*Nettavisen* Nyheter.

Her settes asylsøkeren på flyet ut av Norge

FØRST PÅ FLYET: De andre passasjerene på morgenflyet vet ikke om mannen som skal tvangsreturneres. Han reiser uten ledsager, slik tilfellet er med de fleste som blir tvangsreturnert. (Bildet er sladdet). Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Mens du sover er de i sving med pågripelser og tvangsreturer. Hver natt sendes noen ut av Norge.

28.10.14 10:38

OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN (Nettavisen): Kroppsspråket er resignert, men han er rolig og samarbeidsvillig der han går gjennom avgangshallen for utland, forbi taxfree-butikken og bort til gate. Andre passasjerene som eventuelt legger merke til noe, ser tre menn ifølge - to hvite og en svart. De går bort til betjeningen ved skranken og blir deretter sluppet gjennom til boarding før de andre. Den ene av mennene blir værende på flyet, de to andre kommer ut igjen, og så slippes de andre passasjerene inn. Etter kort tid er ruteflyet på vei til sin destinasjon, og Politiets utlendingsenhet kan krysse av for nok en tvangsretur.

70 prosent av tvangsreturene - vel 4000 i fjor - foregår på denne måten, uten ledsager på flyet.

Kofferten pakket

For de sivilkledde politifolkene som diskret geleider vår mann om bord på flyet, en 22 år gammel nigerianer, er det ren rutine - for ham er det et knust håp. Søknaden om asyl i Norge ble avvist. Han må nå dra tilbake til det europeiske landet han først ble registrert i og som dermed har ansvaret for hans asylsak. Han er det myndighetene kaller en «dubliner», etter en EU-avtale signert i Irland som Norge sluttet seg til i 2001.

- Som du så, hadde jeg kofferten pakket da de kom og hentet meg, så jeg var forberedt. Advokaten min hadde fortalt meg om vedtaket. Jeg har vært tre måneder i Norge, sier 22-åringen til Nettavisen.

Han har familie i Nigeria, forteller om en gjeld som skal betales og en utdannelse som er avbrutt.

- Hva jeg skal gjøre nå, vet jeg ikke, sier han.

På mellomlandingen i München blir nigerianeren tatt imot av lokalt politi som sørger for å få ham på flyet videre til endelig destinasjon.

5036 så langt i år

Nettavisen ble med Politiets utlendingsenhet (PU) på pågripelse og utreisekontroll for å se hvordan de jobber med en oppgave som bare vokser i omfang; tvangsreturer. Før siste månedsskifte hadde etaten foretatt 5036 uttransporteringer, mot 4291 på samme tid i fjor. I september ble 763 personer sendt ut, det høyeste tallet noensinne på én måned. 107 av disse var mindreårige. (Se grafikk).

Klikk på bildet for å forstørre.

VEKKING: Det er natt på Haslemoen transittmottak. Politiet blir låst inn og banker på to dører. Etter kort tid står to senger tomme og patruljen er på vei til Gardermoen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Flest sendes ut alene

Mens 22-åringen får dra alene, blir den andre av mennene sendt ut av landet med ledsager etter truende oppførsel tidligere. Som regel går returene bra, også denne gangen, men PUs folk må være forberedt på alt: krangling, trusler, angrep, gisselsituasjoner.

Bak hver av disse returene ligger det en sikkerhetsvurdering - hvem kan sendes alene, hvem må ledsages? Returer som er planlagt uten ledsager kan ende opp med full eskorte. Da er det gjerne de samme to politifolkene som følger personen til flyet som også må følge med på ferden videre. Da er arbeidsdagen kanskje ikke åtte timer, men 20.

Klikk på bildet for å forstørre.

PÅGRIPELSE: - Du må ha et reflektert og profesjonelt forhold til hva du gjør og hvorfor det må gjøres, sier politioverbetjent og teamleder Arne Stadheim, her under en av pågripelsene på Haslemoen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


- Det skjer titt og ofte. Det kan bli lange vakter, og da er ikke jobben gjort før vedkommende er overlevert til stedlig lands politi, sier politioverbetjent Arne Stadheim til Nettavisen.

Stadheim er teamleder og skjøtter normalt sin jobb fra kontoret i Oslo med vaktledere som sin forlengede arm. Denne gangen - med Nettavisen som observatør - er han med ut og forsterker laget. I alt er det tre biler som kjører ut av Oslo og mot Hedmark når oppdraget starter ved 23-tida på kvelden. På vei til Haslemoen forteller Stadheim om hva som skal skje. Planen er å pågripe og uttransportere tre personer, men en av personene på lista har forlatt mottaket og befinner seg på ukjent sted. Han får de ikke gjort noe med nå. De to som gjenstår skal pågripes og sendes rett til uttransportering, en til Sveits og en til Malta.

Ute på oppdrag hver dag

Hver dag er Politiets utlendingsenhet ute på slike oppdrag. Som regel er det flere lag i sving samtidig. I tillegg kommer de uttransporteringene som lokale politidistrikter tar seg av. Også disse blir koordinert av PU.

Stadheim har jobbet tolv år i politiet, de sju siste i utlendingsenheten. Jobben er å effektuere negative vedtak, vedtak som sier at folk ikke lenger har lovlig opphold i Norge.

Klikk på bildet for å forstørre.

KOFFERTEN PAKKET: Asylsøkeren har fått beskjed via sin advokat om at søknaden om opphold i Norge er avslått. Kofferten er ferdig pakket når politiet kommer på døra. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Når det er barn med i bildet

- Hva er det mest krevende ved disse oppdragene?

- Det er når vi har med barn og folk i en sårbar situasjon å gjøre.

- Hva slags egenskaper kreves i denne jobben?

- Du må ha et reflektert og profesjonelt forhold til hva du gjør og hvorfor det må gjøres og hvordan du kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon lettere for de det gjelder mens det står på, for eksempel en familie som har kommet til Norge på falske premisser og der det er barn med i bildet. Når vi rekrutterer er det ikke de tøffe gutta med store biceps vi er ute etter, men modne mennesker som kan tenke selv og ha et reflektert forhold til hvordan samfunnet fungerer.

- Hvor mange av disse uttransporteringene går helt uten problemer?

- Vi er drillet på dette og har veldig få avvik. Avvik i denne sammenheng kan være når noen tar en skarp gjenstand og truer med å skade seg selv eller andre eller det oppstår en gisselsituasjon. Det kreves godt arbeid i alle ledd, både planlegging og operativ fase, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

SKAL BYGGE NYTT: I forslaget til statsbudsjett ligger det penger til et nytt utreisesenter for PU på Gardermoen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)


Kommer om natten

Etter en to timer lang biltur i natten kommer vi fram til asylmottaket på Haslemoen i Våler kommune i Hedmark. Mens sludd og regn driver gjennom mørket over den gamle militærleiren, blir de to beboerne vekket opp og tatt med.

Ferden går deretter til Gardermoen og Oslo lufthavn. Der blir de to plassert på ventecelle på PUs avdeling inne på flyplassen før de blir sjekket inn og sendt ut med morgenflyet. Begge er såkalte dublinere. Fire sivile politifolk fra PU tar hånd om dette oppdraget og kan etter åtte timer rapportere inn at jobben er gjort og returnere til Oslo. Mens de fleste er på vei til arbeidet, er det deres tur til å dra hjem og legge seg.

Intensiteten i arbeidet er høy. Praktisk talt hver dag og natt er Politiets utlendingsenhet i sving. I hele 2013 uttransporterte de 5966 personer. Neste år er det foreslåtte målet 7800. Det betyr 21 tvangsreturer i snitt hver dag.Langt flere skal ut - raskere

Mens utlendingene som skal kastes ut Norge i dag blir ført til flyet rett foran vanlige reisende og passasjerer, planlegges det et nytt utreisesenter på Gardermoen der politiet i stedet kan lede dem inn mer usett. Regjeringen har satt av 19 millioner kroner til satsingen i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Langt flere skal ut - raskere. «Rask retur er et viktig virkemiddel for å redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov», heter det i regjeringens budsjettforslag. Det understrekes videre at raskere retur vil føre til redusert behov for mottaksplasser, færre omgjøringsanmodninger, redusert kriminalitet og redusert bruk av ressurser i straffesakskjeden.

Som en konsekvens av denne målsettingen, får Politiets utlendingsenhet - i dag en politienhet med rundt 600 ansatte - mer å rutte med enn noen gang. Budsjettet for 2014 er på 720 millioner kroner.

Sier Stortinget seg enig med Solberg-regjeringen på dette området, økes budsjettet med over 150 millioner kroner neste år. Det legges opp til 1100 flere uttransporteringer, økte midler til å styrke ID-arbeidet i politiet og større utlendingsinternat på Trandum.

Tabellen under viser oppdaterte månedstall for tvangsreturer.
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.