Nettavisen har sett nærmere på statistikk fra 90 av landets værstasjoner de siste 30 årene, i håp om å kunne fortelle dere hvor i Norge man finner det aller beste sommerværet.

Vi har allerede avslørt hvor du finner det varmeste sommerværet, og nå står altså nedbør for tur.

Vi kan først som sist innrømme at overskriften lover litt vel mye. Vi vet nemlig egentlig ikke hvor i landet det regner absolutt mest og minst, men statistikken fra Meteorologisk institutt gir oss en god indikator.

Statistikken gir oss nemlig tall på antall dager i løpet av sommermånedene (juni, juli og august) med under én millimeter nedbør, og dager med mer enn 10 millimeter nedbør.

Altså gir ikke statistikken et endelig svar på hvor i landet det regner mest og minst i løpet av sommeren totalt, men i stedet tall på hvor mange dager de ulike områdene i landet har med veldig mye eller veldig lite nedbør.

Tørt på Saltdal

Vi ba dere gjette hvor i landet de har flest dager med under 1 millimeter nedbør, og over 1.800 av dere har stemt. 50 prosent tippet at Sarpsborg i Østfold var vinneren her, men det riktige svaret er Saltdal i Nordland.

Der er det hele 76 dager med under 1 millimeter nedbør, mot 63 i Sarpsborg. I tillegg har Saltdal, som den eneste av de 90 målestasjonene, kun én dag med over 10 millimeter nedbør.

Med andre ord: Basert på statistikkgrunnlaget fra Meteorologisk institutt, er Saltdal i Nordland den tørre vinneren.

Vått i Modalen

Vi ba dere også om å gjette hvor i landet de har flest dager med mer enn 10 millimeter nedbør. Over 1.700 avga sin stemme. 37 prosent stemte på Modalen i Hordaland, mens 34 prosent stemte på Gulen i Sogn og Fjordane.

Det riktige svaret er at de begge har 18 dager i løpet av sommermånedene med mer enn 10 millimeter nedbør.

I tillegg har Modalen 45 dager med under 1 millimeter nedbør, mens Gulen har 47. Ingen av de andre 90 målestasjonene har færre enn 45 dager med så lite nedbør, og vi kan derfor kåre Modalen til landets våte taper.

Regner mindre i Nord-Norge

Ser vi på landsdelene hver for seg, ser gjennomsnittet slik ut:

- Østlandet har 59 dager med under 1 millimeter nedbør, og 8 dager med over 10 millimeter nedbør.

- Sørlandet har 62 dager med under 1 millimeter nedbør, og 10 dager med over 10 millimeter nedbør.

- Vestlandet har 53 dager med under 1 millimeter nedbør, og 11 dager med over 10 millimeter nedbør.

- Trøndelag har 56 dager med under 1 millimeter nedbør, og 6 dager med over 10 millimeter nedbør.

- Nord-Norge har 63 dager med under 1 millimeter nedbør, og 4,5 dager med over 10 millimeter nedbør.

For å oppsummere landsdelene hver for seg: I løpet av sommeren regner det minst i Nord-Norge og mest på Vestlandet.

Har du sett disse populære videoene?