Her må du holde bikkja i bånd i hele vinter

Det er Hundeloven som gir kommunene hjemmel til å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Illustrasjonsbilde.

Det er Hundeloven som gir kommunene hjemmel til å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Illustrasjonsbilde. Foto: Peter Jolly/rex/shutterstock (Shutterstock)

Store snømengder gjør at flere kommuner innfører eller vurdere å innføre ekstraordinær båndtvang.

SKIEN (Telemarksavisa): Grenland-kommunene i Telemark er blant dem som har innført ekstraordinær båndtvang. Andre kommuner gjør det samme eller vurderer å gjøre det.

Sjekk om din kommune har innført ekstraordinær båndtvang på hunden.no

- På grunn av de store snømengdene i Grenlandsområdet vurderes det som riktig å innføre ekstraordinær båndtvang. Hjortevilt generelt, og spesielt rådyr, har fått vanskelige forhold, sier landbruksrådgiver Trond Indrebø ved Grenland landbrukskontor i en pressemelding fredag.

Båndtvangen gjelder frem til 1. april 2018

Se saken i Telemarksavisa.

Unngå jaging og stress

Forholdene gjør det vanskelig for rådyr å ta seg fram og finne mat. Under slike forhold er det viktig at dyrene ikke utsettes for unødig jaging og stress.

Det er Hundeloven av 4. juli 2003 § 6 gir kommunen hjemmel til å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet.

Her er hele forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Skien, Siljan og Porsgrunn kommune:

Fastsatt av Skien, Siljan og Porsgrunn kommune i 26. januar 2018 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr.

74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f.

§ 1. Skien, Siljan og Porsgrunn kommune fastsetter ekstraordinær båndtvang for hunder i hele kommunen.

§2. Under ekstraordinær båndtvang skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet, jmf. §6 første ledd i hundeloven.

§ 3. Denne forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjenestehund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Grenland landbrukskontor Saks-/løpenr.: 17/15723-11 Side 2 av 2

§ 3. Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. For øvrig vises til § 10 i hundeloven.

§ 4. Den som overtrer denne forskrift kan straffes med bøter eller fengsel.(§ 28 i hundeloven).

§ 5. Denne forskrift trer i kraft fra 29. januar 2018, og gjelder inntil ordinær båndtvang inntrer 1. april

2018. Dersom forholdene tilsier det, kan forskriften oppheves med umiddelbar virkning.

Se flere saker i ta.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.