*Nettavisen* Nyheter.

Her kjører UP i 211 km/t på E 39

«Skremmende», sier advokat. «Risikofylt, men ikke straffbart», fastslår Spesialenheten for politisaker.

Etterforskningsorganet har henlagt saken mot en UP-betjent fra Hordaland etter bevisets stilling, skriver Bergensavisen (BA).

Han var mistenkt for brudd på veitrafikkloven og for uforstand i tjenesten etter en fartsmåling på vei nordover i Masfjordtunnelen på E 39.

Spesialenheten ber likevel Utrykningspolitiet om å gå gjennom metodebruken sin.

Se video av UPs ferd i 211 km/t øverst i saken.

Forfulgte 20-årig sjåfør

Da BA i fjor sommer omtalte straffesaken mot den 20 år gamle sjåføren som UP-bilen målte, besluttet Spesialenheten å etterforske også UP-sjåføren og hans kollega.

Den sivile UP-bilen sto parkert i en lomme i Masfjordtunnelen i Nordhordland en ettermiddag ved 1730-tiden.

Idet 20-åringens bil passerte UP-bilen, som er en såkalt videobil, startet betjentene tidsmålingen og la seg på hjul.

For å komme seg nær nok til å ta en skikkelig måling måtte UP-bilen opp i en hastighet på 211 km/t. 20-åringen ble målt og senere dømt for å ha kjørt i 148 km/t i 80-sonen.

Det fins ingen øvre grense for hvilken hastighet en sjåfør av en UP-bil kan holde i tjenesten, ei heller i tunneler.

– Høy fart i kort tidsrom

Ifølge Spesialenheten beror forfølgningssituasjonen på en konkret vurdering og avveining mellom behovet for å få gjennomført tjenesteoppdraget og hensynet til trafikksikkerheten.

Politigranskerne slår fast at kjøringen objektivt fremstår som risikofylt, men finner ikke tilstrekkelig bevis for at politibetjentens kjøring er i strid med veitrafikklovens bestemmelser om at enhver skal opptre aktsomt og hensynsfull i trafikken.

«Den høye hastigheten ble holdt i et kort tidsrom og betjenten er erfaren og hadde lagt inn «gode» marginer. Videre gir ikke bildeopptaket et korrekt bilde av de faktiske kjøreforholdene, herunder sjåførens synsfelt», skriver Spesialenheten i sitt vedtak.

For sjåførens kollega ble saken henlagt som intet straffbart forhold.

Advokat Jon Swensen som forsvarte den 20 år gamle sjåføren var ikke kjent med at Spesialenheten har etterforsket UP. Han er likevel kritisk til fartsmålingen etter å ha studert videoopptaket.

– Kjøringen til UP er skremmende. Jeg synes avgjørelsen til Spesialenheten er veldig vennlig overfor betjenten, sier Swensen til BA.

– Kjørte i midtfeltet

Ifølge advokaten viser filmen blant annet at UP-bilen kjører i midtfeltet og passerer flere biler i høyre felt. Frem mot en kurve der man ikke ser rundt, er den på feil side av dobbelt sperrelinje.

Han har stilt seg kritisk til hele målingen, men dommen mot den 20 år gamle sjåføren er rettskraftig. Han har allerede sonet dommen på 21 dagers fengsel.

UP-sjef Runar Karlsen sier til BA at Utrykningspolitiet jevnlig gjennomgår metodebruken.

– Det er ingen tvil om at også politiet skal opptre forsvarlig i trafikken. Det er en daglig utfordring for våre mannskaper på videobilene å foreta vurderinger; av grovheten av forholdet og opp mot hensynet til trafikksikkerhet og bevissikring. Det er snakk om skjønn og en konkret vurdering som må gjøres av mannskapene i politibilene, sier Karlsen.

– Bør det ikke være en øvre grense for hva som er forsvarlig fart å foreta målinger i?

– Nei. Det spørsmålet har vært diskutert, men er helt avhengig av vei og kjøreforhold. I noen tilfeller kan 100 km/t være uforsvarlig, og i andre tilfeller kan en fart i 200 km/t være forsvarlig, sier Karlsen.

Les flere saker hos BA.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.