Gå til sidens hovedinnhold

Hever ikke pekefingeren

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim mener svart arbeid er uakseptabelt, men tilgir sine medpolitikere. Les Trondheim-toppenes svar på etikktesten.

Nettavisen har utfordret politikertoppene i Trondheim til å ta Etikktesten som våre lesere har kunnet klikke seg gjennom de siste ukene. Her svarer ordfører Rita Ottervik (Ap) at av alle finansielle synder, fra skjult konto i Sveits til å stjele i butikken, så er det å hyre svart arbeidskraft det verste.

Og dette svarte...

Oslo-politikerne: -Brukte svart dagmamma
Bergen-politikerne: - Smugler ikke, snyter ikke
Nettavisens lesere:- Det er greit å smugle

Les politikernes etikksvar nederst i saken.

Undersøkelse: Her kan du selv ta Nettavisens etikkundersøkelse

Test: Her kan du ta Nettavisens etikktest.

- Opprettholder klasseskille
- Ja, det grunnleggende med svart arbeid er ikke bare at man unndrar penger til beskatning, men man fratar også folk muligheten til å opparbeide seg pensjonspoeng. Dermed opprettholder man også et klasseskille. Derfor er det veldig beklagelig at man driver med svart arbeid, sier Ottervik.

Blant de sentrale politikerne i Trondheims kommunestyre er det altså flere som svarer at de har betalt for svart arbeidskraft. Igjen dreier det seg om svart dagmamma, noe som både Jens Stoltenberg og Rune Gerhardsen har innrømmet å ha brukt tidligere.

- Ja, jeg har hatt svart dagmamma i et par år til mine barn, sier Frp-politiker Kristian Dahlberg Hauge til Nettavisen. Hans barn er i dag tre og fem år. Nå har han fått barnehageplass til begge barna, og slipper derfor å velge svart.

- Vi fikk ikke barnehageplass, og det var vanskelig å finne hvit dagmamma til mine barn. Men vi gjorde ikke noe forsøk på å finne hvit dagmamma heller. Det må jeg innrømme, sier han. Og tror du det bare er Frp som har "syndere" i kommunestyresalen. Både Ap KrF, og SVs representant svarer det samme.

- Slik var det med Høyre-styre
- I min ungdom hadde jeg dagmammaer til mine døtre som ikke betalte skatt. Det var den eneste muligheten. Slik var det før vi kom til makten, sier SVs Knut Fagerbakke.

- Under 14 år med Høyre-styre ble det bygget én barnehage. Etter at vi kom til makten i 2003 bygde vi 25 barnehager på to år, sier han.

I fjor fikk Trondheim tilnærmet full barnehagedekning. Dermed slapp blant andre Hauge å ha sine barn hos svart dagmamma.

- Jeg kan ikke heve noen moralsk pekefinger, for her har det offentlige forsømt seg. De hadde ikke noe valg tidligere. Enten måtte man passe ungene sine selv, eller så måtte man velge slike løsninger, sier Ottervik.

- Når vi gir folk reell valgfrihet om barnehageplass, så velger 99 prosent barnehageplass eller kommunal familiebarnehageordning. Dermed får vi ting inn i ordnede former, sier Ottervik.

Er det greit å ta med seg ekstra sigaretter utover kvoten fra utlandet?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Er det greit å ta med noen ekstra flasker vin fra utlandet?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Er det greit å jobbe svart?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Har du selv betalt for svart arbeid?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Ja, svart dagmamma i 2 år da det var umulig å få barnehageplass, før jeg klarte å få hvit dagmamma! Nå er det heldigvis full barnehagedekning i Trondheim, så da slipper foreldre å settes i slike situasjoner!
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Ja, jeg har hatt dagmamma i et par år til mine barn. Det var vanskelig å finne hvit dagmamma, men vi gjorde heller ikke noe forsøk på å finne hvit dagmamma. Jeg skal være ærlig på det.
Knut Fagerbakke (SV) Ja, i min ungdom da jeg ikke fikk plass til mine døtre i barnehage så hadde jeg barna hos en dagmamma som ikke betalte skatt. Vi hadde seks, sju forskjellige.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Ja, dagmamma for drøyt 20 år siden. Da var det eneste alternativ

Hvor enig er du i følgende påstander

Helt greit

Ganske greit

Verken greit eller ikke greit

Ikke helt greit

Ikke greit i det hele tatt

Formue i utlandet unndratt beskatning

-

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Jenssen
With

Snyte på skatten

-

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Jenssen
With

Laste ned musikk på nettet uten å betale for den

-

-


Fagerbakke


Hauge

Ottervik
Sætran
Jenssen
With

Laste ned filmer fra nettet uten å betale for det

-

-


Hauge
Fagerbakke

Ottervik
Sætran
Jenssen
With

Bruke andres trådløse nett

-

-


Hauge
Fagerbakke

Ottervik
Sætran
Jenssen
With

Legge på litt ekstra når man rapporterer tyveri eller annet på forsikring

-

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Jenssen
With

Har du selv lastet ned film eller musikk ulovlig på nett?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Har du noen gang latt være å betale NRK-lisensen?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Ja, det var da jeg var student og bodde i studentbolig.
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Er det greit å ta småting fra jobben som man trenger hjemme?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Berntsen: Utdyper litt her. Dersom man har hjemmekontor syns jeg f.eks. at det kan være greit å få med printerpapir fra jobb til bruke på hjemmekontoret. Jeg syns altså det er forskjell på å ta til eget bruk utstyr/småting som man faktisk bruker i forbindelse med jobb hjemme.

Har du noen gang vært borte fra jobben med egenmelding uten at du har vært syk?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Ja
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Har du de siste årene stjålet noe fra en butikk?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Har du noen gang fått for mye penger igjen i butikken uten å si ifra?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Nei
Knut Fagerbakke (SV) Nei
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Nei
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Berntsen:Det har nok skjedd, men dersom jeg legger merke til det når jeg er i butikken sier jeg alltid ifra.

Hvor enig er du i de følgende påstandene?

Helt enig

Ganske enig

Verken enig eller uenig

Ganske uenig

Helt uenig

Trygdesystemet er urettferdig uansett så det er greit å bruke det

-

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Berntsen
Jenssen
With

Når man betaler så mye i forsikring er det greit å føre på litt ekstra når man leverer skademelding

-

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Berntsen
Jenssen
With

Det er vanlig blant mine kollegaer og venner at man tar småting fra jobben

-

-


Fagerbakke
Berntsen

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Jenssen
With

Å føre selvangivelsen kreativt er ikke å snyte på skatten.

-

-

-

Ottervik
Sætran
Hauge
Fagerbakke
Berntsen
Jenssen
With

Det er greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensen

-

-


Fagerbakke


Jenssen

Ottervik
Sætran
Hauge
Berntsen
With

Synes du at du er mer moralsk enn dine venner?

Rita Ottervik (Ap) Nei
Aase Sætran (Ap) Nei
Kristian Dahlberg Hauge (Frp) Omtrent likt
Knut Fagerbakke (SV)
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) Omtrent likt
Frank Jenssen (H) Nei
Odd Anders With (KrF) Nei

Hva mener du er verst?

Å betale for en jobb svart: Ottervik, Fagerbakke, Berntsen

Ha en hemmelig konto i Sveits: Hauge, With

Stjele fra jobben: Sætran

Føre opp for mye på forsikringspapirene:

Stjele i butikk:

Laste ned ulovlig musikk og film:

Smugle sigaretter eller vin:

Sætran:Synes egentlig flere av disse er ille – men det er jo ikke mulig å krysse av mer enn én¿.

Berntsen:Her syns jeg det er veldig vanskelig å velge. Jeg syns ikke noen av delene er akseptable, men snyte på skatten er vest siden det undergrave fellesskapet. Skulle altså gjerne kunne ført opp både svart arbeid og hemmelige kontoer.

Jenssen: Meningsløst å skulle svare på

Hva synes du bør skje med politikere som har snytt på skatten?

De må trekke seg umiddelbart: Ottervik, Sætran

De bør få sjansen til å betale for seg: Hauge, Fagerbakke, Berntsen

De er som oss andre, så hvis saken er gammel er det greit

Ingenting spesielt, å snyte på skatten er nødvendig siden vi har så høye skatter og avgifter

Berntsen:Alle bør få en sjanse til å gjøre opp for seg. Med det sier jeg ikke at man dermed kan fortsette som at intet har skjedd. Som politiker vil man sannsynligvis ha svekket tillit i befolkningen etter en slik sak. Hver enkelt må vurdere om det beste vil være å trekke seg fra sine verv dersom man har satt seg i en slik situasjon.

Jenssen:Svar: 1) Gjøre opp for seg umiddelbart. 2) Øvrige konsekvenser avhenger av grovheten i forholdet og omstendighetene for øvrig.

With:De må gjøre opp for seg men det kommer jo litt an på hva som er gjort. Er det alvorlige ting bør de trekke seg som politiker

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget