Gå til sidens hovedinnhold

Her er varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

Varslene mot SV-byråden:

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) «skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende», ifølge varsler.

I forrige uke ble det kjent at flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo har sendt inn et formelt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Nettavisen har fått tilgang til hele varselet, der lederne kommer med en rekke svært så alvorlige påstander om byrådens oppførsel overfor Oslo-skolenes administrasjon.

«Byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende», står det i varselet.

Nettavisen har kontaktet byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap for å få en kommentar til varselet fra Thorkildsen selv, men har fått til svar at byråden ikke vil kommentere påstandene nå.

Les også: Varsler om trakasserende oppførsel av skolebyråden i Oslo

- Skremmende og nedverdigende

I varselet som Nettavisen har fått tilgang til bruker lederne sterke ord, og karakteriserer Thorkildsens oppførsel som både skremmende, nedverdigende og krenkende.

«Hun har blant annet bedt ansatte slutte å skrive i møter fordi det gjør henne usikker. Denne oppførselen har blitt observert gjentakende ganger ikke bare av ledergruppen i UDA (Utdanningsadministrasjonen, red. anm), men også med fagpersoner som er tilstede i kontaktmøter med byråden. Dette fører til stor usikkerhet og atferden til byråden virker krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende og ydmykende», skriver de anonyme varslerne.

De beskriver situasjonen som uholdbar, og sier det er mange godt dokumenterte eksempler på byrådens væremåte.

«All faglig motbør tolkes som motarbeidelse av politikken som skal innføres», skriver varslerne, og viser til at det er svært krevende å fremføre faglige argumenter i enkeltsaker:

«Som medarbeider i en fagetat er det over tid uholdbart ikke å kunne fremføre saklige argumenter uten å bli skjelt ut, mistenkeliggjort og trakassert».

Gunnar Stavrum: SV-byråden tåler ikke å bli motsagt av fagfolk

- Uttaler seg utsant i mediene

Varslerne skriver også at de føler seg hengt ut i mediene av byråden.

«Det som er sterkt kritikkverdig er at byråden gjentatte ganger uttaler ting i mediene som er usanne. Dette gjelder spesielt styringsdialogen mellom byråd og underliggende etat der hun hevder å ha gitt beskjeder som aldri er formidlet», skriver lederne, før de påpeker:

«Å bli trakassert av egen byråd i mediene og sosiale medier ved alle anledninger som byr seg påvirker også arbeidsmiljøet til mange ansatte i Osloskolen. Byråden ser ut til å se bort fra at hun også har et arbeidsgiveransavar. Hvilken leder formidler styringssignaler i mediene - styringssignaler som ikke er gitt på annet vis?».

Tirsdag ettermiddag meldte NRK om et nytt varsel mot Thorkildsen. Varselet går på at varslerne mener Thorkildsen har brutt deres vern fordi hun flere ganger har uttalt seg til media etter det første varselet.

«Der har i hun i sterke ordelag kritisert Utdanningsetatens ledelse og slik vi oppfatter det gjort sitt beste for å diskreditere varslerne. Dette anser vi som en gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2,» står det i varselet, ifølge NRK.

Les også

Inga Marte Thorkildsen om varslersak: - Samarbeidet har vært svært krevende

- Sa nei til å møte Søgnen

Som kjent bekreftet Thorkildsen selv overfor Nettavisen i forrige uke at samarbeidet med Utdanningsetaten har vært krevende.

- På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, sa Thorkildsen.

I brevet skriver varslerne at direktøren i Utanningsetaten, Astrid Søgnen, skal ha bedt om et møte med byråden om dette, men at hun har fått nei.

«For ordens skyld er vi kjent med at Astrid Søgnen gjentatte ganger over lang tid har bedt om et møte med byråden for å kunne snakke om samarbeidet som oppleves svært krevende. Dette ønske har ikke blitt imøtekommet av byråden. Det er rart at man i en kommune der tillit er et bærende prinsipp helt ser bort fra slike henvendelser. Det er en arbeidsgiver uverdig», står det i varselet.

Les også: Høyre-topp mener Thorkildsen må tre til side

- Det grelleste eksempelet

Varslerne mener Thorkildsen kan ha brutt flere lover og regler, og ramser opp følgende i varselet:

  • Brudd på regler om arbeidsmiljø.
  • Mobbing og trakassering.
  • Brudd på kommunens etiske regler.
  • Brudd på offentlighetsloven.
  • Manglende overholdelse av anskaffelsesregelverket.
  • Uforsvarlig behandlig av personsensitive opplysninger.
  • Feilinformasjon eller manglende informasjon til bystyrets organger.

I det åtte sider lange varselet, som er delt inn i fire deler, omtales flere episoder, deriblant fra Thorkildsens skolebesøk.

«Generelt fører byrådens skolebesøk også til gjentatte tilbakemeldinger fra skoler som er sjokkert over hennes oppførsel. Det grelleste eksempelet er knyttet til behandlingen av taushetsbelagte personopplysninger. Byråden insisterte på (...) skole å møte elever i krevende livssituasjoner uten ansatte fra skolen til stede. Det i seg selv er kritikkverdig, men det toppet seg i neste komitémøte, der hun beskrev sitt møte med et barn i en vanskelig livssituasjon, og navnga både skolen og eleven. Komitémøter er offentlige, og byrådens handling er både ulovlig og uetisk», skriver varslerne.

Les også: Skoledirektør Astrid Søgnen er trolig ferdig i Osloskolen

- Unnlater å informere bystyret

Som NRK omtalte mandag, hevder de ansatte i skoleetaten også at SV-byråden skal ha bedt dem om å anskaffe tjenester fra hennes tidligere arbeidsgiver, Forandringsfabrikken (FF).

«Vi anser både byrådens tette kobling til Forandringsfabrikken og pålegg om å bruke Forandringsfabrikken uten gjennomført anskaffelse som utetisk og i strid med regelverk for offentlige anskaffelser», skriver lederne.

Selv avviser Thorkildsen dette overfor NRK.

- For ordens skyld har vi hverken instruert eller pålagt Utdanningsetaten å kjøpe tjenester eller inngå kontrakt med FF, sier hun.

I varselet hevdes det dessuten at lederne i Utdanningsetaten mener Thorkildsen til stadighet «unnlater å informere bystyret og komitéen. All informasjon som ville sette leveransene eller arbeidet i Utdanningsadministrasjonen eller Osloskolen i et positivt lys, holdes unna».

Det vises blant annet til en forskningsrapport byrådet har bestilt, for å beskrive omfanget av testing i Osloskolen, som ett år etter publisering fortsatt ikke er presentert for utdanningskomitéen.

Høring om ungdomskriminalitet i Oslo.
Høring om ungdomskriminalitet i Oslo.

SKAL AVGJØRE: Byrådsleder Raymond Johansen sier tirsdag at han vil trekke konklusjonene i varslersaken mot Thorkildsen.

- Forhørte direktøren

En annen episode som omtales, er reaksjonen fra Thorkildsen da tidligere direktør for fagopplæring, Bente Fredheim, skrev et leserinnlegg i Dagsavisen i starten av september, som et tilsvar til et innlegg fra henne, der hun beskrev Osloskolen som et «tankskip som er vanskelig å snu».

«Byrådens innlegg skapte sterke reaksjoner hos mange medarbeidere. I kontaktmøte 5.9.18 ga byråden tydelig uttrykk for sin misnøye knyttet til Fredheims innlegg og forhørte direktøren. Hun stilte spørsmål om Bente Fredheim kunne fortsette å utføre sine oppgaver knyttet til ytringsklima etter et så kritisk innlegg», skriver skolelederne i varselet, og legger til:

«Vi kan forstå at byråden ikke likte å bli motsagt i mediene, men hennes håndtering og kommentarer knyttet til ansattes ytringsfrihet er graverende og et klart brudd på både styringsprinsipper og etiske retningslinjer i kommunen».

Det var denne saken som til slutt gjorde at de valgte å varsle mot byråden.

Johansen skal avgjøre

Tirsdag ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han selv vil trekke konklusjonene i varslersaken mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

- Alle varsler skal underlegges en forsvarlig behandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varslet er rettet mot, sier Johansen i en pressemelding fra Oslo kommune.

Siden det er byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet, er det byrådslederen som bør konkludere i et varsel som handler om påstander som er rettet mot en byråd, heter det i uttalelsen.

- Det er viktig at vi får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier Johansen.

Les også

SV-byråden tåler ikke å bli motsagt av fagfolk

Kommentarer til denne saken