*Nettavisen* Nyheter.

Her kan du bli varetektsfengslet uten å få advokathjelp

AKSJONERER: Advokatforeningen planlegger å aksjonere ved ikke å møte til førstegangsfengslinger i Oslo tingrett i slutten av august. Dermed må personer som risikerer varetektsfengsling møte i retten uten advokathjelp.

AKSJONERER: Advokatforeningen planlegger å aksjonere ved ikke å møte til førstegangsfengslinger i Oslo tingrett i slutten av august. Dermed må personer som risikerer varetektsfengsling møte i retten uten advokathjelp. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Forsvarere nekter å møte i retten siste uken i august. – De bruker sterke virkemidler for å få høyere lønn, sier justisminister Anders Anundsen.

06.08.15 07:54

17. juni sendte Advokatforeningen et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp), Statsministerens kontor og Finansdepartementet.

Har du tips i saken? Send mail til journalisten eller ring 02060.

I brevet krever de høyere timelønn enn de fastsatte satsene som i dag ligger på 970 kroner som offentlig oppnevnt forsvarer. Det klages også på at Justisdepartementet bare bevilget en økning på fem kroner fra 2014 til 2015.

Klikk på bildet for å forstørre.

Justisminister Anders Anundsen mener Advokatforeningen tar i bruk sterke virkemidler for å få høyere lønn. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Advokater nekter å møte i retten

Ved landets to største tingretter, i Bergen og Oslo, kommer ikke forsvarere til å bistå personer som fremstilles for førstegangsfengslinger den siste uken i august.

– Dette har vært en frustrasjon over mange år, og som nå er med å skape en risiko for svekket rekruttering og kompetanse i saker som betales av det offentlige. Når betalingen er så lav holder det ikke til å dekke alle omkostninger som for eksempel å betale ansatte, egen lønn og leie av lokaler. Vi tvinges til å ta på oss andre oppgaver i tillegg, sier advokat Frode Sulland, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, til Nettavisen.

– De fem kronene regjeringen ga oss var dråpen som fikk det til å renne over. Våre honorarer har i tillegg vært underregulert de siste 15-20 årene, sier Sulland.

Anundsen: – Sterke virkemidler

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener advokatene ikke har grunn til å gå til aksjon.

Klikk på bildet for å forstørre.

Frode Sulland, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen Foto: Anette Karlsen/NTB Scanpix

– Jeg er usikker på om en timelønn på 970 kroner legitimerer en aksjon for å få enda høyere timelønn. Advokatforeningen aksjonerte i fjor også, så dette er andre året på rad de bruker sterke virkemidler for å få høyere lønn til sine medlemmer. Samtidig forstår jeg at en fagforening arbeider for at medlemmene skal få høyre lønn, sier Anundsen til Nettavisen.

Advokatforeningen mener timesatsene har økt minimalt siden 1999, og krever at det blir kompensert for det generelle etterslepet for lønnsveksten i samfunnet for øvrig. Siste uken i august har de derfor bestemt seg for å aksjonere.

– Jeg tror det er få blant resten av befolkningen som vil kategorisere satsene som lave. Staten er ikke arbeidsgiver for advokater som yter bistand for salærsatsen. Dette er prisen staten betaler for advokattjenester til personer som har krav på fri rettshjelp, og til advokater og bistandsadvokater i straffesaker, fortsetter Anundsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett Foto: Anette Karlsen/NTB Scanpix

Konsekvensene blir altså at personer som fremstilles for varetektsfengsling for første gang i en enkeltsak ikke får advokathjelp i det aktuelle rettsmøtet.

– En domstol må alltid forholde seg til de sakene vi får inn til behandling. Vi respekterer at advokatene har valgt å aksjonere på denne måten. Men det er vår oppgave å sørge for at sakene likevel får en forsvarlig behandling i domstolen, sier sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen til Nettavisen.

– Svekker rettssikkerheten

Dette skal blant annet ved å sette av mer tid enn normalt, slik at rettens dommer, som er en nøytral tredjepart, kan instruere, stille spørsmål til påtalemyndigheten og veilede de siktede i fengslingsmøtet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Sorenskriver i Bergen tingrett Kari Johanne Bjørnøy Foto: Arne Ristesund/Bergensavisen

– Det blir interessant å se hvordan domstolene skal begrunne adgangen til å gjennomføre fengslingsmøter uten forsvarer. Etter vår oppfatning vil dette svekke rettssikkerheten til de siktede. Forsvarerbistand er en sentral garanti i retten, sier Sulland.

– Vi mener denne saksbehandlingen er tilstrekkelig. Dommerne er nøytrale og opptatt av å få sakene godt opplyst i retten, sier Engebretsen.

I Bergen erkjenner de at utfordringene blir store, og de har også forberedt seg på aksjonen til Advokatforeningen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Heller ikke i Bergen tingrett møter advokater når Advokatforeningen aksjonerer. Foto: Eirik Hagesæter/Bergensavisen

– Dette er ikke noe vi ønsker. Det beste er at forsvarere er til stede i retten av hensyn til rettssikkerheten. Men vi har ikke noe annet vi kan gjøre så lenge de velger å gjennomføre denne aksjonen, sier sorenskriveri Bergen tingrett Kari Johanne Bjørnøy til Nettavisen.

– Det er vanskelig å si noe om hvor mye rettssikkerheten blir svekket, men noe blir det. I hvilken grad det blir, handler om hvilke sakstyper det er snakk om. Noen saker er mer komplisert enn andre.

Advokatforeningen sier også at det ikke er absolutt at de unnlater å møte i retten for å bistå som forsvarere.

– I alvorlige tilfeller, hvor det også kan være gjentakelsesfare, har vi en dispensasjonsvurdering. Aksjonen er ikke på noe vis ment å omfatte saker hvor liv, helse og helbred er i fare, forsikrer Sulland til Nettavisen.

– Hvilket ansvar har dere selv for å sikre rettssikkerheten til siktede personer?

– Dessverre rammer en aksjon nesten alltid en tredjeperson, men vi har valgt denne aksjonsformen for å bli hørt, og fordi andre aksjonsformer lettere vil kunne få større uønskede konsekvenser, avslutter Sulland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.