OSLO SENTRUM (Nettavisen): I januar gikk Oslo kommune ut og fortalte at alle kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 1 i Oslo sentrum, skulle fjernes fra 1. juni.

«Oslo kommer på verdenskartet med verdens desidert største bilfrie bysentrum», skrev plan- og bygningsetaten om de store planene.

Men nå blir det likevel ikke en så omfattende fjerning av parkeringsplasser denne sommeren. Bare noen sentrumsgater stenges for parkering i første omgang, som et pilotprosjekt.

Se oversikt over hvilke gater som skal bli bilfrie lenger ned.

Les også: Slik skal Oslo sentrum bli bilfritt

- Ikke nedskalering

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanne E. Marcussen (MDG), avviser imidlertid at dette betyr en nedskalering av prosjektet «Bilfritt byliv».

- Det er ingen nedskalering, men vi har gjort noen justeringer på hvordan vi gjennomfører prosjektet. Så målet er det samme, sier Marcussen til Nettavisen.

Mens den opprinnelige planen var å fjerne 700 parkeringsplasser på gateplan fra 1. juni, vil det nå bli fjernet om lag 400 plasser i løpet av året. De første plassene fjernes i juni.

De resterende 300 plassene innenfor Ring 1, skal også fjernes, men det vil skje til neste år.

- Innføringen av fase 1 strekkes ut i tid over 2017 og 2018. Dette er et prosjekt hvor vi lærer mer om prosessen, mens prosjektet tar form. Det er derfor vi har funnet ut at vi i år starter med seks pilotområder, sier byråden.

Marcussen påpeker at målet med fjerningen av parkeringsplassene er at det skal bli mer folkeliv i gatene.

- Hensikten med fjerningen av parkeringsplassene er å skape mer byliv i Oslo sentrum. I planleggingen har de seks pilotområdene utpekt seg til å ha størst potensiale for å få til mer byliv relativt raskt, sier hun.

- Forstår reaksjonene

Hun mener det også er viktig med et pilotprosjekt, slik at de skaffer seg erfaringer og kan gjøre nødvendige justeringer i prosjektet underveis.

- På bakgrunn av en studietur vi hadde til Brussel, hvor de har sperret av et større område for biltrafikk, har vi kommet til at det er viktig at det kommer nytt byliv der plassene fjernes relativt raskt. For det handler minst like mye om det som skal inn, og ikke bare det som skal ut, sier Marcussen.

- Forstår du at mange reagerer på at bilene blir stengt ute?

- Ja, selvfølgelig. Jeg har forståelse for at alle endringer man gjør for noen vil oppleves som usikkerhet. Det er derfor vi hele tiden har vektlagt at vi skal ha god kommunikasjon, blant annet med næringslivsaktører. Vi skal finne gode løsninger for varelevering og HC-parkering. Samtidig er det et bevisst valgt hva man får tilbake, sier hun.

VIDEO: Oslo-byrådet fjerner parkeringsplasser:


Marcussen sier de hadde forventet de mange reaksjonene.

- Vi hadde forventet at det skulle skape engasjement, og det synes vi er positivt. Det innebærer at folk bryr seg om byen sin. Det skaper også engasjement utenfor byens grenser. Det er jo en tydelig endring, fra å planlegge byen på bilens premisser, til at man nå planlegger på bakgrunn av menneskenes premsisser. Så at den forandringen skaper reaksjoner, var vi forberedt på, sier hun.

Åpner for utekontor

Der parkeringsplassene blir fjernet, ønsker det rødgrønne byrådet å åpne for mer uteservering og handel i gatene, samt legge til rette for ulike arrangementer og aktiviteter.

Kommunen vil sette ut ulike gatemøbler, etablere grøntareal med planter, nye bysykkelstativ og utekontor for de som måtte ønske frisk luft.

Det planlegges også å opprette wifi- og lademuligheter, bedre belysning, tilrettelegging for sykling og et område for sykkellek.

- Noe av det handler om god tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Det å få gratis sitteplasser, for eksempel benker rundt om i gatebildet, er viktig for eldre som kan ha behov for å sette seg ned oftere. Det er også få lekeplasser i sentrum, noe vi ønsker å gjøre noe med. Vi ønsker å gjøre det lettere å oppholde seg i gatebildet, og håper det skal bli mer attraktivt for barnefamilier å ta med seg barna til sentrum, sier Marcussen.

Dersom man har forslag til bylivstiltak, kan du søke om støtte til dette.

- Vi kan ikke vedta økt byliv, men vi kan tilrettelegge for det, sier hun.

P-husene vil bestå

Alle parkeringshus innenfor Ring 1 vil fortsatt bestå.

Men det kan også bli aktuelt å hindre gjennomkjøring i Oslo sentrum fra slutten av 2017. I så fall vil det fortsatt være mulig å kjøre inn til sentrum, men man vil heller måtte kjøre om Ring 1 og E18, fremfor å krysse sentrum på tvers.