Som Nettavisen har omtalt tidligere, girer det rødgrønne Oslo-byrådet opp byggingen av sykkelveinettet i hovedstaden. Planen er å nesten tredoble antall sykkelveier i årene som kommer, til en prislapp på hele 13,5 milliarder kroner.

Onsdag ble den ambisiøse planen vedtatt av omtrent alle partiene i Oslo bystyre, med unntak av Frp, og miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) jubler.

«Hurra! I dag fikk vi gjennomslag for en plan om å bygge hundrevis av kilometer med ny sykkelvei i årene som kommer. Vi skal fortsette å prioritere sykkel over biltrafikk og parkeringsplasser, så lenge innbyggerne gir oss tillit. Sammen kan vi gjøre Oslo til en ekte sykkelby», skriver Berg på Facebook.

Les også: Tredobler utbygging: Slik blir sykkel-Oslo i fremtiden

- Bedre folks mobilitet

Den nye planen erstatter en mer enn 20 år gammel tidligere plan, og justerer opp ambisjonsnivået kraftig. Fram til 2025 skal det bygges om lag 100 kilometer med nye sykkelveier, og ytterligere 350 kilometer fram til 2040.

- Årsaken til at sykkelsatsingen nærmest har stått stille er at byens politikere har vært redd for å prioritere ned biltrafikken og parkeringsplasser. Den tiden er heldigvis forbi, sier Berg til MDGs egne nettsider.

Les Oslos sykkelstrategi 2015-2025 (ekstern lenke)

«Byrådet har store ambisjoner for sykkel i Oslo og er allerede godt i gang med å gjøre Oslo til en sykkelby. Økt sykkelandel bidrar til å bedre folks mobilitet, redusere klimagassutslipp og luftforurensing, fremme god folkehelse, triveligere bymiljø og tryggere skoleveier», het det i vedtaket fra byrådet.

I sykkelstrategien er målet at 16 prosent av alle reiser i Oslo skal foregå med sykkel innen 2025, men det sittende byrådet har i sin byrådserklæring oppjustert målet til 25 prosent.

Les også: Frp-toppene provosert av MDG: - Må klare å ha flere tanker i hodet på en gang

Hagen: - Sløsing uten grenser

En av dem som imidlertid har vært kritisk til sykkelplanen, er Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen.

- Sykkelplanene er alt for omfattende, og bygger på drømmeri og en sløsing uten grenser, sa Hagen til Nettavisen i april.

Kommunen forutsetter at staten dekker om lag to av milliardene det koster, slik at kommunens andel blir på 11,2 milliarder, men Hagen mener dette likevel er hinsides.

- Det er helt meningsløst å bruke 11.000 millioner kroner (11 milliarder) på enda bedre sykkelveier, når vi har store utfordringer i helsevesenet vårt og i eldreomsorgen, sa Hagen oppgitt.

Les også: Carl I. Hagen: - Meningsløst å bruke 11 milliarder på sykkelveier