– Valget er et veivalg i den praktiske politikken, som at eldreomsorg er viktigere enn skattekutt. Men det er også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være, sa Støre og understreket at partiet er klare til å lede landet i en urolig tid.

Han sier høstens stortingsvalg skjer mot et bakteppe av dypt alvor i verden rundt oss. Støre sier han møter mange rundt om i Norge som føler på en uro. Han viste til terror, krigen i Syria, folk på flukt og brå skifter som gjør folk usikre.

Han mener man i mange land har lukket øynene for økende forskjeller, utrygghet i arbeidsmarkedet og for voksende mistillit til politikerne.

Ikke immune

Selv om vi i Norge ifølge Støre har et sterkt immunforsvar mot splid og urettferdighet, så er vi ikke immune, mener Ap-lederen.

– For utviklingen i Norge har på mange områder gått i gal retning i disse urolige årene, sa Støre og pekte blant annet på økt arbeidsledighet, flere unge uføre, økt underskudd i statsbudsjettet og flere konflikter mellom by og land og mindre optimisme i distriktene.

– Under Frp og Høyre har mye gått i gal retning i Norge. Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene. Slik må det ikke få fortsette i fire nye år, sa Støre.

Skulle en Arbeiderpartiledet regjering få makten etter neste valg, har de en tøff jobb foran seg, mener Støre, og uttalte at de må «ta oppvasken» etter den blå-blå regjeringen.

- Erna Solberg har gått inn i historien som den statsministeren som har vært aller dårligst til å prioritere, mener Ap-lederen.

Arbeid til alle

Støre sier Ap vil prioritere fem temaer før valget: Arbeid til alle, trygt arbeidsliv, god skole, trygg alderdom og et klimavennlig samfunn.

Støre kom også med et løfte han mente det ville bli enkelt å holde.

– Vi skal følge Barack Obamas velformulerte råd bygget på århundrer med politisk tenkning: Don't do stupid shit!

– Det betyr slutt på urettferdige skattekutt som ikke gir vekst og jobber. Og slutt på dyre privatiseringsreformer som bare øker byråkratiet. Det betyr slutt på å provosere distriktene hver eneste anledning, understreket Støre.

Her kan du følge landsmøtetalen live:

- Norge skal bli verdensledende på hav

– Norge skal bli verdensledende på områder der vi har fortrinn innen fisk, oppdrett, energi og nye arter, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til partiets landsmøte.

– Vi begynner å ane hvor mye havet rommer av ressurser – for en verden som trenger både proteiner og mineraler. Forskere ved SINTEF mener havnæringen i 2050 kan erstatte inntektene fra oljen og gassen som vil falle mye framover, sa Støre i sin tale i Folkets Hus torsdag ettermiddag.

Han understreket imidlertid at dette ikke vil skje av seg selv, men at det må vilje til, og at fiskerne, oppdretterne, forskerne, energi- og mineralsektoren må satse sammen med myndighetene.

– Derfor vil jeg som statsminister fra første stund lede arbeidet med å få på plass et verdiskapningsprogram for havnæringene, sa Støre.

– Jeg mener havsatsingen vil gi en ny vekst og nye jobber for landet vårt, framholdt Ap-lederen og la til at det neste store initiativet Norge skal ta, handler om nettopp hav.

– Vi skal lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse

– Norge kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og ehelse

Norge skal bli et foregangsland innen digitalisering og ehelse i løpet av åtte år, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til landsmøtet torsdag.

– Vi kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og helse. Men det vil ikke skje av seg selv. Vi må ville det og satse sammen, sa Støre i talen i Folkets Hus torsdag.

Ap-lederen mener digitalisering er det aller viktigste for å fornye offentlig sektor i neste stortingsperiode. Han peker på at den digitale revolusjonen kan skape nye jobber og næringer i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor.

– Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, også i offentlig sektor. Derfor er det viktig at politikere og næringsliv må samarbeide tettere, påpekte Støre som trakk fram digital helseteknologi spesielt.

– Intelligente maskiner kan redde mange liv om kort tid. Det er tilbud vi skal ha på våre felles sykehus. I Norge skal vi fortsatt gjøre det nye og det beste tilgjengelig for alle, rik og fattig.

Støre mener Norge er ett av de landene i verden som har de beste forutsetningene for å skape en ny næring innenfor digital helseteknologi. Ap-lederen sier han som statsminister vil invitere lederne for de store teknologiaktørene til det han beskriver som en ambisiøs satsing i Norge:

– Målet er at Norge innen 2025 – på under åtte år – blir det ledende landet i Europa innen ehelse, sier Støre.

Refset Høie

Ap-lederen trakk fram IBMs programvare Watson som nylig stilte en komplisert leukemidiagnose for en 60 år gammel kvinne på bare ti minutter etter å ha trålet 40 millioner fagpublikasjoner.

– Noen av verdens beste leger, de slet, påpekte Støre og kom med tydelige stikk til den sittende regjeringen.

– Den sittende regjeringen fikk økende arbeidsledighet i fanget for tre år siden, og grubler fortsatt på behandlingen, påpekte Ap-lederen til latter fra salen, og fortsatte med å refse helseminister Bent Høie (H) for å vente og se når store muligheter melder seg.

– Et nytt direktorat for ehelse, Bent. Det er fint, men vi kan gjøre mye mer.

Holder døren åpen mot sentrum

I forkant av landsmøtet har ikke Gahr Støre villet sagt noe om hvem Arbeiderpartiet ønsker å gå i regjering med, annet enn at han ønsker å samarbeide med andre partier som vil bidra til å erstatte den blå-blå regjeringen med en regjering styrt av Arbeiderpartiet.

I stedet for å låse seg til SV og Senterpartiet, har Gahr Støre holdt døren åpen mot sentrum.

– Vi er åpne for å finne et grunnlag for sentrum. Det kan involvere regjering, eller en type samarbeid. Valgresultatet avgjør, sier Ap-lederen til NTB.

Kritikk

Tidligere denne uken har partiledelsen fått kritikk fra grasrota for et for «uklart» programforslag, samtidig som partiets arbeids- og sosialkomite på Stortinget har kritisert forslaget til kutt i AAP-ordningen.

Nettavisen er tilstede under landsmøtet. Her ankom Jonas Gahr Støre: