre regjeringspartiene om å reforhandle punktet i Jeløya-avtalen om nedlegging av pelsdyrnæringen».

Sogn og Fjordane Høyre ber også om at sukkeravgiften blir reversert, og Agder Høyre og Unge Høyre foreslår å fjerne unntaket som gjør det mulig for 16- og 17-åringer i Norge å gifte seg etter søknad til fylkesmannen.

- Forberedt på nederlag

Da Solberg møtte pressen onsdag i forkant av landsmøtet, sa hun at hun var forberedt på å gå på nederlag på landsmøtet.

- Partiledelsen kan regne med at ikke alle vedtak under helgens landsmøte blir slik vi ville gjort det. Og så er vi jo ikke alltid enige oss imellom heller. Dette lever vi helt greit med, sa Solberg.

Høyre-lederen la til at politikk som blir vedtatt under partiets landsmøte til helgen, med stor sannsynlighet også kommer til å bli landets politikk de neste årene.

Høyres landsmøtet starter på Gardermoen fredag, og varer til søndag. Nettavisen er til stede og dekker det som skjer der.