Mandag starter det som etter alt å dømme blir en av tidenes største rettssaker mot en politibetjent. Saken betegnes også som den mest alvorlige for politiet i moderne tid.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er blant annet tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj mellom 2004 - 2013 (se egen faktaboks). Han har hele tiden nektet straffskyld.

Medtiltalte Gjermund Cappelen, tidligere investor og narkotikamisbruker, er tiltalt for å ha innført 16,2 tonn hasj. I tillegg vil han på et senere tidspunkt få dom i en annen tilhørende narkotikasak, hvor han har erkjent å ha oppbevart og solgt 1,4 tonn hasj.

Cappelen er også tiltalt for grov korrupsjon, ved å ha gitt Jensen verdier for 2,1 millioner kroner for hjelp til å smugle de enorme mengdene med hasj.

Les også: Politiet kobler Jensen til Bandidos-hasj

- Jensen samarbeidet med torpedoer

Cappelen har i avhør forklart at Jensen skal ha samarbeidet med torpedoer. Han skal ha forklart seg om to tilfeller der Jensen også brukte torpedoene til å «ta seg av» to personer.

I ett av tilfellene Cappelen har forklart seg om Jensens angivelige torpedovirksomhet, skal ha funnet sted på midten av 2000-tallet. I avhør har Cappelen hevdet at han ikke fikk oppgjøret i forbindelse med et salg av et stort parti hasj. Det skal ha vært snakk om «en betydelig sum».

«Det er ikke snakk om noen ti tusener av kroner», forteller en kilde til Nettavisen.

Les også: Jensen vil ha åpne dører under rettssaken

Etter at Cappelen ikke fikk penger for hasjpartiet skal mannen som skyldte pengene ha truet ham med å gå til politiet og ødelegge hele narkotikavirksomheten til Cappelen. I avhør har han forklart at han igjen kontaktet Jensen som sendte én av sine torpedoer på mannen som ikke ville gjøre opp for seg.

- Cappelen-påstander er fantasier

Torpedoen skal ha utført en så grov vold at mannen han ble sendt ut «for å ta seg av» skal ha endt på sykehus, ifølge Cappelens forklaring.

- Hvis Cappelen skulle hevde noe slikt, er det jo av de mindre alvorlige av hans fantasier, men de passer jo inn i hans mønster. Jeg ser ingen grunn til å verdige det noen kommentar, sier en av Jensens forsvarere, John Christian Elden, til Nettavisen.

Les også: Cappelen tatt med narko i ferieparadis

Cappelen har vært Spesialenhetens nøkkelvitne, og hans forklaring har vært helt sentral i etterforskningen av Jensen. Cappelen var først vitne i saken, men da han ble siktet for grov korrupsjon, sammen med Jensen, opprettholdt han sine tidligere forklaringer.

Cappelen ble pågrepet i en stor narkoaksjon i desember 2013. I en årrekke hadde han levd i luksus, og styrte sin virksomhet fra det gamle flytårnet på Fornebu. Politiet anslår at Cappelen har tjent 125 millioner kroner på narkotikavirksomheten. Pengene brukte han på eksklusiv kunst, klokker, smykker, annen narkotika, dyre ferier og biler, blant annet.

I en improvisert pressekonferanse i den forrige rettssaken Cappelen var i, som har forgreininger til den kommende rettssaken, uttalte han på spørsmål fra Nettavisen at saken var en tragedie for alle involverte parter.

Les også: – Finansrådgivere i Sveits avhørt om Gjermund Cappelen

Cappelen har også forklart seg om omfattende kodede SMS-er, pengeoverføringer, avtaler om at Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj som ble importert til Norge. Cappelen har også forklart at hjelpen han fikk fra polititoppen Jensen var helt avgjørende for at han kunne drive narkotikasmugling av et så stort omfang.

I avhør har han erkjent smugling av mellom 25 - 30 tonn. Men det er ikke funnet fellende bevis, slik Spesialenheten ser det, for hele denne mengden.

Les også: - Derfor forklarer Cappelen seg om Jensen i narkosak

- Blir belyst i retten

Cappelens forsvarer ønsker ikke å si mye om hva Cappelen har forklart i avhør om torpedovirksomheten.

- Jeg hører hva du sier. Uansett hvordan man ser på det vil nok disse forholdene bli belyst under hovedforhandlingen, sier Cappelens forsvarer Benedict De Vibe til Nettavisen.

Les også: Jensen: - Jeg har barn som aldri har visst hva pappa har holdt på med

I avhørene har Cappelen også forklart at Jensen sendte torpedo mot en mann som den tidligere investoren mente skulle ha forgrepet seg mot eks-konen sin.

- Vold endte med sykehusbesøk

I sin forklaring har Cappelen hevdet at mannen havnet på sykehus som et resultat av volden han ble påført av Jensens torpedokontakt.

I sin forklaring skal Cappelen ha fortalt at denne torpedoepisoden skulle ha skjedd på slutten av 90-tallet, etter det Nettavisen har fått opplyst.

- Jeg vil ikke bekrefte eller avkrefte at dokumenter du refererer fra inneholder opplysninger om det du nevner. Dersom det er riktig er det noe som vil bli bevisført i retten, sier De Vibe til Nettavisen.

Informasjonssjef i Oslo politidistrikt Unni Grøndal sier til Nettavisen at de ikke ønsker å kommentere saken. Hun oppgir ikke årsak, men Nettavisen er kjent med at visepolitimester Sveinung Sponheim, som har vært Jensens sjef i narkotikaseksjonen i politiet i Oslo, er innkalt som vitne i den kommende rettssaken.

HTML EMBED
embedNAvideo("80E9zTgOnCi29emLOTTr7A", false)