Det private barnehageselskapet Espira er oppgitt over Oslo kommune fordi de har fått nei på sin søknad om tilskudd til å drive to nye barnehager i hovedstaden.

Barnehagene, som er planlagt på Økern og Grünerløkka, er derfor satt på vent inntil videre. Totalt vil det kunne gi om lag 225 barnehageplasser.

- Konsekvensen er at småbarnsforeldre risikerer å ikke få barnehageplass til barna sine, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, til Nettavisen.

Espira driver i dag 93 barnehager i 40 kommuner i Norge.

Har du et tips? Kontakt Nettavisens journalist på jb@nettavisen.no

Les også: Sier nei takk til flere barnehager som dette

- Det er ulovlig

De to barnehagene er allerede under bygging, i nær tilknytning til to store boligprosjekter, etter krav fra Oslo kommune.

- Det vi reagerer mest på er at Oslo kommune er blitt tilbudt å drive barnehagene selv, men ga ikke noe svar på det. Så har utbygger inngått avtale med oss om å drifte disse barnehagene, forteller Hansen.

«Er det for eksempel en mulighet for at Omsorgsbygg ønsker å være med i en konkurranse for å kjøpe, prosjektere og bygge barnehagen, eller ser dere for dere andre muligheter?», skrev utbygger i prosjektet Nybyen på Økern, Selvaag Bolig ASA, i en epost til Oslo kommune den 27. april i fjor.

Kommunen kom ikke med noen tilbud, og besvarte aldri henvendelsen.

Derfor inngikk Selvaag en avtale med Espira i august/september om drift av barnehagen. Det samme gjorde AF-gruppen for barnehagen på Grünerløkka, der heller ikke kommunen skal ha svart utbygger.

Men få måneder etter at avtalene ble inngått, fikk pipa en annen tone. Etter at de rødgrønne partiene overtok makten i Oslo høsten 2015, fikk nemlig partiet Rødt en nøkkelrolle som vippeparti, og motstander av private aktører i barnehagesektoren. Dermed ble Espiras søknad om kommunal støtte avslått.

- Oslo kommune har helt åpent bevist at de er villig til å blande rollen som tilskuddsmyndighet og barnehageeier for å presse en part ut av lovlig inngåtte avtale. Det mener vi er ulovlig, sier Hansen.

Han sier de aldri har opplevd noe lignende i noen av de 40 andre kommunene hvor de driver barnehager. Etter å ha brukt mye ressurser og planlagt barnehagene i et halvt år, synes de det er merkelig å få et nei.

- Vi tolker barnehageloven slik at når det er behov for barnehager, så gis det tilskudd for å drive barnehager fra kommunens side. Og her er det jo behov for barnehager. Det bekrefter kommunen, og det er jo Oslo kommune som selv har krevd at utbyggerne oppfører disse barnehagene, sier han oppgitt.

Les også: Barnehagekrig: - Jeg har store problemer med å forstå Moxnes

Ventelister i bydelene

Tall Nettavisen har hentet inn fra bydelene hvor barnehagene skal ligge, viser at det per dags dato ikke er noen ledige barnehageplasser.

- I bydel Grünerløkka har vi 133 barn på venteliste uten plass som ønsker oppstart i løpet av februar. Alle disse søkerne har en barnehage i bydel Grünerløkka som sitt førstevalg, opplyser førstekonsulent Elisabeth Gellein i Oppvekstavdelingen i bydel Grünerløkka.

Det samme svaret får vi for bydelen som Økern er en del av.

- Per dags dato er det til sammen 368 barn fra hele Oslo som søker plass i en eller flere barnehager i bydel Bjerke, og ønsker plass innen utgangen av februar 2017. 251 av disse barna har plass fra før og søker altså bytte til annen barnehage, opplyser Hege Evadatter Bentzen, opptakskonsulent barnehager i Bydel Bjerke.

I hele Oslo står 1913 barn nå på venteliste som ikke har rett til en barnehageplass, men som ønsker barnehageplass innen 1. mars.

Hansen mener behovet bare vil øke.

- Dette er jo de raskest voksende bydelene i Oslo, og et område hvor det skal bygges enormt. At man virkelig trenger barnehager der, er det ingen tvil om, sier han.

Les også: - Nytt mageplask for byrådet

- Usaklig forskjellsbehandling

Espira klaget først på avslaget til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, og oppsummerte klagen slik:

  • Vedtaket er basert på usaklige eller utenforliggende hensyn.
  • Vedtaket bygger på usaklig forskjellsbehandling av kommersielle og ideelle aktører.
  • Vedtak er vilkårlig.
  • Vedtaket strider med den frie etableringsretten i barnehageloven.
  • Kommunen har ikke foretatt en konkret og individuell vurdering av Espiras søknad.
  • Kommunens begrunnelse for vedtaket er mangelfull.


Avslaget er nå klaget videre inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

- Vi mener at kommunen går fram på en måte som ikke er lov. Dette handler om jus på den ene siden, men det handler også veldig mye om at man skaper en helt unødvendig usikkerhet for småbarnsforeldre i Oslo. For nå går det litt tid før man vet hvordan det blir, og alt dette har byrådet satt i gang bare for å tilfredsstille samarbeidspartiet Rødt, hevder han.

- Byråden stopper utbygging

Hansen viser til barnehageforliket på Stortinget fra 2003, som åpnet for at kommuner, private og ideelle organisasjoner skulle få bygge barnehager.

- Det er helt unødvendig av byråden å sette dette i spill. Oslo har nå en Ap-byråd som kjapt og effektivt har stoppet barnehageutbyggingen og sørger for helt uklare rammevilkår for både bolig og barnehageutbygging i byen, sier han, og påpeker:

- Vi synes det er merkelig at en Ap-byråd snakker inn en annen type barnehagemarked enn vi har hatt i Norge. Om vi skal drive uten tilskudd må prisene skrus opp og man må kalle det for noe annet enn barnehage, men det er ingen villet politikk da foreldrebetalingen skal være lav for en barnehageplass, sier Hansen.

- Hva tenker du om at Rødt får så mye makt i denne saken?

- Jeg har ikke noen problemer med Rødt, for dette har de alltid ment. Men det er Arbeiderpartiet som har skiftet politikk for barnehager, og nå beveget seg vekk fra barnehageforliket fra 2003, som har vært svært vellykket for å oppnå full barnehagedekning i Norge, sier han.

Selvaag: - Problematisk

Selvaag bolig sier de forholder seg til kontrakten med Espira.

- I denne konkrete saken forholder vi oss til kontrakten med Espira, men vedtaket om at alle nye barnehager som skal motta driftsstøtte skal drives i offentlig regi eller av ideelle virksomheter er helt klart problematisk, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig til Nettavisen.

- Blant annet fordi det skaper uklarhet for fremdrift i eksisterende og kommende prosjekter der barnehage er et rekkefølgekrav (barnehagen skal ha midlertidig brukstillatelse før boligene kan flyttes inn i), uklarhet om hvordan utbygging av barnehager skal finansieres, og uklarhet om lovlighet dersom kommunen selv er eneste mulige kjøper og således kan påvirke pris, sier Gregersen.

Tellevik Dahl: - Det er feil

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), avfeier kritikken og står fast ved avslaget til Espira.

- Avslag på tilskudd til Espiras planlagte barnehager, er begrunnet i at kommunen ønsker å dekke barnehagebehovet i området med tiltak i kommunal regi. Private barnehager har etter dagens lovverk ingen ubetinget rett til offentlig finansiering, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

Hun mener Espira selv har tatt en kalkulert risiko ved å inngå avtalene.

- Espira har vært fullt klar over den politiske omleggingen som pågikk etter kommunevalget i 2015. Vi mener derfor Espira tok en kalkulert risiko ved å inngå en kontrakt om kjøp av barnehageprosjekter uten å ha sikret seg tilsagn om offentlig finansiering på forhånd, sier Telelvik Dahl.

Hun mener også at de skaper et feil inntrykk med sine uttalelser.

- Espira prøver å gi inntrykk av at småbarnsforeldre ikke vil få barnehageplass. Det er feil, sier byråden.

- Mindre behov for private

Tellevik Dahl sier Oslos foreldre snarere kan vente seg kortere barnehagekøer med Ap i byråd.

- De tre neste årene får Oslo 3000 flere barnehageplasser, som tilsvarer bygging av en gjennomsnittlig barnehage i måneden. Dette er en dobling i nyetableringsaktiviteten sammenlignet med da Høyre styrte, sier hun, og legger til:

- Høyre-byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager er opphevet, og nå bygges det igjen kommunale barnehager i Oslo. Det gjør at behovet for private barnehager blir mindre, sier Tellevik Dahl.